Delfia Batavorum logo

Audiotour 2: De stadsgeschiedenis

september 2020
De tweede literaire wandeling van Delft tussen de regels brengt ons langs hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van Delft. We zien hoe schrijvers de geschiedenis naar hun schrijvershand zetten: rampen zoals de stadsbrand, de kruithuisontploffing, de pest en de pokken; Delftse beroemdheden zoals Johannes Vermeer, Antoni van Leeuwenhoek en Willem van Oranje; en de bloei van de stad met de aardewerkfabrieken, bierbrouwerijen en de Delftse Nijverheid.
De audiotour voert van de Markt naar het St. Agathaplein, en via de Oude Delft naar het eindpunt op de Koornmarkt. Tijdens de wandeling kunt u het volgende gebruiken: 

 • PDF met routepunten en kaartje: 
  Download hier
 • Audiobestand (MP3) om tijdens de wandeling af te spelen op uw telefoon:
  Download hier
 • De audiotour is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage voor het goede doel wordt zeer op prijs gesteld.

Hoe werkt het?
Een audiotour werkt hetzelfde als de audiotour in een museum, maar dan met uw eigen telefoon. Daarbij is het raadzaam om oortelefoontjes te gebruiken. Afhankelijk van uw type toestel zal het bestand na aanklikken direct gaan afspelen, of krijgt u de keuze tussen afspelen en downloaden. Als u dataverbruik onderweg wilt uitsparen dan kunt u het bestand het beste vooraf downloaden. Downloaden op een PC en (eventueel via een kabeltje) overzetten naar de telefoon kan natuurlijk ook.

 

Het goede doel: KinderAcademie Delft
Uw vrijwillige donatie is welkom bij de stichting Community Service Rotaryclub Delft-Vermeer en bestemd voor de stichting KinderAcademie Delft. De stichting heeft de ANBI-status: giften zijn fiscaal aftrekbaar. Richtlijn: €10 p.p. per wandeling, op rekening van
St. com service rotaryclub Delft-Vermeer
NL39 INGB 0663 9476 34
o.v.v. KinderAcademie.

Bronnen audiotour 2 – De stadsgeschiedenis

 • Constantijn Huygens, Delf, in Stede-stemmen en dorpen. W.J. Thieme & Cie 1981
 • Petrus de Witte, De Delftsche Donderslag, In: De Stad Delft, cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667. Stedelijk Museum Het Prinsenhof 1981
 • Joost van den Vondel, Op het onweder van 's lands bussekruit te Delft 1654
 • Aart van der Leeuw, De Wensen in Vluchtige Begroetingen. Nijgh & van Ditmar 1925
 • Anna Enquist, Daer een seigneur zijn handen wast in De kwetsuur. De Arbeiderspers 1999
 • Maarten ‘t Hart, Ongewenste zeereis. Synopsis 1979
 • Tracy Chevalier, Meisje met de parel. Bzztôh 2001
 • Dirk Coster, De Delftsche Geest. Delftsche Uitgeversmaatschappij 1947
 • Anna Bosboom Toussaint, Het huis Lauernesse. G.J.A. Beijerinck 1840
 • Fetze Pijlman, Delftsblauw. www.raadgedicht.nl 2019
 • Aart van der Leeuw, De grote brand in Vluchtige Begroetingen. Nijgh & van Ditmar 1925
 • Jean Pierre Rawie & Driek van Wissen, Rijmkroniek des Vaderlands. Bert Bakker 2005
 • Tjeerd Flappuith (dr. A.A. Fokken), Toen ik Indisch student was. C.A.J. van Dishoeck 1902
 • Dirck van Bleyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft 1667 / 1680
 • Gerrit Verhoeven, Delftse burgemeesters en het verleden in Liber Amicorum Mr. Huibert Victor van Walsum. Gemeente Delft 1997
 • Onbekend, De eiber van Delft
 • Arthur Japin, De zwarte met het witte hart. Arbeiderspers 1997
 • Cornelis Musius in: De Stad Delft: cultuur en maatschappij tot 1572. Stedelijk Museum Het Prinsenhof 1979
 • Hubert Kornelisz. Poot, Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, met kunstige printen versiert. Boitet 1722
 • Jan van der Mast, Jacques van Marken. Nieuw Amsterdam 2019
 • P.A. De Genestet, De Mailbrief in Complete gedichten. De Maatschappij voor goede en goedkope lectuur 1869
 • Hella Haasse, Heren van de thee. Querido 1992
 • Reinier Boitet, De Beschrijving der Stadt Delft. Boitet 1729

© citaten bij de afzonderlijke auteurs resp. erven
Delft tussen de regels heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Aan hen die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op enig recht, wordt verzocht contact op te nemen met Margriet van Bebber, hetschrijfbedrijf@ziggo.nl, 0640416802.

Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.