Delfia Batavorum logo

Recente huizen op Achter de gevels van Delft

 • Oosteinde 135-139 - Voorheen brouwerij Het Conduyt alias De Drie Sonnen, vol met schilderijen
  door Kees van der Wiel


Een van de oudste verhalen van onze website uit 2006 is geheel herzien en uitgebreid. Het huidige pand Oosteinde 135-139, nu voornamelijk bevolkt door studenten, is niet bijzonder oud, maar in de 16e en 17e eeuw stond hier een grote brouwerij waarover opvallend veel informatie te vinden is. Bovendien hing het boordevol schilderijen van zeer vermaarde schilders. Lees het hele verhaal hier.....

 • Rietveld 111 - Ooit 't Cleyne Hackmes
  door Kees van der Wiel


Op de plek van het pakhuis met bovenwoning Rietveld 111 stond ooit een huisje met de naam “ ’t Cleyne Hackmes”. Een grachtenpand, maar niet voornaam, maar wel in een buurt met een bewogen geschiedenis, die tot voor kort vaak niet meer dan het afbreken waard gevonden werd. Omstreeks 1800 raakte het door de ontvolking van de stad onbewoond. Vervolgens deed het bijna honderd jaar lang dienst als koestal. In 1895 verbouwde aannemer Tobias Prins het tot zijn huidige gedaante. Lees het hele verhaal hier.....

 • Koornmarkt 83 - Vanouds genaemd Hamburch
  door Hans van 't Zet en Kees van der Wiel


Achttiende eeuws is het pand volgens de Monumentenlijst. Ruim een halve eeuw geleden kreeg het dienovereenkomstige kleine ruitjes in de gevel, die er op dat moment al honderd jaar niet meer zaten. Maar achter de gevel is het pand nog twee eeuwen ouder. In de 19e eeuw woonde hier Salomon Bleekrode, een markante duizendpoot die aan de wieg stond van de Delftse ingenieursopleiding. Nu wonen er studenten in pijpenlaatjes met een hoogslaper. Lees het hele verhaal hier.....

 • Oude Delft 30 - Het huis van de familie Stastok
  door Magda Meijsing en Kees van der Wiel


Het verhaal van Oude Delft 30 uit 2012 is geheel gerefurbished en uitgebreid. Het is nu verlucht met oude prenten uit de Camera Obscura. Uit nader onderzoek bleek er voor de familie Stastok onder meer nog een voorman uit de patriottenbeweging te hebben gewoond. Verder waren in het huis balken beschilderd met literaire citaten, zoals bij de restauratie 50 jaar geleden op beeld is vastgelegd. Lees het hele verhaal hier.....

 • Koornmarkt 81 - Studentenbolwerk in voormalige brouwerij De Hantbooch
  door Hans van ’t Zet en Kees van der Wiel


Een van de meest schilderachtige gevels van Delft is tegenwoordig de entree van een studentencomplex van vier huizen aan de Koornmarkt. De trap bovenop de gevel is er weliswaar in 1911 bij verzonnen, maar verder is het een prachtig kroonjuweel uit de rijke Delftse bierhistorie, met vele authentieke elementen. Lees het hele verhaal hier.....

 • Achterom 58 - Pakhuis met bovenwoning
  door Piet van der Kruk


Kort voor zijn overlijden schreef Piet van der Kruk zijn laatste bijdrage voor Achter de Gevels over het huis van zijn overgrootmoeder in de jaren 1927-1933. Hij trof er veel werklieden die bij ’s Lands Magazijnen op de Geer werkten. En ook een mandenmakers-familie en meerdere aardappelhandelaren, die hem onder meer naar een doodgezwegen aardappeloproer in 1918 voerde. Lees het hele verhaal hier.....

 • Verwersdijk 102-104 - ‘De Twee Oijevaers’, café ‘De Ooijevaartjes’ en studentensociëteit ‘Novum’
  door K. Lagendijk


Verwersdijk 102/104 was ooit wolververij De Twee Ooijevaers. Daarna werd het een voornaam huis met goudleer behang. In wat mindere tijden veranderde het in een herberg met een lommerrijke tuin en kegelbaan, en ten slotte in een alternatieve studentenclub, die in de roerige jaren ‘60 haar vijftien minuten wereldroem beleefde. Lees het hele verhaal hier.....

 • Koornmarkt 79 - Voorheen De Vergulde Griffioen, alias Het Vliedend Paert
  door Hans van ’t Zet en Kees van der Wiel


Koornmarkt 79 is een van de vier oude gevels die samen het decor vormen van studentencomplex Koornmarkt 81. Alles aan de gevel is nieuw, ook de oude gevelsteen. Van het oorspronkelijke huis zijn slechts een paar balken over, maar het pand heeft wel een verhaal van vijf eeuwen geschiedenis. Lees het hele verhaal hier.....

 • Koornmarkt 77 - Voorheen Het Vliegend Hert
  door Hans van ’t Zet en Kees van der Wiel


Tegenwoordig is de gevel van Koornmarkt 77 het decor van een studentenhuis dat zich met bijbehorende berg fietsen over vier grachtenpanden uitstrekt. In de ‘Gouden Eeuw’ was het Vliegend Hert een bedrijf waar allerhande bekende Nederlanders op de plaat werden gezet. Lees het hele verhaal hier.....

 • Hippolytusbuurt 43 - Huis met grote middeleeuwse kelder
  door Kees van der Wiel


Twee jaar geleden stuitten de nieuwe uitbaters van het Delfts Brouwhuis op de Hippolytusbuurt bij de verbouwing op een spectaculaire vondst: een opvallend grote middeleeuwse kelder aan de achterzijde van het pand onder de bebouwing aan het Heilige Geestkerkhof. Onmiddellijk dacht iedereen aan een oude bierbrouwerij. Archiefonderzoek levert veel opmerkelijke vondsten op over het pand, maar niets over een bierbrouwerij. Lees het hele verhaal hier...
  

