De historische vereniging Delfia Batavorum wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. De vereniging is in 1935 opgericht met de bedoeling de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Delft en omgeving te bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten, zoals excursies en lezingen, en de publicatie van een jaarboek. Daarnaast stelt Delfia Batavorum diverse prijzen beschikbaar aan mensen en/of organisaties die zich inzetten voor het Delftse culturele erfgoed. Leden ontvangen tevens het tijdschrift Delf.

Nieuws

Herstel stoepen Koornmarkt eind op weg

In een update kunt u lezen hoe het herstel van de vorig jaar gesloopte stoepen bij het voormalig hotel De Ark aan de Koornmarkt vordert. ⇒ Lees hier meer...

Filmpje lezing Anne Reitsma

Via de volgende link kunt u een impressie bekijken van de Delfia Batavorum-lezing die stadsfotograaf Anne Reitsma onlangs hield: http://www.annereitsma.nl/over-mij/presentatie-stadsfotografie.php

Bijeenkomsten over historische ambachten

Stichting “de Witte Roos” organiseert samen met Delfia Batavorum een aantal bijeenkomsten waarbij bijzondere aspecten worden belicht van het restaureren en renoveren van een oud pand.

  • Locatie: “De Witte Roos”, Oude Delft 73.
  • Data:  dinsdagavond 27 januari (Verlichting), 24 februari (Schouwen en haarden), 24 maart (Pleisterwerk), 28 april (Wandafwerking) en 26 mei (Schilderwerk). Aanmelden voor 18 januari.
  • Kosten: per keer € 25 / voor alle 5 bijeenkomsten € 100.
  • Meer informatie: http://witteroos.nl/activiteiten/ambachten

Lezingen 1e helft lustrumjaar 2015

Delfia Batavorum bestaat in 2015 80 jaar en viert dat onder meer met speciale lezingen in samenwerking met Delftse partners. De Literaire Salon organiseert speciaal voor dit lustrum een avond met Herman Pleij. In samenwerking met Museum Prinsenhof zet Delfia Batavorum Delft op de kaart en worden burgers uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de ‘pecha-kucha’. ⇒ Meer informatie...

Boeken te koop

De boekenlijst is weer vernieuwd:  ⇒ Zie hier de nieuwe lijst.

Gezocht: informatie over Erwin Dolder

De redactiecommissie van het jaarboek is op zoek naar informatie over de couturier en mode-ontwerper Erwin Dolder (1928-1970). Hij vervaardigde de koningsmantel, die Juliana in 1948droeg bij haar inhuldiging als koningin. In 1949 verbleef Dolder in Delft in Villa Sonheim bij W.H. van Leeuwen, directeur van de ‘Gist’. Van augustus 1952 tot medio 1956 woonde hij permanent in Delft. Hij raakte er bevriend met de antiekhandelaren Wim en Riet van Bokhoven. Wie weet meer over zijn relatie met Van Leeuwen, zijn activiteiten in Delft, zijn verblijfadres en andere zaken? Graag doorgeven aan Wilma van Giersbergen (e-mail: w.m.j.i.vangiersbergen@planet.nl).

Foto's excursie Leiden

Op 13 november is er een bezoek gebracht aan Sieboldhuis en Museum Boerhaave in Leiden. De foto's van deze excursie kunt u ⇒ hier bekijken.

Donatie voor lustrumproject Delft Talent!

Delfia Batavorum is een van de tien winnaars van een donatie uit het Rabobank Coöperatiefonds. We krijgen een bedrag van € 4000,- voor het project Delft Talent. In het project Delft Talent leren Delftse kinderen over talenten uit de Delftse geschiedenis en zetten ze ook hun eigen creativiteit in. Een prachtig project in het kader van ons 80-jarige jubileum.


Voorzitter Joris van Bergen en vice-voorzitter Irene Jacobs ontvingen op 3 november de cheque uit handen van Marco Hofland, directievoorzitter Rabobank Zuid-Holland Midden.


Alle winnaars.

Foto's: Guus Schoonewille

Nieuwsbrief nummer 4

Onlangs is de vierde (digitale) nieuwsbrief van dit jaar verschenen. U kunt de nieuwsbrief lezen door het aanklikken van de volgende link: Nieuwsbrief oktober 2014.

'Schilderen, meiden en boten'

Pieter de Ruyter schreef een aantal Delftse verhalen over studentenroeivereniging Laga.

Delftse verhalen

Delfia Batavorum biedt Delftenaren de gelegenheid om verhalen over Delftse plaatsen en mensen te tonen en heeft het recht een inzending te weigeren, die niet aan de voorwaarden voldoet of aanstoot kan geven. Delfia Batavorum is niet verantwoordelijk voor de juistheid van het gestelde en voor de inhoud van het verhaal: de auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk.


Zie ook Eerder nieuws in 2014


Laatste wijziging website: 16 januari 2015