De historische vereniging Delfia Batavorum wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. De vereniging is in 1935 opgericht met de bedoeling de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Delft en omgeving te bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten, zoals excursies en lezingen, en de publicatie van een jaarboek. Daarnaast stelt Delfia Batavorum diverse prijzen beschikbaar aan mensen en/of organisaties die zich inzetten voor het Delftse culturele erfgoed. Leden ontvangen tevens het tijdschrift Delf.

Nieuws

Nominaties Le Comteprijs 2014

In 2014 inventariseerde de commissie voor de Le Comteprijs 10 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2014. De commissie selecteerde daaruit vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 mei 2015 wordt de winnaar bekend gemaakt. ⇒ Lees hier meer over de genomineerden.

Lezing over Tanthofkade

De Tanthofkade tussen Den Hoorn en Abtswoude is meer dan 800 jaar oud en nog altijd in het landschap van Midden-Delfland goed herkenbaar. De kade werd aangelegd in de periode dat er nog overstromingsgevaar was vanuit het westelijke gebied dat nog niet ontgonnen was. Op donderdag 19 maart 2015 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de Tanthofkade.
Locatie: Parochiecentrum De Schelp, Burg. Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden. Aanvang: 20.00 uur.
Leden van Delfia Batavorum zijn van harte welkom. ⇒ Meer info, zie: http://www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl

Nieuwsbrief nummer 1

Onlangs is de eerste (digitale) nieuwsbrief van dit jaar verschenen. U kunt de nieuwsbrief lezen door het aanklikken van de volgende link: Nieuwsbrief februari 2015.

Delfia Batavorum in 2015 80 jaar!

  • Een avondvullend feest voor alle Delfia-leden in Theater de Veste.
  • Bijzondere lezingen over thema’s uit de Canon van Delft - bekeken vanuit het verleden én het heden.
  • Historische en natuurtours door de stad per voet en per boot.

Dit is slechts een kleine greep uit de vele speciale activiteiten die in het kader van het lustrumjaar 2015 worden georganiseerd. Want ons 80-jarig lustrum zal niet ongemerkt voorbij gaan! Lees meer....

'Spoorslag Delft' in de boekhandel

Het boek 'Spoorslag Delft / Schrik, verbazing en bewondering in 66 columns'  geschreven door Guus van Steenbergen en Wil Jacobs is uit. De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door Delfia Batavorum.

Gezocht afbeeldingen, foto's, film, schilderijen van breedspoor in Nederland

De eerste spoorlijnen in Nederland zijn, geïnspireerd door Brunel en zijn Great Western Railway, eveneens op breedspoor (1945 mm) aangelegd. Men dacht daarmee over de meest geavanceerde technologie te beschikken. De spoorlijnen van Amsterdam naar Rotterdam via Haarlem, Leiden en Den Haag (Oude Lijn) en van Amsterdam naar Utrecht en Arnhem (Rhijnspoorweg) werden tussen 1839 en 1847 in breedspoor aangelegd.Toen de Nederlandse spoorwegen de Duitse grens bereikten was men genoodzaakt alsnog de bestaande spoorlijnen op normaalspoor te verbouwen om doorgaand treinverkeer van Nederland naar Duitsland mogelijk te maken.In de periode tot 1866 werd het aanwezige breedspoor verbouwd tot normaalspoor.
Delfia Batavorum vraag u om eens in uw goedbewaarde documenten te zoeken naar zo'n afbeelding. U kunt uw "vondst "doorgeven aan P D van Tijn, delfia-batavorum@vantijn.nl

Bijeenkomst over historische ambachten: Pleisterwerk

Stichting “de Witte Roos” organiseert samen met Delfia Batavorum een aantal bijeenkomsten waarbij bijzondere aspecten worden belicht van het restaureren en renoveren van een oud pand. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 24 maart en heeft als thema Pleisterwerk. Locatie: “De Witte Roos”, Oude Delft 73. Kosten: € 10. Meer informatie en aanmelden: http://witteroos.nl/activiteiten/ambachten/pleisterwerk.

Boeken te koop

De boekenlijst is weer vernieuwd:  ⇒ Zie hier de nieuwe lijst.

