Delfia Batavorum logo

Delftse Canon

Een canon bestaat uit een beknopte verzameling van bijzondere gebeurtenissen, personen of gebouwen die bij elkaar een beeld geven van de geschiedenis van een land, streek of stad. De nationale canon bijvoorbeeld kent vijftig  van dergelijke onderdelen, ook wel ‘vensters’ genoemd. Een terechte naam, want  de geselecteerde bijzonderheden kunnen nooit een volledig beeld geven. Zij worden gebruikt als een soort venster, met behulp waarvan je zicht kunt geven op een bepaalde periode van de geschiedenis of waarmee je een bepaald aspect goed kunt belichten. Neem bijvoorbeeld het venster ‘Rembrandt. De grote schilders’, uit de nationale canon. Dat wordt gebruikt als aanknopingspunt om de geschiedenis te vertellen van de schilderkunst van de zeventiende eeuw in de Nederlanden. Voor Delft is Johan Vermeer een goed voorbeeld.

Ook voor onze stad Delft bleek er behoefte te zijn aan een canon. Daarom is Delfia Batavorum gestart met een werkgroep die een voorstel voor de Delftse Canon gemaakt heeft. Deze werkgroep heeft een verzamellijst van belangrijke gebeurtenissen, personen en gebouwen samengesteld, daaruit een beperkt aantal geselecteerd en van een toelichting voorzien.
Op  8 mei 2013 kon het eerste exemplaar van de 'Canon van Delft, de geschiedenis van Delft in 50 vensters', worden aangeboden aan burgemeester Verkerk. De Canon is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de werkgroep met behulp van 16 auteurs, een beeldredactie en de redactie van ons jaarboek. Allen hebben belangeloos aan de totstandkoming daarvan meegewerkt: hen komt veel dank toe.

Inmiddels is de Canon herdrukt en vertaald.
Op 3 april 2014 is heeft burgemeester Verkerk het eerste exemplaar van de 'Story of Delft - Delft's history through 50 windows' in ontvangst genomen. De Canon is vertaald door Marilyn Warman.

Digitalisering Delftse Canon
De provincie Zuid-Holland heeft het digitaliseren van erfgoedcollecties een extra steuntje willen geven resp. willen promoten. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft Delfia Batavorum ondersteund bij het digitaliseren van de Canon van Delft. In oktober 2019 kwam de Canon online:


De Canon in het nieuws

Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.