 • Oude Delft 83 - Familiehuis van de kunstschilder Haaxman
  door Patricia Wind-Smith


Oude Delft 83 en het buurpand nr. 85 zijn in feite een antieke versie van de moderne “twee onder één kap-woningen”. Aan de zuidkant is er ook nog een poort die ooit bij een huis achter 83 hoorde, maar merkwaardig genoeg is die nu eigendom van Oude Delft 81. Dit verhaal gaat over OD 83. Elk huis beleeft door de tijd heen zijn eigen avonturen. Zo ook nr. 83. In de 18e eeuw kregen de eigenaren van voor en achter ruzie over een nieuw gemaakt raam. De Heeren van de Weth moesten aan te pas moesten komen om de kwestie op te lossen.
In de 19e eeuw is de Franse schilder Edouard Manet waarschijnlijk op bezoek geweest in OD 83. Zijn Nederlandse vrouw was een nichtje van de echtgenote van Pieter Haaxman, ook een kunstschilder en eigenaar van nr. 83. Die Manet was misschien wel een vervelend mannetje. Hij werd samen met zijn vrouw geportretteerd, terwijl zij piano speelde en daarbij zong. Toen het af was, liet hij haar half bedekken met andere verf omdat ze met open mond (al zingend) was afgebeeld. Ongepast, vond hij.  Zo waren onze manieren in de 19e eeuw.  Lees het hele verhaal hier.....

 • Brabantse Turfmarkt 95-97 - Vanouds genaamd De Grote Spiegel
  door Wim van Veen


Boven de inmiddels ongebruikte voordeur van een verder vrij onopvallend winkelpand aan de Brabantse Turfmarkt bevindt zich een fraai gesneden scheepje, dat verwijst naar de merknaam van een tabaksfabriek uit de tijd dat de sigaar nog een gewild genotsmiddel was. Daarachter gaat nog een veel oudere geschiedenis schuil van een royaal stadspaleisje voor relaties van de Prins van Oranje, dat zich over drie huidige panden uitstrekte. Lees het hele verhaal hier.....

 • Achterom 14 - Ooit zeilmakerij en schippershuis
  door Piet van der Kruk


Het tegenwoordige yuppenpandje Achterom 14 was eeuwenlang een buurtwinkel met allerhande neringen, van barbierswinkel tot sigarenzaak. Gedurende meerdere perioden in haar geschiedenis is het een geheel geweest met de twee pandjes ernaast op de hoek van de Giststeeg. Tijdens de zware cholera-epidemie van 1866 sloeg hier het noodlot toe; in enkele dagen stierven destijds melkboer Willem van der Kruk en twee van zijn kinderen. Lees het hele verhaal hier.....

 • Vlamingstraat 44 - Wel een toren, geen kerk meer
  door Corrie den Hengst en Els Kemper


Opmerkelijk bij Vlamingstraat 44 is dat er een kerktorentje op het dak staat, maar dat het gebouw – dat tussen pakweg 1880 en 1970 op het binnenterrein stond – compleet is verdwenen. De kerk had een bijzonder orgel, een zeventiende-eeuws instrument van een beroemde orgelmaker, afkomstig uit de gesloopte kapel van het Gasthuis aan de Koornmarkt. Opnieuw werd het orgel gered. Het staat nu in de dorpskerk van Sassenheim. Lees het hele verhaal hier.....

 • Wijnhaven 22 - Hoekhuis, genaempt De Spaanse Vloot
  door Kees van der Wiel


De toeristenkroeg van vandaag was in de 18e eeuw een koffiehuis met kanarievogels en damborden en tussendoor anderhalve eeuw een statige Roomse apotheek. Van oorsprong echter waren het twee huizen in een gezamenlijk 16e-eeuws casco. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd het de Spaansgezinde eigenaar ontnomen en kort daarna gaf een nieuwe eigenaar het een naam die verwees naar de glorieuze overwinning op de Spaanse Armada. Lees het hele verhaal hier.....

 • Wijnhaven 21 - ’t Cleijne Huijsken tussen grote buren
  door Kees van der Wiel


't Cleijne Huijsken zit vanouds wat krap tussen grote buren in. Niettemin kwam er 30 jaar geleden een een fraai geschilderd plafond tevoorschijn. Het pand was ooit een bakkerij, is toen een verdieping gerezen en later onderkomen geworden van een pruikenmaker, schoenmaker, boekbinder en allerhande andere neringdoenden. Men kon er vroeger dameshoeden en sigaren krijgen. Tegenwoordig is het kantoorgedeelte van de herenmodezaak ernaast. Lees het hele verhaal hier.....

 • Wijnhaven 20 - Vanouds herberg ’t (Oude) Schaeck
  door Kees van der Wiel


De huidige wat kleurloze puntgevel had in 1936 nog een gedeeltelijke renaissancegevel met een houten puibalk uit 1540. Die balk ligt nu in brokstukken ergens op de zolder van Museum Prinsenhof. Over de afbraak van de gevel, die dateert van vlak na de grote stadsbrand, is destijds heftig gediscussieerd. Achter de gevel is het pand veel groter en ouder dan het aan de straat lijkt. Behalve een herberg was het eeuwenlang een vermaarde apotheek en de laatste 140 jaar een kledingwinkel. Bovendien zit er nog muziek in het verhaal. Lees het hele verhaal hier.....

 • Wijnhaven 19 - Voorheen ’t Haechje en de Vijzel
  door Kees van der Wiel


Vrij recent kwam dit pand nog in het nieuws door reepjes oud behang die er waren aangetroffen. Maar in dit pand blijken nog veel meer oude verrassingen te vinden voor wie weet waar je die zoeken moet. Sinds kort maakt het met de panden Wijnhaven 20 en 21 ernaast deel van de kledingzaak Steendam. Ook eerder al was het bij om beurten bij wederzijdse buurpanden ingelijfd. Lees het hele verhaal hier.....

