Delfia Batavorum logo

Lezing Vereniging Hendrick de Keyser

Dinsdag 20 april 2021, 20.00 -21.00 uur

Vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen en hun interieur in Nederland.
Door Marije Strating, Architectuurhistoricus en Coördinator Museumhuis van Meerten.

De naamgever van de vereniging, Hendrick de Keyser (1565-1621), was geen onbekende in Delft. Als bouwmeester en architect ontwierp en bouwde hij het Praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk. En na de stadsbrand van 1681 ontwierp en herbouwde hij het nieuwe stadhuis van Delft in Hollandse renaissancestijl.

Vereniging Hendrick de Keyser werd in 1918 opgericht. Wat de oprichters bond, was hun ergernis over de roekeloze en onnodige teloorgang van veel belangrijke en beeldbepalende huizen en interieurs.  Door sloop, nieuwbouw en verpaupering werd het beeld van de Nederlandse dorpen en steden ernstig aangetast. De remedie om verval van beeldbepalende huizen en interieurs tegen te gaan was in haar eenvoud een krachtig en probaat middel: door aankoop huizen en interieurs redden en verhuren. De inkomsten uit verhuur maakten het onderhoud mogelijk. Deze praktische aanpak kenmerkt nog steeds de werkwijze van de Vereniging.

Marije Strating vertelt ons over het ontstaan en de huidige werkwijze van deze bijzondere vereniging. Vereniging Hendrick de Keyser draagt ook de zorg voor een aantal van onze Delftse pareltjes.

U kunt zich voor deze Zoom-lezing aanmelden via het aanmeldingsformulier. Kort voor de lezing ontvangt u de link naar de online Zoom-lezing. Houd hiervoor uw mailbox in de gaten. Geen link ontvangen kijk dan in uw spam/ongewenst mailbox. 

    

Marije Strating is architectuurhistoricus en is als erfgoedspecialist bij enkele gemeenten werkzaam geweest.

Zes jaar geleden belandde zij bij Vereniging Hendrick de Keyser waar zij deel uitmaakte van de afdeling Communicatie. Naast het verzorgen van de content voor de verschillende websites behoorde het bedenken en uitvoeren van excursies en andere activiteiten voor leden van de Vereniging tot haar taak.

Sinds september 2020 is zij coördinator voor Museumhuis Van Meerten. Over enkele maanden komt daar ook de coördinatie voor Museumhuis De Quack in Den Haag bij.