Delfia Batavorum logo

Algemene ledenvergadering 2024 (ALV)

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2024.

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2024

Locatie: Buurthuis De Wending, Raamstraat 67, 2613 RW Delft.
Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening om 19.30 uur, vaststellen agenda (zie bijlage 1)
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ALV (zie bijlage 2)
 4. Jaarrekening 2023 (zie bijlage 3)
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting 2024 (zie bijlage 3)
 7. Toelichting nominaties Le Comteprijs  (mondeling)
 8. Lustrum (mondeling)
 9. Samenwerking gemeente Delft (zie bijlage 5)
 10. Canon (mondeling)
 11. Vacature secretaris, bestuurslid Erfgoed van de leefomgeving en leden kascommissie (mondeling)
 12. Afscheid P. Jonquière
 13. Rondvraag
 14. Afsluiting 22.00 uur

Bijlagen:

 1. Agenda (PDF, 127,7 kB)
 2. Verslag ALV 19 april 2023 (PDF, 185,3 kB)
 3. Financiële stukken/jaarcijfers:
  1. Toelichting jaarstukken (PDF, 608 kB)
  2. Balans (PDF, 436,7 kB)
  3. Financieel verslag en begroting 2024 (PDF, 441,8 kB)
  4. Verslag kascommissie (PDF, 359,1 kB)
 4. Samenwerking gemeente Delft (PDF, 540,4 kB)

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.