Delfia Batavorum logo

Jaarboek Delfia Batavorum: inhoud 1991-2000

Inhoud 1991
Inhoud 1992
  • Delftse handschriftenproduktie en de boeken van de familie Van Assendelft, door W.C.M. Wüstefeld
  • De Oud-Katholieke Kerk aan het Bagijnhof te Delft, door M. Gout en M.A. Verschuyl
  • Jan van Goyens ‘Gezicht op Delft vanuit het noorden, 1654, door M. Kersten
  • Het ‘Straatje’ van Vermeer, door M.A. Lindenburg met een naschrift van W.F. Weve
  • Enkele notities over botanici-medici, bloemen en kruidentuinen in het 16de en 17de-eeuwse Delft, door H.L. Houtzager
  • Jan Soutendam (1830-1891), archivaris en secretaris, door H.W. van Leeuwen;
  • Conflict tussen het gerecht van Delft en rector en rechters van de universiteit te Leiden, in het jaar 1759, door J. Soutendam
  • Daniël Kok, een leven in dienst van het vaderland, door M. Belinfante
  • Beiaardkunst in Delft in de tweede helft van de 20ste eeuw, door L.J. Meilink-Hoedemaker
  • Archeologische kroniek van Delft juni 1991-augustus 1992, door E. J. Bult
  • Nieuwe straatnamen 1992, door P.C.J. van der Krogt
  • Publikaties over Delft en Delvenaren 1992, door P.C.J. van der Krogt en H.W. van Leeuwen
Inhoud 1993
  • Kroniek over 1993, door A.J.H. Rozemond
  • Het Delftse Cellebroedersklooster, door S.M.C. Leupen
  • Een Japanse prent van Delfts Armamentarium, door J. Stellingwerff  en H.L. Houtzager Enkele notities over Delftse verzamelaars en hun verzamelingen in de 17de en 18de eeuw, door J.J.M. Baartmans
  • Een ‘Echt Verhaal’ van Gerrit Paape, door J.J.M. Baartmans
  • De Stads Doelen
  • Archeologische kroniek van Delft 1992-93, door E.J. Bult
  • Nieuwe straatnamen 1993, door P.C.J. van der Krogt
  • Publikaties over Delft en Delvenaren 1993, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 1994
  • Kroniek over 1994, door A.J.H. Rozemond 
  • Maria van Jesse, door J.C.M. van Winkel 
  • Het als Maria van Jesse vereerde Mariabeeld te Delft, door H.L.M. Defoer 
  • De boerderij van Van der Burch in Hof van Delft in de 16de eeuw, door I. Vellekoop en C.F. Kwakkelstein
  • Enkele wiskundigen uit de kring rond Jan Hugo Cornets de Groot, door H.L. Houtzager
  • Knegtsbussen: Drie eeuwen sparen voor sociale zekerheid, door K. van der Wiel
  • Archeologische kroniek van Delft juni 1993-juni 1994, door E.J. Bult 
  • Publikaties over Delft en Delvenaren 1994, door J.A. Meter 
  • Nieuwe straatnamen 1994, door P.C.J. van der Krogt
Inhoud 1995
  • Kroniek over 1995, door A.J.H. Rozemond
  • De Delftse stadskeur van 1246 vertaald, door K. van Kruining en G. Verhoeven 
  • Delftse bijdragen aan de inwijding van de Leidse universiteit op 8 februari 1575, door H.L Houtzager
  • Het silogebouw van Calvé, door W.F. Weve 
  • Delftse topografie op de veiling
  • Archeologische kroniek van Delft juni 1994-december 1994, door E.J. Bult 
  • Nieuwe straatnamen 1995, door P.C.J. van der Krogt
  • Publikaties over Delft en Delvenaren 1995, door J.A. Meter 
Inhoud 1996

De  gebrandschilderde ramen van de Fundatie van Renswoude: 

