Delfia Batavorum logo

Jaarboek Delfia Batavorum: inhoud 1991-2000

Inhoud 1991
Inhoud 1992
 • Delftse handschriftenproduktie en de boeken van de familie Van Assendelft, door W.C.M. Wüstefeld
 • De Oud-Katholieke Kerk aan het Bagijnhof te Delft, door M. Gout en M.A. Verschuyl
 • Jan van Goyens ‘Gezicht op Delft vanuit het noorden, 1654, door M. Kersten
 • Het ‘Straatje’ van Vermeer, door M.A. Lindenburg met een naschrift van W.F. Weve
 • Enkele notities over botanici-medici, bloemen en kruidentuinen in het 16de en 17de-eeuwse Delft, door H.L. Houtzager
 • Jan Soutendam (1830-1891), archivaris en secretaris, door H.W. van Leeuwen;
 • Conflict tussen het gerecht van Delft en rector en rechters van de universiteit te Leiden, in het jaar 1759, door J. Soutendam
 • Daniël Kok, een leven in dienst van het vaderland, door M. Belinfante
 • Beiaardkunst in Delft in de tweede helft van de 20ste eeuw, door L.J. Meilink-Hoedemaker
 • Archeologische kroniek van Delft juni 1991-augustus 1992, door E. J. Bult
 • Nieuwe straatnamen 1992, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1992, door P.C.J. van der Krogt en H.W. van Leeuwen
Inhoud 1993
 • Kroniek over 1993, door A.J.H. Rozemond
 • Het Delftse Cellebroedersklooster, door S.M.C. Leupen
 • Een Japanse prent van Delfts Armamentarium, door J. Stellingwerff  en H.L. Houtzager Enkele notities over Delftse verzamelaars en hun verzamelingen in de 17de en 18de eeuw, door J.J.M. Baartmans
 • Een ‘Echt Verhaal’ van Gerrit Paape, door J.J.M. Baartmans
 • De Stads Doelen
 • Archeologische kroniek van Delft 1992-93, door E.J. Bult
 • Nieuwe straatnamen 1993, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1993, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 1994
 • Kroniek over 1994, door A.J.H. Rozemond 
 • Maria van Jesse, door J.C.M. van Winkel 
 • Het als Maria van Jesse vereerde Mariabeeld te Delft, door H.L.M. Defoer 
 • De boerderij van Van der Burch in Hof van Delft in de 16de eeuw, door I. Vellekoop en C.F. Kwakkelstein
 • Enkele wiskundigen uit de kring rond Jan Hugo Cornets de Groot, door H.L. Houtzager
 • Knegtsbussen: Drie eeuwen sparen voor sociale zekerheid, door K. van der Wiel
 • Archeologische kroniek van Delft juni 1993-juni 1994, door E.J. Bult 
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1994, door J.A. Meter 
 • Nieuwe straatnamen 1994, door P.C.J. van der Krogt
Inhoud 1995
 • Kroniek over 1995, door A.J.H. Rozemond
 • De Delftse stadskeur van 1246 vertaald, door K. van Kruining en G. Verhoeven 
 • Delftse bijdragen aan de inwijding van de Leidse universiteit op 8 februari 1575, door H.L Houtzager
 • Het silogebouw van Calvé, door W.F. Weve 
 • Delftse topografie op de veiling
 • Archeologische kroniek van Delft juni 1994-december 1994, door E.J. Bult 
 • Nieuwe straatnamen 1995, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1995, door J.A. Meter 
Inhoud 1996

De  gebrandschilderde ramen van de Fundatie van Renswoude: 

