Delfia Batavorum logo

Excursie/lezing De Geschiedenis van de Ziekenverpleging

Op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, nu de Dag van de Verpleging heeft het Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen samen met Delfia Batavorum een lezing georganiseerd over "De geschiedenis van de verpleging". Na deze lezing, gehouden door Kristin Veel, was er een rondleiding in het museum.

In het begin van onze jaartelling was er een redelijk goede verzorging van zieken en gewonden. Die was gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid, veelal verzorgd door kloosterlingen. In latere tijden verslechterde deze situatie tot zeer mensonterende toestanden. Ook was er bijna niets bekend over ziekten en infecties.

Florence Nightingale, geboren in 1820, studeerde eerst wiskunde en later volgde zij toch haar roeping tot verpleegkundige. Zij onderbouwde de verzorging en verpleging met wetenschappelijke inzichten. Zo is zij de grondlegster geworden van de huidige verpleegkundige opleidingen.

Na de lezing volgde een rondleiding door het interessante museum aan de Koornmarkt in Delft. Aan de hand van veel voorwerpen werd er door de vrijwilligers verteld over de ontwikkeling die de verpleging, farmacie en geneeskunst en -kunde heeft doorgemaakt.

Aan de bijeenkomst namen  ongeveer 15 personen deel.

Zie bijgaande foto’s voor een impressie van het bezoek.