Delfia Batavorum logo

Le Comteprijs

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur refereert de verfraaiing op een of andere manier aan de Delftse historie, maar dat mag zeker ook de recente historie zijn. Iets nieuws in de naoorloogse buitenwijken kan dus ook in aanmerking komen.

De inzendingen worden beoordeeld door de Le Comte Commissie, bestaande uit drs. Wil Aalbers (voorzitter), ir. Gertjan van der Harst (secretaris), ir. Wim Weve en Bert Ettekoven. Zij staan open voor elk voorstel, zolang de verfraaiïng maar een positieve bijdrage levert aan het stadsbeeld en is afgerond in het jaar waarvoor de Le Comteprijs wordt uitgereikt. 

Prijsuitreiking

De Le Comteprijs bestaat uit een speciaal daarvoor ontworpen  Delftsblauw bord (vanaf 2016 ontwerp Olav Slingerland, daarvoor ontwerp Frank Vroom). De prijs wordt  uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van Delfia Batavorum. Deze heeft  meestal plaats in mei.
Bij die gelegenheid  wordt ook de 'Delft op Zondag Publieksprijs' bekendgemaakt. Deze wordt toegekend aan de verfraaiing die in de ogen van de lezers van de Delft op Zondag het meest geslaagd is.

Inzenden 

Projecten waarvan u  denkt dat ze in aanmerking komen voor de Le Comteprijs moeten worden ingediend voor 1 december.  Vermeld bij de aanmelding uw naam en adres en geef duidelijk aan welke ingreep u wilt voordragen en wie de opdrachtgever ervoor is. Extra informatie in de vorm van foto's of tekeningen, zo nodig van voor en na de ingreep, zijn altijd nuttig en welkom.  U kunt  verfraaiingen van anderen aanmelden, maar ook die waarbij u zelf betrokken bent. Schroom dus niet! Stuur uw aanmeldingen naar GertJan van der Harst, Haydnlaan 134a, 2625 TT Delft, , e-mail: gvdharst@delft.nl

Evaluatie Le Comteprijs

Enige tijd geleden heeft de Le Comte Commissie een evaluatie gemaakt van elf jaar Le Comteprijs. Welke verfraaiingen werden in de loop der tijd genomineerd, wie waren de prijswinnaars en om wat voor soort verfraaiingen ging het? Lees hier de evaluatie.

ZoekenAgenda

zaterdag 30 oktober 2021
Lezing Jonkvrouw Rikarde, stichteres van Delft, en haar familie
vrijdag 19 november 2021
Excursie Nieuw Delft
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.