 • Geschiedenis van de ramen, door A. Verschuyl
 • Maria van Duyst van Voorhout, een eigenzinnige dame, door T. van der Wees;
 • Beschrijving van de gebrandschilderde Fundatieramen, door J.W.L. Hilkhuijsen
 • Herman Veldhuis (1878-1954), door J.W.L. Hilkhuijsen
 • Gebrandschilderd glas, door J. Zantmann
 • Restauratieverslag, door H. van der Does
Inhoud 1997
 • Kroniek over 1997, door A.J.H. Rozemond
 • Armenzorg in de zeventiende eeuw: De Delftse Kamer van Charitate, door I. van der Vlis
 • Een wild doopfeest: De doop van prins Frederik Hendrik op 12 juni 1584, door T. Coppens
 • De restauratie van het praalgraf van prins Willem van Oranje, door J. Naaborg
 • Schandaal in Delft: List en leugen in De Delftsche Juffer (1758), door P. Altena
 • De naamsaanneming in 1811 in Delft, door C.D. Goudappel
 • De Delftse geschiedenis van het geslacht Maas Geesteranus, 1760-1887, door G.A. Maas Geesteranus
 • Begraven op een bolwerk: De Haagpoort­begraafplaats in het Kalverbos, door H.W. van Leeuwen
 • Professor dr. Rehuel Lobatto (6 juni 1797 – 9 februari 1866), door A.W. Grootendorst 
 • 100 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt in Delft, door M. Broekhuijsen-Baak
 • Delfiana;
 • Archeologische kroniek van Delft 1997, door E.J. Bult
 • Nieuwe straatnamen in Delft 1997, door P. van der Krogt 
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1997, door J.A. Meter
Inhoud 1998
 • Kroniek over 1998, door A.J.H. Rozemond
 • Het portret van de familie Van der Dussen, door M. Plomp;
 • Van Lodensteyn, Erasmus, de Liefde en Japan, door H.W. van Leeuwen
 • Jacob van Breda, een veelzijdig natuurvorser, door H.L. Houtzager
 • Anderhalve eeuw Broeders van Dongen in Delft, door P.C.J. van der Krogt
 • De schilder Louis Elsevier en het Elsevierpoortje, door H.W. van Leeuwen
 • Delfiana
 • Archeologische hoogtepunten van 1998, door H. Verhagen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 1998, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft of door Delftenaren 1998, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 1999
 • Kroniek over 1999, door A.J.H. Rozemond
 • Adolf le Comte (1850-1921): Bevlogen docent en kunstenaar, door J.W.L. Hilkhuijsen
 • Tijd voor Delft, door L.J. Meilink-Hoedemaker
 • Lucretia en Cleopatra, door L.H.A.C. Lokin
 • Beelden van beelden, T.O. van Staveren
 • Opvoeding tot uitstekende katholieke mannen: Oprichting en eerste jaren van het Sint Stanislas College, door H. Wijfjes
 • Emma Kirchner: Fotografe en feministe?, door P. Notenboom
 • Delfiana
 • Archeologische en bouwhistorische hoogtepunten van 1999, door H. Verhagen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 1999, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2000
 • Kroniek over 2000' door A.J.H. Rozemond
 • Delft als industriestad: De periode van 1850 tot 1950, door H.V. van Walsum
 • P.J. Kipp, meer dan apotheker, door B.K.P. Griffioen
 • Een muurschildering als lustrumgeschenk 2000, door W.F. Weve
 • Delftse medici in Padua en hun contacten in Italië in de periode van ca. 1590 tot ca. 1650, door H.L. Houtzager
 • Gerrit Harmeyer, schipper op China in de jaren 1763-1784, door Kees van der Wiel
 • Karl Wilhelm Naundorff: het laatste nieuws, door J.H. Petrie
 • Bijna een eeuw Botanische Tuin TU Delft, door J.M. Voskuil
 • Henk Etienne (1895-1968): Een veelzijdig Delfts beeldhouwer, door Frits Benschop
 • Wilhelmina, Bartsch of Delft? Geschiedenis van Delft in Minnesota, Peter van der Krogt
 • De Meidagen van 1940, door Nanna Bosma
 • De Le Comteprijs 1999, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2000, door Peter van der Krogt
 • Publicaties van de Historische Vereniging Delfia Batavorum 1970-1999, door H.W. van Leeuwen
 • Publikaties over Delft of door Delftenaren 2000, door J.A. Meter Hagg

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.