 • Voldersgracht 28 - Vanouds De (Vergulde) Druijff
  door Wim van Veen


Ook achter deze gevel uit 1880 zit weer een huis dat in oorsprong eeuwen ouder is. Er woonden ooit lakenbereiders, manufacturiers, porselein- en postzegelhandelaren en een bejaard lid van de ridderlijke broederschap van de Confrérie van de Handbusch.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

 • Markt 54-56 - De ondergang van Mechelen, de herberg van Vermeer
  door George Buzing en Gerrit Verhoeven


Onlangs werden bij toeval de fundamenten van het huis Mechelen aan de Markt opgegraven, de herberg waar Jan Vermeer zijn jeugdjaren sleet. In 1885 was het zonder enige scrupules afgebroken om een bredere entree van de Voldersgracht naar de Markt mogelijk te maken. George Buzing en Gerrit Verhoeven schreven er eerder dit jaar over in het blad Delf. Het artikel staat nu in aangepaste vorm op Achterdegevels.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

 • Nieuwe Plantage 110-112 - Stadsboerderij Plantage Hoeve onderaan Reineveldbrug
  door Kees van der Wiel


Nieuwe Plantage 110-112 is de laatst overgebleven stadsboerderij van Delft. ’s Zomers lopen de koeien een kwartier rijden van het bedrijf aan de Schie, maar ‘s winters staan ze nog altijd op stal vlak onder de Reineveldbrug tegenover het oude hoofdgebouw van de Gistfabriek. De boerderij is in 1853 gesticht als een bijzaak van een stoomoliefabriek aan de rand van de stad. Gaandeweg raakte ze door Kanaal en Trambrug steeds meer ingesloten. De hele omgeving werd volgebouwd, maar de koeien zijn gebleven.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

 • Vlamingstraat 52 - Van leerbewerker en bakker naar hotelier
  door Corrie den Hengst


Door de eeuwen heen hadden hier veel eigenaren en bewoners een bedrijfje 'aan huis': een leerbewerker nam gelooid leer onder handen, bakkers bakten hier van 1630 tot 1700 hun brood, een winkelierster hield een winkeltje annex kroegje in het voorhuis, een timmerman had zijn 'timmerwinkel en werkplaats' achter het huis (op de foto meester-timmerman Tobias Prins met zijn gezin) en tenslotte begon in de twintigste eeuw een eigenaar er een hotel.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

 • Oude Delft 24 - Grachtenhuis met bijzonder interieur uit 1883
  door Magda Meijsing


Magda Meijsing schrijft over het huis waar ze in 1950 geboren is en bijna veertig jaar van haar leven heeft doorgebracht. Het is een groot huis met een opvallend interieur dat ook andere tijden heeft gekend als kamerpension met lekkende daken. Ooit ontstond het uit de verbouwing van een bedrijfsgebouw van de opgeheven brouwerij De Drie Hoeffijsers aan de Koornmarkt.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

 • Voldersgracht 30 - Vanouds De (Vergulde) Schrijfpen, eeuwenlang een bakkerszaak
  door Wim van Veen


De naam 'De Schrijfpen' dankt het huis aan het notariskantoor dat hier in de 17e eeuw gevestigd was. Daarna herbergde het meer dan twee eeuwen een bakkerswinkel. Tussendoor zaten er nog een breuckmeester (specialist in het behandelen van bot- of liesbreuken) en een chirurgijn en pestmeester. Omstreeks 1960 zat er een dameskledingwinkel. Tegenwoordig is er Bijbel-lectuur te koop.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

 • Voldersgracht 31 - Woning van een beeldenstormer en kunstschilder Van Mierevelt
  door Wim van Veen


Geen officieel Rijksmonument maar wel een heel oud huis met vrij originele trapgevel. Ooit woonde hier een beeldenstormer en een beginnend portretschilder (op de afbeelding Michiel van Mierevelt en zijn gezin, geschilderd door zoon Pieter van Mierevelt). Later woonde er ook nog een goud- en zilversmid die wegens heling in het gevang gezeten had. Tegenwoordig kun je er Belantjang met rijst eten.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners.....

 • Achterom 79 (en 81) - Woongerief in de Poort van Parsant
  door Piet van der Kruk


Eind 19e/begin 20e eeuw woonde Johanna Maria van Dijk (eerst als ongehuwde moeder, later met echtgenoot) er met een stel kinderen. Stel je voor: in één kamer met wandgedierte en een poepton in de hoek, boven een verbouwde paardenstal in een nauwe donkere doodlopende steeg en dan je hand moeten ophouden bij de armenzorg. Daarna bewoonde de weduwe Pieternella van der Kruk (op de foto linksvoor) de bovenwoning van 1902 tot aan haar overlijden 1912 . Ook zij had het niet breed. Tegenwoordig is het volgens een makelaar een heerlijk gelegen huisje in een sfeervol hofje in het historisch centrum.
Lees hier meer over pand en bewoners....

 • Voorheen Pieterstraat 28-38 - De verdwenen strontpoort
  door George Buzing en Kees van der Wiel


Dit doodlopende straatje had in de volksmond de naam ‘de Strontpoort’, en ook wel ‘Indianenpoort’. Veel bewoners woonden er opmerkelijk lang en waren er kennelijk aan verknocht. Een handige aannemer bouwde met een compagnon in 1873 aan de noordzijde van de Pieterstraat zes huisjes in een poortje op een braakliggend terrein waarop eerder slechts één huis had gestaan. Vijftig jaar geleden is het straatje met de grond gelijk gemaakt voor het winkelcentrum In de Veste.
Lees hier meer over deze huisjes.....

 • Wijnhaven 18 - De Granaatappel van de beroemde apotheker Dirck Cluyt
  door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing


Wijnhaven 18 was tientallen jaren het adres van een schoenenwinkel, maar de schoenenverkoop is een paar jaar geleden gestopt. Nu is het een herenmodezaak, en deze verandering is illustratief voor deze plek. Door de eeuwen heen waren er hier altijd veel verschillende winkels. Eind zestiende eeuw was het de apotheek van de beroemde apotheker Dirck Cluyt, die zijn zaak De Granaatappel noemde. Hij mocht de balsem leveren waarmee het lichaam van de vermoorde Willem van Oranje werd behandeld.
Lees hier meer over dit huis en haar bewoners.....

