Delfia Batavorum logo

Excursie naar Deltares, 13 maart 2024

Voor de excursie naar Deltares in 2023 was zo veel belangstelling dat Deltares bereid was de excursie in 2024 te herhalen. Leden die op de wachtlijst stonden kregen voorrang en daarna was ook deze excursie binnen een dag volgeboekt.

Na de ontvangst met koffie kregen we drie inleidingen.
Deltares-directeur Dirk-Jan Walstra hield een enthousiast verhaal over het ontstaan van Deltares, de organisatie en de vele, gevarieerde activiteiten in binnen- en buitenland. Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken ze aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Bij Deltares werken meer dan 900 mensen, van meer dan 40 nationaliteiten. Er zijn vestigingen  in vier landen.
Vervolgens kregen we een interessante presentatie over Bodemdaling door Gilles Erkens, bodemdalingexpert. Bodemdaling in Nederland is een actueel en complex probleem in stad en poldergebieden, waarvoor toenemend aandacht bestaat. Oude oplossingen werken niet meer goed. Bodemdaling is voor veel kuststeden een nog groter probleem dan zeespiegelstijging.

De volgende presentatie was koren op de molen voor ieder die in historie is geïnteresseerd, met een mooie link naar het heden. Koen Berends, onderzoeker en adviseur op het gebied van ‘River Dynamics and Inland Waterways’ heeft met zijn team een simulatie gemaakt van de Hollandse Waterlinie. In 1672 lag de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zwaar onder vuur. In dit rampjaar vielen Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen ons land binnen. De druk werd zo hoog dat werd besloten om het ultieme wapen in te zetten: water. Deze operatie, die leidde tot de Oud-Hollandse Waterlinie, was allesbehalve eenvoudig. Men moest rekening houden met verschillende factoren zoals de veiligheid van de bevolking, de snelheid van de operatie (tijdsdruk!) of het behoud van kostbare landbouwgrond (verzilting!). In een mooie animatiefilm liet Koen zien wat er in 1672 gebeurde. Het ontwikkelde overstromingsmodel en de gevolgde aanpak zijn ook toepasbaar  voor hedendaagse en toekomstige projecten in de waterbouw.

Daarna volgde een bezoek aan twee faciliteiten:

  • Het ‘Delta Basin’. In dat bassin kunnen diverse typen golven worden gecreëerd en meet men de effecten op kusten, rivieren, sluizen, offshore projecten, etc.
  • De GeoCentrifuge. In een looping van een achtbaan kan kortstondig wel 5g ontstaan, waarbij 5g vijfmaal de aardse zwaartekracht is. De GeoCentrifuge van Deltares kan maar liefst 150 g opwekken. In de centrifuge kunnen geotechnische processen op schaal worden nagebootst.

Bijgaande foto’s laten zien: de inleidingen door de drie sprekers, het bezoek aan het Delta Basin en aan de Geocentrifuge. De foto van de Geocentrifuge is van Marius Hom, de andere foto’s van Rob van der Horst.