Delfia Batavorum logo

Onderwijs

Lustrumproject 2015: Delft Talent

'Delft Talent' is een speciaal programma voor het basis- en voorgezet onderwijs in Delft. In dit project leren Delftse kinderen over talenten uit de Delftse geschiedenis en zetten ze ook hun eigen creativiteit in. Een prachtig project in het kader van ons 80-jarige jubileum!
We hebben samen met De VAK voor alle basisscholen een lespakket samengesteld over de kunst van Johannes Vermeer en Jan Schoonhoven en er worden workshops gegeven waarin de leerlingen zelf creatief bezig zijn. De resultaten kunt u allen komen bekijken in een kleurrijke tentoonstelling. Tezamen met het komende prachtige geschiedenisboek vormt dit aanbod voor de schoolkinderen ons lustrumgeschenk aan de stad Delft.

Voor leerlingen zijn in samenwerking met De VAK twee programma’s gemaakt:

  1. Delftse leerlingen (vanaf 9 jaar) gaan in 2015 in workshops - getiteld ‘Vensters van de geschiedenis: het blauw van Vermeer en het wit van Schoonhoven’ - creatief aan de slag. De mooiste resultaten zullen in het najaar worden tentoongesteld.
  2. Speciaal ontworpen rondleidingen voeren leerlingen - aan de hand van de Canon van Delft - door een stadsdeel. Elke schoolgroep krijgt twee of drie rondleiders, die op enthousiaste en aansprekende wijze over gebouwen en mensen uit de Delftse geschiedenis vertellen.

Delft Talent is mogelijk geworden door de subsidie die het Rabobank Coöperatiefonds aan Delfia Batavorum toekende en dankzij de samenwerking met De VAK.


 

Delftse geschiedenis in het onderwijs

Delfia Batavorum probeert zo veel mogelijk jongeren  te interesseren voor de geschiedenis van Delft. In samenwerking met het Delftse onderwijs worden regelmatig projecten opgezet. Daarnaast reikt Delfia Batavorum elk jaar de Geschiedenisprijs uit aan middelbare scholieren die met een hoog cijfer (8 of hoger) zijn geslaagd voor hun geschiedenisexamen.

Meehelpen?
Wij hebben behoefte aan: begeleiders van werkstukken, gastdocenten voor specifieke Delftse onderwerpen. Lijkt dat u wat? Meld u aan via het contactformulier.


Lustrumproject 201

In het kader van het lustrum werden eind 2010 lessen over een historisch onderwerp aangeboden aan leerlingen van de groepen 7 en 8 van Delftse basisscholen. Zelfwerkzaamheid en discussie stonden daarbij centraal. Een voor Delft  specifieke zaak werd belicht vanuit twee dagboeken, geschreven in twee verschillende tijdperken en beide geschreven door jonge kinderen. Aan de leerlingen  de taak om de overeenkomsten en verschillen tussen de kinderen en hun dagboeken te ontdekken. Het ene dagboek was van Otto van Eck, wonende op het landgoed De Ruit, aan de Vliet tussen Delft en Rijswijk. Hij begon te schrijven op 10-jarige leeftijd, in de jaren 1791-1797. Het is het oudstbekende dagboek van een kind in het Nederlandse taalgebied. Het andere dagboek kent iedereen: Het dagboek van Anne Frank, geschreven tussen juni 1942 en 1944. Anne was 13 jaar toen ze met haar dagboek begon.

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.