 • Oude Delft 161 - Koopmanshuis vol schilderijen in 1638
  door Henk Verbruggen


Twaalf jaar geleden beschreef Henk Verbruggen de geschiedenis van het Huis Berch Tabor aan Oude Delft 161 waar Pieter de Hooch ooit schilderde en de Afrikaanse prinsjes Kwasi en Kwame, bekend van Arthur Japin’s ‘Zwarte met het witte hart’ ooit op kostschool zaten. Dit verhaal is nu een beetje opgefrist en dankzij een nieuwe archiefvondst aangevuld met een beschrijving van het huis in 1638 van Nicolaes Gael, koopman in verf en kruidnagelen, dat van onder tot boven vol hing met Hollandse meesters. 
Lees hier het verhaal..... en lees hier de beschrijving van het huis......

 • Achterom 67 - Mark III
  door Piet van der Kruk


De vroegst bekende bewoners zijn Goris Westerbaen - slachter en handelaar in klein bier - en zijn vrouw Marijtje Versteegh, zij woonden er tussen 1687 en 1729. In 1734 werd verkoper van aardewerk en handelaar in huizen Arnoud Crispijn de nieuwe eigenaar/bewoner. Begin negentiende eeuw kocht schippersknecht, varensgezel en vletter Willem de Roo het pand. Na zijn overlijden verdiende zijn weduwe Ida Elizabeth Valk er nog vele jaren de kost als winkelierster. In 1896 gingen landbouwerknecht Antoon Bresser en zijn vrouw Henrietta Ruvekamp er wonen. Het huis was ruim genoeg voor inwoning: dat leek Henrietta wel wat en zo werd ze commensaalhoudster. Zoon Willem was barbier en begon er een kapperszaak. Verschillende eigenaren bewoners volgden nog, er was o.a een snoepwinkel.
In 1925 werd het pand onbewoonbaar verklaard en in 1934 herbouwd. Eerste bewoner tevens winkelier van de herbouwde woonwinkel was het echtpaar Piet van der Kruk en Bets Breedveld. De herbouw van Achterom 67 kwam voor groenteboer Piet van der Kruk als een geschenk uit de hemel. Lees hier verder waarom......

 • Voorstraat 23 - Inde Gulde Stier
  door Maarten Jonquière


De oudst bekende eigenaren en bewoners waren 16e-eeuwers. In 1598 kocht schoenmaker Jan Davitzn Weyman " Inde Gulde Stier". Hij bezat ook een "loyhuys" aan de zuidzijde van het Rietveld en was een vrij welvarend man. Dat bleek uit de - 64 pagina's tellende - beschrijving van de nalatenschap van zijn weduwe Annetgen Ariensdr van Rossem. Het echtpaar had heel wat geld uitgeleend. Weyman stond ook verscheidene malen borg voor nieuwe poorters die zich in de stad wilden vestigen. De boedelbeschrijving geeft een beeld van de gereedschappen, werkbanken en voorraden van de schoenmakerij. Weyman leverde ook leer aan vele andere schoenmakers in de regio. Dat bleek uit de onbetaalde rekeningen. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

 • Voldergracht 29 - Meermalen stadsbeiaardierswoning
  door Wim van Veen


Een van de vele bewoners was de Scheveningse onderwijzer Jacob Waterreus. Hij trouwde in 1849 met de Delftse Cornelia Groenewegen en samen kregen ze dertien kinderen van wie er vijf volwassen werden. Hij was hoofd van een destijds nieuw opgerichte particuliere school van de tweede rang voor de katholieke ‘burgerstand’. . Jacob schreef verscheidene geschiedkundige en vrome leerboeken en gedichten. De wetgeving op het lager onderwijs in die dagen kende scholen van vier verschillende rangen met een steeds uitgebreider lespakket. Op scholen van de laagste rang werd alleen aandacht besteed aan lezen en schrijven en eenvoudig rekenen. Scholen van de tweede rang deden ook aan aardrijkskunde en geschiedenis en pittige cijfersommen. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

 • Nieuwe Langendijk 24 - Bloemenwinkel ooit deel van het buurpand
  door Kees van der Wiel


De bloemenwinkel Nieuwe Langendijk 24 maakt deel uit van een blok ouderenwoningen dat in 1985 nieuw gebouwd is op de plek van de afgebroken huizen Nieuwe Langendijk 22 tot 28. De omliggende huizen zijn vlak voor en tijdens de afbraak in 1982 intensief bouwhistorisch en archeologisch onderzocht. Nummer 24 kwam er toen wat bekaaid af, omdat het omschreven werd als een niet erg interessante negentiende eeuwse tussenwoning zonder zelfstandige zijmuren.Verondersteld werd dat het terrein daarvoor enkele eeuwen lang onbebouwd was gebleven en voorzien van twee poortjes, zoals te zien op het ‘Straatje van Vermeer’. Die veronderstelling blijkt maar zeer ten dele juist. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

 • Nieuwe Langendijk 22 - Voorheen textielververij de ‘Blauwe Bok’
  door Kees van der Wiel


Nieuwe Langendijk 18-22 is nu onderdeel van een blok ouderenwoningen dat in 1985 nieuw gebouwd is op de plek van de afgebroken huizen Nieuwe Langendijk 22 tot 28. Nummer 20/22 was een boven- en benedenhuis aan de straat met daarachter een zaalruimte, die haar ingang had in een poortje naast het huis. Met name dat ruime zaalgebouw bleek een uniek bouwwerk uit de periode 1430-1450. Vanaf 1655 is het gebouw anderhalve eeuw lang in gebruik geweest als textielververij en droeg toen de naam De Blauwe Bok. In de laatste fase van haar bestaan deed de zaal sinds de oorlog dienst als katholieke kleuterschool. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

 • Nieuwe Langendijk 26 - Voorheen de ‘Kalandermolen’
  door Kees van der Wiel


Nieuwe Langendijk 26 is nu onderdeel van een blok ouderenwoningen dat in 1985 nieuw gebouwd is op de plek van de afgebroken huizen Nieuwe Langendijk 22 tot 28. Deze panden werden vlak voor de afbraak in 1982 intensief bouwhistorisch en archeologisch onderzocht. Op grond van de bouwtechnische gelijkenis werd no. 26 aangemerkt als het huis dat model kon hebben gestaan voor het ‘Straatje van Vermeer’. Een toeschrijving die destijds de nodige ophef baarde, maar inmiddels is achterhaald omdat de twee naastliggende poortjes, die Vermeer schilderde er in zijn tijd hier niet blijken te zijn geweest. Maar de observatie dat het afgebroken huis ooit een gevel kan hebben gehad zoals Vermeer heeft geschilderd, is nog steeds plausibel. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

