Delfia Batavorum logo

Algemene ledenvergadering (ALV)

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2023

Locatie: Wijkcentrum de Vleugel (grote zaal), Aart van der Leeuwlaan 4
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Ontvangst vanaf 19.30 uur
 2. Opening om 20.00 uur
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Benoeming nieuwe secretaris Ben Drentje (zie bijlage 2)
 5. Benoeming nieuwe leden kascommissie
 6. Verslag ALV (zie bijlage 3)
 7. Jaarrekening 2022 (zie bijlage 4)
  a. Verslag kascommissie
 8. Ambities 2023 ronde tafel gesprek
 9. Begroting 2023 (zie bijlage 4)
 10. Samenwerking Expertise Platform Water (zie bijlage 5)
  a. Besluiten tot samenwerking
  b. Aanpassing huishoudelijk reglement
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting 22.00 uur

Ad 8. We nodigen de voorzitters van de commissies uit kort aan te geven wat ze met de opbrengst van de inspiratiebijeenkomst op 4 februari willen op pakken in hun commissie (verslag eerder gedeeld en ook op onze site te vinden, zie https://www.delfia-batavorum.nl/vereniging/bestuur/inspiratiebijeenkomst-4-2-23) . Het bestuur zal dat ook aangeven. We bieden de gelegenheid elkaar te bevragen en waar nodig tot afstemming onderling te komen.

Bijlagen:
De stukken zijn als pdf beschikbaar:

 1. Agenda
 2. Even voorstellen: Ben Drentje
 3. Notulen algemene ledenvergadering zaterdag 5 maart 2022
 4. Financiële stukken/jaarcijfers:
  1. Toelichting jaarstukken
  2. Balans
  3. Financieel verslag
  4. Verslag kascommissie
 5. Samenwerking Expertise Platform Water

 


ZoekenAgenda

zaterdag 14 oktober 2023
Delfia Batavorum en Van der Mast organiseren DE STOEL
zaterdag 04 november 2023
Pubquiz! Wat weet jij over (de geschiedenis van) Delft?
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.