Herstel stoepen Koornmarkt eind op weg

In een update kunt u lezen hoe het herstel van de vorig jaar gesloopte stoepen bij het voormalig hotel De Ark aan de Koornmarkt vordert. ⇒ Lees hier meer...

Filmpje lezing Anne Reitsma

Via de volgende link kunt u een impressie bekijken van de Delfia Batavorum-lezing die stadsfotograaf Anne Reitsma onlangs hield: http://www.annereitsma.nl/over-mij/presentatie-stadsfotografie.php

Bijeenkomsten over historische ambachten

Stichting “de Witte Roos” organiseert samen met Delfia Batavorum een aantal bijeenkomsten waarbij bijzondere aspecten worden belicht van het restaureren en renoveren van een oud pand.

  • Locatie: “De Witte Roos”, Oude Delft 73.
  • Data:  dinsdagavond 27 januari (Verlichting), 24 februari (Wandafwerking), 24 maart (Pleisterwerk), 28 april (Schouwen en haarden) en 26 mei (Schilderwerk).
  • Kosten: per keer € 10.
  • Meer informatie: http://witteroos.nl/activiteiten/ambachten

Lezingen 1e helft lustrumjaar 2015

Delfia Batavorum bestaat in 2015 80 jaar en viert dat onder meer met speciale lezingen in samenwerking met Delftse partners. De Literaire Salon organiseert speciaal voor dit lustrum een avond met Herman Pleij. In samenwerking met Museum Prinsenhof zet Delfia Batavorum Delft op de kaart en worden burgers uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de ‘pecha-kucha’. ⇒ Meer informatie...

Gezocht: informatie over Erwin Dolder

De redactiecommissie van het jaarboek is op zoek naar informatie over de couturier en mode-ontwerper Erwin Dolder (1928-1970). Hij vervaardigde de koningsmantel, die Juliana in 1948droeg bij haar inhuldiging als koningin. In 1949 verbleef Dolder in Delft in Villa Sonheim bij W.H. van Leeuwen, directeur van de ‘Gist’. Van augustus 1952 tot medio 1956 woonde hij permanent in Delft. Hij raakte er bevriend met de antiekhandelaren Wim en Riet van Bokhoven. Wie weet meer over zijn relatie met Van Leeuwen, zijn activiteiten in Delft, zijn verblijfadres en andere zaken? Graag doorgeven aan Wilma van Giersbergen (e-mail: w.m.j.i.vangiersbergen@planet.nl).

Foto's excursie Leiden

Op 13 november is er een bezoek gebracht aan Sieboldhuis en Museum Boerhaave in Leiden. De foto's van deze excursie kunt u ⇒ hier bekijken.

Donatie voor lustrumproject Delft Talent!

Delfia Batavorum is een van de tien winnaars van een donatie uit het Rabobank Coöperatiefonds. We krijgen een bedrag van € 4000,- voor het project Delft Talent. In het project Delft Talent leren Delftse kinderen over talenten uit de Delftse geschiedenis en zetten ze ook hun eigen creativiteit in. Een prachtig project in het kader van ons 80-jarige jubileum.


Voorzitter Joris van Bergen en vice-voorzitter Irene Jacobs ontvingen op 3 november de cheque uit handen van Marco Hofland, directievoorzitter Rabobank Zuid-Holland Midden.


Alle winnaars.

Foto's: Guus Schoonewille

Nieuwsbrief nummer 4

Onlangs is de vierde (digitale) nieuwsbrief van dit jaar verschenen. U kunt de nieuwsbrief lezen door het aanklikken van de volgende link: Nieuwsbrief oktober 2014.

'Schilderen, meiden en boten'

Pieter de Ruyter schreef een aantal Delftse verhalen over studentenroeivereniging Laga.

Delftse verhalen

Delfia Batavorum biedt Delftenaren de gelegenheid om verhalen over Delftse plaatsen en mensen te tonen en heeft het recht een inzending te weigeren, die niet aan de voorwaarden voldoet of aanstoot kan geven. Delfia Batavorum is niet verantwoordelijk voor de juistheid van het gestelde en voor de inhoud van het verhaal: de auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk.


Zie ook Eerder nieuws in 2014


Laatste wijziging website: 4 maart 2015