De historische vereniging Delfia Batavorum wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. De vereniging is in 1935 opgericht met de bedoeling de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Delft en omgeving te bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten, zoals excursies en lezingen, en de publicatie van een jaarboek. Daarnaast stelt Delfia Batavorum diverse prijzen beschikbaar aan mensen en/of organisaties die zich inzetten voor het Delftse culturele erfgoed. Leden ontvangen tevens het tijdschrift Delf.

Nieuws

Story of Delft

Op 3 april is het eerste exemplaar van de Engelstalige uitgave van de Canon van Delft - de Story of Delft - uitgereikt aan burgemeester Verkerk.
De vertaling van de succesvolle Canon is verzorgd door Marilyn Warman en o.a. verkrijgbaar bij de boekhandels Huyser, Kempers en De Omslag.

Nieuwsbrief nummer 2

De tweede (digitale) nieuwsbrief van dit jaar is verschenen. U kunt de nieuwsbrief lezen door het aanklikken van de volgende link: Nieuwsbrief april 2014.

Nominaties Le Comteprijs 2013 bekend

In 2013 inventariseerde de commissie voor de Le Comteprijs 19 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2013. De commissie selecteerde uit deze inventarisatie vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei 2014 worden de winnaars bekend gemaakt. ⇒ Lees hier meer over de genomineerden.

Nieuwe excursies

Er zijn staan drie nieuwe excursies gepland: in mei naar ESTEC en Keukenhof, in juni naar Dordrecht en in juli naar Maassluis. ⇒ Meer informatie....

De hoeder van het kerkelijk erfgoed

AD-Delft publiceerde op 28 maart een zeer lezenswaardig artikel over onze 'zuster'vereniging Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, die 10 jaar geleden werd opgericht. ⇒ Lees meer... (pdf)

Boeken te koop

De boekenlijst is vernieuwd en uitgebreid. ⇒ Zie hier de nieuwe lijst.

'Burgers waren elite van de stad'

Het bestuur van Delft was drie eeuwen geleden verrassend goed georganiseerd. Op de besluitvorming had de bevolking een opmerkelijke invloed. Dat blijkt uit het promotieonderzoek 'Macht en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672-1702), door historicus Gerard van Roon.

AD-Delft berichtte er over in het artikel 'Burgers waren elite van de stad'

Foto's excursie Tilburg en Zundert

U kunt de foto's van de excursie naar het Textielmuseum in Tilburg en het Van Gogh-huis in Zundert bekijken via de volgende link ⇒ Foto's excursie Tilburg en Zundert.

► Delftse verhalen

Dr. Frits Berends verhaalt over zijn jaren op het Delfts Gymnasium in oorlogstijd: Herinneringen aan het Delftse Gymnasium 1940-1946

Nieuwsbrief nummer 1

De eerste (digitale) nieuwsbrief van dit jaar is verschenen. U kunt de nieuwsbrief lezen door het aanklikken van de volgende link: Nieuwsbrief januari 2014.

Delftse Bijbel voor priester èn burger

De Delftse Bijbel uit 1477 is even thuis. Ze is te bewonderen in de Maria van Jessekerk tijdens de tentoonstelling ‘Eenheid in verscheidenheid’. Het AD van 17 januari 2014 bericht erover.
De Delftse Bijbel is een parel in de Delftse geschiedenis. Het is een vertaling van het Oude Testament (zonder de Psalmen), gedrukt in 1477. Het was het eerste gedrukte Nederlandstalige boek in Nederland. U kunt er meer over lezen op WikiDelft en Wikpedia.

Historisch bord komt 'thuis'

De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft kreeg onlangs een bijzondere gift uit Sassenheim: een bord uit 1796 met de namen van zangers van het Cecilia-koor van de toen net opgerichte St. Hippolytusparochie. ⇒ Het AD van 4 januari berichtte erover.

Mars, leeuwen en wapentuig

Wie aan de Oude Delft-zijde het Armamentarium passeert kan er niet omheen: het kleurige gebeeldhouwde reliëf met de rode leeuw. Op de site van de gemeente Delft vertelt adviseur bouwhistorie Gertjan van der Harst erover.

Ook Delfia Batavorum heeft de ANBI-status

Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen (mits opgenomen zijn in het testament). De ANBI-erkenning is ook voor u, als lid van Delfia Batavorum, belangrijk. U kunt nu namelijk uw contributie aftrekken als gift voor de inkomstenbelasting (IB) waarbij het bedrag ook nog eens met 25% verhoogd mag worden, een extra voordeel voor u.


Zie ook Eerder nieuws in 2013


Laatste wijziging website: 16 april 2014