 • Brabantse Turfmarkt 94 - Winkelpand op hoek Burgwal ooit genaamd ’t Byltge, later De Lichthoek
  door Rinus Meijer


Dit pand, waarin nu spijkerbroekenzaak Levi’s Corner zit, is al eeuwen een gewilde plek voor neringdoenden en ambachtslieden. In 1912 werd het fors verhoogd door de toenmalige eigenaar, schoenfabrikant Bernard Fliehe. Tien jaar later werd het ruim vijftig jaar eigendom van de familie Meijer. In 1927 gaf Marinus Meijer zijn zaak in huishoudelijke artikelen een nieuwe winkelpui. Een oud souterrain met aan weerskanten twee kleine pothuizen en daartussen brede trap naar de ingang moesten daar toen voor wijken. Kleinzoon Rinus Meijer dook in de geschiedenis van dit pand, waarin zijn ouders sinds 1941 ruim dertig jaar de elektriciteitswinkel ‘De Lichthoek’ dreven. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

 • Verwersdijk 1 - Gebouwd door Mienette Storm-van der Chijs als woonhuis en school
  door Wim Boonenburg


De meeste oudere Delftenaren kennen dit pand als de Flora bioscoop, die in de jaren vijftig en zestig bekend stond als het ‘vlooientheater’ waar - voor die tijd - pikante films werden gedraaid. Het werd in 1845 gebouwd door Mienette Storm-van der Chijs, wereldreizigster en voorvechter voor vrouwenrechten en vrouweneducatie. Haar bedoeling was om voor zichzelf op termijn een ander woonhuis te hebben. Maar ook om haar ideaal te realiseren, namelijk de stichting van een Leer- en Werkschool voor behoeftige meisjes uit de welgestelde stand. In deze school zou vervolgonderwijs worden gegeven aan meisjes tussen de 12 en 15 jaar oud. Ze stelde een schoolbestuur samen, bestaande uit zes vooruitstrevende dames en richtte een kamer in als leslokaal. Door het gemeentebestuur werd zij verplicht een bevoegde onderwijzer in dienst te nemen. Lees hier meer over het huis en haar bewoners.....

 • Oude Delft 218 - Huis met lijk in de kast
  door Floyd Stips


Floyd Stips verdiepte zich voor haar eindexamen-profielwerkstuk geschiedenis voor het Grotius College in de historie van Oude Delft 218. Dit pand, gelegen aan de oostzijde van de gracht vlakbij de Kolk, heeft aan de straat een Art Deco winkelpui uit 1927, gemaakt in opdracht van de toenmalige eigenaar kleermaker Cnoops. Hoewel het pand geen officieel monument is, zijn er inwendig allerlei elementen die aantonen dat een groot deel van het huis er eind zestiende eeuw al stond. Koopman Ysbrandt Ysbrandtsz van Saenen woonde hier toen, hij overleed in 1600. Zijn weduwe verhuurde het huis vervolgens aan een Italiaanse legerkapitein, genaamd Mario de Lamodereiet. Vijf jaar later meldt het begraafboek van de Oude Kerk dat zijn lijk ‘door sijne huijsvrou uit Brabant thuis comende’ in de bottelarij werd gevonden, waar het zes weken had gelegen nadat hij door zijn ‘dienaer’ was vermoord. Lees hier meer over het huis en haar bewoners.....
 

 • Vrouwenregt 5 -  Huis Het Vliegende Vaendel, later herberg Schans van St. Andries
  door Corrie den Hengst


Het huidige perceel Vrouwenregt 5 is in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd. Het woonhuis was in de 17e eeuw verdeeld in een voor- en achterhuis; het bakstenen boogje van het poortje tussen de huizen is nog aanwezig. De gepleisterde gevel met lijst is er in de 19e eeuw gekomen; waarschijnlijk ter vervanging van een bouwvallige trapgevel. De winkelpui, die werd verbouwd aan het begin van de 20e eeuw, kreeg boven de etalage een art nouveau versiering. Sinds 1989 is het een Rijksmonument. In het voorhuis zaten in de loop der tijd een herberg, een kousenwinkel, een melkboer, een verfwinkel, een esoterische-boekwinkel, spijkerbroekenhandel en een antiekzaak. Lees hier meer over het huis en haar bewoners.....

 • Voldersgracht 33 (en Vrouwjuttenland 1) - Vanouds genaamd De Vergulde Bril
  door Wim van Veen


Maria van Helden kreeg De Bril in 1773 als bruidsschat toen zij met Jacob de Kuijser trouwde. Het echtpaar had veel te stellen met zoon Johannes, die sinds 1803 predikant van Schore en Vlake (in Zeeland) was. Na drie jaar werd hij wegens "ergerlijk en onbetamelijk gedrag" afgezet als dominee. Johannes vertrok met de noorderzon. Na een reis naar Amerika keerde hij in armoedige toestand terug en werd als verloren zoon in huize De Bril opgenomen, waar hij vervolgens in een onbewaakt ogenblik zijn ouders beroofde van duizenden guldens aan effecten, contante penningen en ongemunt zilver. Lees hier meer over het huis en de vele bewoners.....

 • (Verdwenen) Achterom 65 - Voorheen ‘De Ketel’
  door Piet van der Kruk


Achterom 65 bestaat nu niet meer. Het stond ooit op de linkerhoek van de ingang naar de Ham en is in 1925 gesloopt, nadat het twee jaar eerder onbewoonbaar was verklaard. Het huis is daarna niet herbouwd. De laatste bewoners van het pand waren vanaf 1902 Bastiaan Gerrebrands en zijn vrouw Clazina Martens. Bastiaan pakte van alles aan, zo was hij olieslager, sjouwer, pakhuisbediende, agent van politie, koopman, winkelier en uitdrager. Lees hier meer over het huis en de eerdere bewoners.....

