Delfia Batavorum logo

Nieuws


Bezwaar CBS tegen vergunning nieuwbouwplan op V&D-loactie

vrijdag 15 december 2017

De Commissie Behoud Stadsschoon heeft bezwaar gemaakt tegen een vergunning voor het nieuwbouwplan op de V&D-locatie. Dat plan heeft aan de kant van de gracht, de Gasthuislaan, flink uitstekende balkons. De Commissie vindt het niet passend om balkons te maken bij huizen langs grachten, dus ook niet hier. Het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 laat het ook niet toe, behalve als B&W kunnen beargumenteren waarom het hier juist wel moet. Lees...

Lees verder


Markt 74-76 - Het huis van een kunst verzamelende notaris

woensdag 06 december 2017

Pieter Stevenszn de Langue moet een van de eerste bewoners van na de grote stadsbrand in 1536 zijn geweest die in het huis ‘besijden de Nieuwe Kerk aan de noordsijde van ’t Marctvelt’ is gaan wonen. Hij werkte bij de Weeskamer als kamerbewaarder en bode. De familienaam werd op zijn Frans geschreven, maar ook heel vaak als gewoon als De Lange. Zijn kleinzoon Willem is de kunstverzamelende notaris uit de titel, die daarnaast ook nog dichter was.
Markt 74-76 bevindt zich naast de Nieuwe Kerk met de Koninklijke...

Lees verder


Laura Meilink winaar publieksprijs derde Pecha Kucha

vrijdag 01 december 2017

De derde Pecha Kucha - met als thema Achter de gevels van Delft - was een groot succes! Het publiek kwam in groten getale naar De VAK en luisterde naar de volgende 11 mooie verhalen:

  • Ignatz de Schepper: Achter de gevels van Delft (over het ontstaan en de activiteiten van de 'Huizenclub' van Achter de gevels van Delft)
  • Jan van der Mast: Rust Roest retour (over Villa Rust Roest, de directiewoning van JC van Marken)
  • Astrid Keers: Het paarse huis en de Poppesteeg (over Oude Delft 77/hoek...
Lees verder


Update boekenlijst

woensdag 22 november 2017

Delfia Batavorum beschikt over een collectie - door leden geschonken - boeken. Deze boeken kunt u kopen ten bate van het Delfia Batavorumfonds. Daarnaast kunt u ook afleveringen van het magazine Delf en jaarboeken kopen. We bieden deze publicaties voor iedereen te koop aan via onze website.

In 2007 heeft Delfia Batavorum een collectie boeken geschonken aan DOK (de openbare bibliotheek). Inmiddels heeft DOK deze boeken, gedwongen door de grote bezuinigingen, in 2016 weer aan de vereniging teruggegeven. Ook deze boeken zijn nu te...

Lees verder


Oude Delft 194 - De Peereboom, een oud regentenpaleis

dinsdag 07 november 2017

Het huis ‘genaempt Die Perenboom, staende aende Oude Delft over ’t Bagijnhoff’, zo wordt het huidige Oude Delft 194 omschreven in de oudst bewaard gebleven koopakte uit 1554. Hierin staat dat de zusters Catrijn en Lysbeth Dirksdochter, beide weduwen, De Peereboom verkochten aan ene Willem Aertsz. Het huis moet er toen al enige tijd gestaan hebben. In het register van de Tiende Penning uit 1543 en 1553 staat het huis op naam van Aertgen Copheer en diens weduwe. Vermoedelijk was het na de stadsbrand nieuw gebouwd.
Van...

Lees verder


Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.