  • Geschiedenis van de ramen, door A. Verschuyl
  • Maria van Duyst van Voorhout, een eigenzinnige dame, door T. van der Wees;
  • Beschrijving van de gebrandschilderde Fundatieramen, door J.W.L. Hilkhuijsen
  • Herman Veldhuis (1878-1954), door J.W.L. Hilkhuijsen
  • Gebrandschilderd glas, door J. Zantmann
  • Restauratieverslag, door H. van der Does
Inhoud 1997
  • Kroniek over 1997, door A.J.H. Rozemond
  • Armenzorg in de zeventiende eeuw: De Delftse Kamer van Charitate, door I. van der Vlis
  • Een wild doopfeest: De doop van prins Frederik Hendrik op 12 juni 1584, door T. Coppens
  • De restauratie van het praalgraf van prins Willem van Oranje, door J. Naaborg
  • Schandaal in Delft: List en leugen in De Delftsche Juffer (1758), door P. Altena
  • De naamsaanneming in 1811 in Delft, door C.D. Goudappel
  • De Delftse geschiedenis van het geslacht Maas Geesteranus, 1760-1887, door G.A. Maas Geesteranus
  • Begraven op een bolwerk: De Haagpoort­begraafplaats in het Kalverbos, door H.W. van Leeuwen
  • Professor dr. Rehuel Lobatto (6 juni 1797 – 9 februari 1866), door A.W. Grootendorst 
  • 100 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt in Delft, door M. Broekhuijsen-Baak
  • Delfiana;
  • Archeologische kroniek van Delft 1997, door E.J. Bult
  • Nieuwe straatnamen in Delft 1997, door P. van der Krogt 
  • Publikaties over Delft en Delvenaren 1997, door J.A. Meter
Inhoud 1998
  • Kroniek over 1998, door A.J.H. Rozemond
  • Het portret van de familie Van der Dussen, door M. Plomp;
  • Van Lodensteyn, Erasmus, de Liefde en Japan, door H.W. van Leeuwen
  • Jacob van Breda, een veelzijdig natuurvorser, door H.L. Houtzager
  • Anderhalve eeuw Broeders van Dongen in Delft, door P.C.J. van der Krogt
  • De schilder Louis Elsevier en het Elsevierpoortje, door H.W. van Leeuwen
  • Delfiana
  • Archeologische hoogtepunten van 1998, door H. Verhagen
  • Nieuwe straatnamen in Delft 1998, door P.C.J. van der Krogt
  • Publikaties over Delft of door Delftenaren 1998, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 1999
  • Kroniek over 1999, door A.J.H. Rozemond
  • Adolf le Comte (1850-1921): Bevlogen docent en kunstenaar, door J.W.L. Hilkhuijsen
  • Tijd voor Delft, door L.J. Meilink-Hoedemaker
  • Lucretia en Cleopatra, door L.H.A.C. Lokin
  • Beelden van beelden, T.O. van Staveren
  • Opvoeding tot uitstekende katholieke mannen: Oprichting en eerste jaren van het Sint Stanislas College, door H. Wijfjes
  • Emma Kirchner: Fotografe en feministe?, door P. Notenboom
  • Delfiana
  • Archeologische en bouwhistorische hoogtepunten van 1999, door H. Verhagen
  • Nieuwe straatnamen in Delft 1999, door P.C.J. van der Krogt
  • Publikaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2000
  • Kroniek over 2000' door A.J.H. Rozemond
  • Delft als industriestad: De periode van 1850 tot 1950, door H.V. van Walsum
  • P.J. Kipp, meer dan apotheker, door B.K.P. Griffioen
  • Een muurschildering als lustrumgeschenk 2000, door W.F. Weve
  • Delftse medici in Padua en hun contacten in Italië in de periode van ca. 1590 tot ca. 1650, door H.L. Houtzager
  • Gerrit Harmeyer, schipper op China in de jaren 1763-1784, door Kees van der Wiel
  • Karl Wilhelm Naundorff: het laatste nieuws, door J.H. Petrie
  • Bijna een eeuw Botanische Tuin TU Delft, door J.M. Voskuil
  • Henk Etienne (1895-1968): Een veelzijdig Delfts beeldhouwer, door Frits Benschop
  • Wilhelmina, Bartsch of Delft? Geschiedenis van Delft in Minnesota, Peter van der Krogt
  • De Meidagen van 1940, door Nanna Bosma
  • De Le Comteprijs 1999, door W.F. Weve
  • Delfiana, door Max van Noort
  • Nieuwe straatnamen in Delft 2000, door Peter van der Krogt
  • Publicaties van de Historische Vereniging Delfia Batavorum 1970-1999, door H.W. van Leeuwen
  • Publikaties over Delft of door Delftenaren 2000, door J.A. Meter Hagg

ZoekenAgenda

zaterdag 04 september 2021
Stadswandeling Joods Erfgoed
zondag 03 oktober 2021
Lustrumfeest 2020 > 2021
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.