 • Achterom 63 en Ham 1 - Buurtkroeg met een lange historie
  door Piet van der Kruk


Achterom 63 is de linker bovenwoning boven het restaurant op Achterom 61. Het is in 1935 gebouwd in plaats van twee woningen (nr 59 en 61), die onbewoonbaar waren verklaard. Het oude Achterom 63 stond op de hoek van wat toen nog het pleintje van de Ham was. Het pand herbergde in haar geschiedenis vaak een kroeg. Van 1888 tot 1931 waren Jaap Breedveld en Antje van der Stap (de overgrootouders van de auteur ) uitbaters van de tapperij. In 1902 overleed Jaap. Antje bleef met zes kleine kinderen achter, maar zat niet bij de pakken neer en hield naast de opvoeding van haar kinderen dertig jaar de buurtkroeg draaiende. Lees hier meer over huis en bewoners.....

 • Achterom 61 - Nu gyros-online, vroeger ‘De Vergulde Baers’
  door Piet van der Kruk


Het huidige pand Achterom 61 op de hoek van de doorgang van de Ham naast het speelplaatsje ‘de Achtertuin’ is in 1935 gebouwd als een winkelpand met twee bovenwoningen. De laatste dertig jaar is het een horecazaak met steeds wisselende smaken. Voordien stonden hier drie winkelpandjes naast elkaar, waarvan 61 de middelste was. In de 17e eeuw droeg het de naam ‘De Vergulde Baers’ en was het de werkplaats van kuipers, mandenmakers en andere ambachtslieden. In de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn de oude pandjes onbewoonbaar verklaard en gesloopt. Lees hier meer over huis en bewoners.....

 • Achterom 59 - Voorheen het Vergulde Aambeeld
  door Piet van der Kruk


De begane grond van Achterom 59 deed vaak dienst als werkplaats of winkel. Er werd onder meer brood, aardewerk, aardappelen, groenten, hout en vis verkocht. Veel bewoners exploiteerden naast hun baan als knecht in het voorhuis een tapperij. De oude naam van het huis wijst naar een smidse. Dat moet het bedrijf zijn geweest van smid Arjen Huijgensz van t’ Hoff, die in 1632 hier verpondingbelasting (woz-belasting) betaalde. Lees hier meer over huis en bewoners.....

 • Achterom 143 - Drie generaties melkboeren Van Leeuwen
  door Kees van der Wiel


Tot 1974 heeft op Achterom 143 een melkhandel gezeten, die voortkwam uit een stadsboerderij die hier anderhalve eeuw heeft gefunctioneerd. Het bedrijf exploiteerde voor de oorlog zelfs enige tijd zijn eigen machinale melkfabriekje. De zaak kwam ten einde toen melkboer Gerard van Leeuwen in het huis door zijn kostganger werd doodgestoken met een broodmes. Het pand zoals dat er nu staat, was toen net in 1964 geheel nieuw gebouwd. Lees hier meer over huis, eigenaren en bewoners.....

 • Markt 74-76 - Het huis van een kunst verzamelende notaris
  door Corrie den Hengst en Piet van der Eijk


Pieter Stevenszn de Langue moet een van de eerste bewoners van na de grote stadsbrand in 1536 zijn geweest die in het huis ‘besijden de Nieuwe Kerk aan de noordsijde van ’t Marctvelt’ is gaan wonen. Hij werkte bij de Weeskamer als kamerbewaarder en bode. De familienaam werd op zijn Frans geschreven, maar ook heel vaak als gewoon als De Lange. Zijn kleinzoon Willem is de kunstverzamelende notaris uit de titel, die daarnaast ook nog dichter was.
Markt 74-76 bevindt zich naast de Nieuwe Kerk met de Koninklijke grafkelder. Begrafenissen van koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen trokken door de eeuwen heen veel toeschouwers, die het liefst alles van dichtbij willen zien. Enkele van de eigenaren waren timmerman van beroep en gewend aan het bouwen van steigers,: zij konden dus ook tribunes bouwen voor belangstellend publiek. Lees hier meer over huis, eigenaren en bewoners.....

 • Oude Delft 194 - De Peereboom, een oud regentenpaleis
  door Kees van der Wiel


Het huis ‘genaempt Die Perenboom, staende aende Oude Delft over ’t Bagijnhoff’, zo wordt het huidige Oude Delft 194 omschreven in de oudst bewaard gebleven koopakte uit 1554. Hierin staat dat de zusters Catrijn en Lysbeth Dirksdochter, beide weduwen, De Peereboom verkochten aan ene Willem Aertsz. Het huis moet er toen al enige tijd gestaan hebben. In het register van de Tiende Penning uit 1543 en 1553 staat het huis op naam van Aertgen Copheer en diens weduwe. Vermoedelijk was het na de stadsbrand nieuw gebouwd.
Van 1914-2011 zat hier een chirurgenpaktijk: tot 1937 van dr. Foppe de Walle. Daarna werd de praktijk voortgezet door dr. Everwijn Verschuyl, die de eerste patiënten wist te genezen met penicilline die in de oorlog door de Gistfabriek ontwikkeld was. Zijn zoon, ook een bekend chirurg in Delft, woonde bijna zijn hele leven in dit huis. Lees hier meer over huis, eigenaren en bewoners.....
 

 • Verwersdijk 164 - Verborgen Schat en stadsboerderij van de familie Van Witteloostuijn
  door Kees van der Wiel


Verwersdijk 164, een oud zestiende of vroeg zeventiende-eeuws pandje met trapgevel, was de hele 19e eeuw een melkhandel/boerderij van de familie Van Witteloostuijn. Vanaf 1821 woonden hier de in Monster geboren melkboer Jacobus van Witteloostuijn (1797-1844) en zijn vrouw Wijntje Mooiman. Hij was toen 24 jaar en had het pand net gekocht. Het terrein liep achter verschillende huizen aan de Verwersdijk door, rond het achterliggende slop de Asput. Dat slop geeft nog steeds tevens toegang tot het Hofje van Pauw. Zijn voorganger Hendrik Mulder betaalde in 1809 patent voor het beroep van tuinder. Vermoedelijk hield hij geen koeien, maar wel had hij in een voormalig huisje achter in de Asput een varkensschuur. Lees hier meer.....
 

 • Nieuwe Langendijk 59 - Oude stadsboerderij van neerslachtige boer en botervaatjes voor Zijne Majesteit
  door Kees van der Wiel


Inmiddels is het een Indiaas eethuis, maar van oorsprong is Nieuwe Langendijk 59 een oude stadsboerderij. In 1608 kocht ‘bouman’ (boer) Ariën Cornelisz het bedrijf met een poort tussen de Nieuwe Langendijk en de Donkersteeg voor fl 2.200. Verkoopster Jorisge Willems bedong daarbij wel dat zij de rest van haar leven het voorhuis en de zoldering erboven mocht blijven bewonen. In 1681 werd het ‘bouhuis’ met koestal en plaats daarachter en poort ernaast eigendom van Joris van der Arend, die het geheel in 1698 voor fl 900 doorverkocht aan Jan Cornelisz Tanthoff. In 1704 was Jacob Jacobsz van den Acker hier boer. Hij leed aan een 'melancholijcke of mistroostige sieckte, daar door sijn gesicht soo wonderlijck was gestelt als van een sinneloosch mensch’. Dit zijn slechts een paar van de bewoners/eigenaren, lees hier meer.....

 • Oosteinde 149 - Herberg, commenijwinkel en bakkerij
  door K. Lagendijk


Op de plek van Oosteinde 149 stond begin 17e eeuw de herberg ‘Pijnacker’. Deze had de naam waarschijnlijk te danken aan de klandizie uit die omgeving, die na de markt op weg naar huis de dorst kwam lessen en bleef overnachten. In 1605 wordt Gijsbrecht Pietersz. de eigenaar. Hij begon zijn carrière als schipper, maar werd later bostelverkoper en herbergier. Bostel is een restproduct van het brouwproces dat als veevoer gebruikt werd. In 1694 kocht kuiper Pieter Gijsbrechtsz Berckelshoek het huis. Hoewel hij kuiper was, runde Pieter hier een “comenijswinckel”, een levensmiddelenwinkeltje voor zuivelproducten en eieren. In 1782 kocht broodbakker Jacobus van de Stap het pand: hij heeft hier de rest van zijn leven brood gebakken. Lees hier meer over de historie van het pand en haar vele eigenaren, bewoners en uitbaters....

 • Boterbrug 8 (in 1928 gesloopt) - Woonhuis van Maria van Sassen en Willem van Assendelft, later werkplaats, pakhuis en fietsenmakerij
  door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing


De Boterbrug was nieuw in 1558. Er werd twee jaar gewerkt aan deze overkluisde gracht, die de Oude Delft en de Wijnhaven verbindt. De brug werd ‘Mijn’s Heeren Brugge’ gedoopt, maar die naam hield niet lang stand. Al in 1600 werd de straat Boterbrug genoemd, naar de boterhandel, en met name de handel voor de export naar het buitenland, die hier al eeuwenlang zat. Alle huizen op de brug waren oorspronkelijk eigendom van de stad. In 1600 werd Boterbrug 8 verhuurd aan slotenmaker Frans Pietersz. In 1617 werden al deze huizen door de stad te gelde gemaakt en aan particulieren verkocht. Gerrit van Sassen kocht Boterbrug 8 en schonk het in 1629 als bruidsschat aan zijn dochter Maria, die met Willem van Assendelft trouwde. Lees hier meer over de historie....

 • Oude Delft 210 - De Bonte Hengst
  door Jan Freie


Eind 16e, begin 17e eeuw wonen en werken er aan dit deel van de Oude Delft veel ambachtslieden. De eerste eigenaren in de 16e eeuw zijn kuipers. Cornelis Hovering en Dirk Jansz. leveren waarschijnlijk de tonnen voor het beroemde Delftse bier.
Later wordt het huis eigendom van bekende regentenfamilies als Verburch, Van der Dussen, Van der Lelij en Van der Goes. Op de foto's Agneta Graswinckel die het pand eind 17e eeuw erft, en haar man, de Amsterdamse regent Pieter van Loon. In de 18e eeuw woont er een succesvolle zilversmid, en is het een Franse kostschool. Eind 19e eeuw komen er bewoners die met de Gistfabriek te maken hebben. En in het begin van de 20e eeuw is het een studentenpension met veel bekende namen. Lees hier meer over de bewoners en het pand....

 • Wijnhaven 17 (vroeger 18) - De Vergulde Roemer is verdwenen
  door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing


Op de plek waar nu de winkel van Halfords is, stonden vroeger vier panden. Een van die panden droeg ooit de naam “De Vergulde Roemer”. Het was toen de zaak van een glazenmaker. Nadien zaten er onder meer een tingieter en een broodbakker. In de negentiende eeuw was het onderdeel van de tabakshandel “Het Gekroonde Anker” van diverse generaties Gussenhoven. Het was lange tijd een geheel met het pand ernaast. Beiden werden ze verwarrend genoeg tussen 1875 en 1928 als Wijnhaven 18 genummerd. Het resterende deel van 18 staat er nog steeds en was tot voor kort samen met nummer 19 een schoenenzaak. Lees hier het hele verhaal....

 • Wijnhaven 17 - 't Houten Huysgen was van steen en stond op de hoek
  door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing


Op de hoek Wijnhaven/Boterbrug hebben vier huizen moeten wijken voor het huidige winkelpand. Ze hadden allen een zeer oude geschiedenis en illustere huisnamen. Het huis op de hoek stond tot 1800 eeuwenlang bekend als “Het Houten Huys”, al was het toen waarschijnlijk, inclusief het pothuis ernaast, al degelijk van steen. In dit huis is in de 17e eeuw een ander naastgelegen huis “De Vette Henne” opgegaan. Het gecombineerde pand bood onder andere onderdak aan een lakenkoper, een boekdrukker, een zilversmid en een banketbakker. Lees hier meer over de historie...

 • Vrouwjuttenland 15 - Oude sigarenzaak en opstandige boekhandel
  door Wim van Veen


Op de zuidoosthoek van De Vlouw met Vrouwjuttenland staat een gerend (schuin toelopend) winkelpandje uit de zeventiende of achttiende eeuw met gepleisterde gevels. Het is de oudste nog bestaande sigarenzaak in Delft met een geschiedenis van 125 jaar waarvan 120 jaar met een Van Renssen als eigenaar. Kort voordat het een sigarenzaak werd kreeg het huis in 1887 een winkelpui, hoewel het al veel langer een winkelfunctie had; in de achttiende eeuw onder andere als geruchtmakende boekhandel. Lees hier meer over historie van dit pand en haar bewoners...

 • Vrouwjuttenland 13 - Bosietmakerij, magazijn voor schrijfbehoeften en volksschoenen
  door Wim van Veen


Door de eeuwen heen hebben allerhande neringdoenden in het pand gewoond: metselaar Gerrit Jansz., lakenbereider Coenraet Jansz, bosietmaker Jasper Jorisz, Annetge de Tassemaeckster, kleermaker Dirck Barentsz Ouste, Helena Jacobs de Koninck die een “Uijt Draagers Winkel” drijft, hoedenmaker Nicolaas Marchand en nog veel meer. Lees hier meer over de bewoners en eigenaren van dit pand...

 • Vrouwjuttenland 11 - Breischool, uitdragerij en tabakshuis
  door Wim van Veen


Het dubbele pand tussen het schilderachtige trapgeveltje op het Vrouwjuttenland en de sigarenwinkel op de hoek met de Vlouw heeft zijn huidige lijstgevel waarschijnlijk sinds een verbouwing in 1888. Het linkerdeel van dit pand was voorheen Vrouwjuttenland 11.
De oudst bekende bewoner van dit perceel lijkt rond 1600 Pieter Pietersz te zijn. Volgens het Haardstedenregister waarin deze Pieter dat jaar vermeld wordt, is hij kleermaker en huurt hij het huis van een zekere Adriaen Hendricx. Het huis telt één stookplaats, zo blijkt verder. Pieter en zijn vrouw Marritgen worden in 1609 lidmaat van de nieuwe Gereformeerde Kerk en later ook eigenaar van het huis dat ze al langer bewonen. Lees hier de historie van het pand en haar bewoners....

 • Vrouwjuttenland 9 - Vanouds genaamd den Appelboom
  door Wim van Veen


Vrouwjuttenland 9 heeft een opvallend oud geveltje met een gevelsteen met het jaartal 1606. Tegenwoordig bestaat nummer 9 niet meer en maakt het deel uit van een perceel dat ook de voormalige nummers 11 en 13 omvat. Een van de bewoners was ooit Jacobus Makkes. Hij begon zijn loopbaan in Delft als wagenmaker en werkt vervolgens als meubelmaker in Enkhuizen voor hij zich in maart 1893 vestigt op Vrouwjuttenland 9. Hij heeft een meubelmagazijn met voor elk wat wils. In 1924 houdt hij ermee op en verhuist hij naar Voorburg. Foto: Jacobus was begin 1900 lid van de Gereformeerde Kerkenraad, staande derde van links. Lees hier het hele verhaal....

 • Vrouwjuttenland 7 - Legowinkel was eeuwenlang uitdragerij
  door Wim van Veen


Halverwege de zeventiende eeuw bouwde “steen- ende kalckvercooper” Hendrick van Schagen drie huizen aan de Appelmarct: Vrouwjuttenland 3, 5 en 7. In no. 7 zit nu een Legowinkel. Hendrick bezat nog zo’n zes panden elders in Delft. Hij moet goed verdiend hebben aan de wederopbouw van de stad na de Delftse Donderslag in 1654. In welk van de drie huizen waarvoor hij in 1667 kadegeld betaalde hij zelf woonde is niet duidelijk.
Vele eigenaren en bewoners volgden. Waaronder Jacob van Loon, zoon van een Haagse kartonnendozenmaker,die het pand in 1891 koopt en er een behangerij en stoffeerderij heeft. In 1914 breidt hij zijn zaak uit met het buurpand no. 5. In 1920 neem zoon Jacob jr de zaak over, hij koopt later no. 9 erbij. Uiteindelijk strekte woninginrichtingzaak Van Loon zich uit over vijf panden (no. 5-13), no. 7 bleef echter steeds de ingang. Lees hier het hele verhaal....

 • Wijnhaven 17 - Vier huizen gesloopt voor modern winkelmagazijn
  door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing


Op de plek waar nu de grote winkel van Halfords (vroeger modemagazijn Bervoets) is, stonden vroeger vier panden. De winkel van Bervoets werd in 1929 gebouwd en daarvoor werden drie huizen gesloopt: twee aan de Wijnhaven en een op de Boterbrug. In 1940 of iets later werd een vierde pand gesloopt, ook op de Boterbrug, voor de uitbreiding van Bervoets, maar dat ging door de oorlog niet door. De drie auteurs hebben de historie van deze panden uitgezocht. In een introductieverhaal leest u er meer over. De aparte verhalen over de vier panden volgend later. Lees hier meer......

 • Koornmarkt 66 - De Hollandsche Tuin in de schaduw van ‘Het Truweel’
  door Corrie den Hengst, met een bijdrage van Kees van der Wiel


In 1917 kwam het (grote) gezin van Daniel den Hengst inwonen in het bovenhuis bij zijn broer Simon die de eigenaar was van het pand. Daniel was beambte en daarnaast organist en koordirigent in de Gereformeerde kerk. Op de foto de twaalf kinderen van Daniel in 1920.
De oudste bewoner/eigenaar van dit pand is Mathijs Hackesz, hopcoper, die in 1543 voor dit huis de tiende penning betaalde. Latere bewoners waren onder andere de schilder Cor

Zoeken


Agenda

maandag 28 september 2020
Stadswandeling door Nieuw Delft - geannuleerd
zondag 25 oktober 2020
Online pubquiz over de geschiedenis van Delft
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.