Delfia Batavorum logo

Bestuur en commissies

Bestuur

Het bestuur van Delfia Batavorum is als volgt samengesteld:

Commissies

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende commissies:

► Adviescommissie Delfia Batavorumfonds

 • Willy Claassen
 • Marinus Hom
 • Wilma van Giersbergen

► Commissie Achter de gevels van Delft

De commissie Achter de Gevels van Delft stimuleert en ondersteunt het onderzoek naar de geschiedenis van Delftse panden en hun bewoners.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door een werkgroep van onderzoekers onder begeleiding van Kees van der Wiel en George Buzing. De werkgroep heeft een wisselende samenstelling van geïnteresseerden in deze geschiedenissen. De onderzoeksresultaten zijn openbaar toegankelijke via de website www.achterdegevelsvandelft.nl.

 • Ignatz de Schepper, voorzitter
 • Astrid Keers, secretaris
 • George Buzing
 • Els Kemper
 • Henriëtte Welle Donker
 • Kees van der Wiel

► Commissie Behoud Stadsschoon

Als historische vereniging kijken wij natuurlijk graag terug op de roemrijke geschiedenis van Delft. Daarmee houdt onze belangstelling echter niet op. Delfia Batavorum staat met beide benen in maatschappij. Dat betekent niet alleen terugkijken, maar vooral ook meedenken over het Delft van nu en het Delft van de toekomst. Daarom levert de vereniging via de Commissie Behoud Stadsschoon graag met gemotiveerde kritiek en constructieve ideeën een bijdrage aan de discussie over de stedelijke ontwikkelingen van de stad. Op die manier waakt de commissie over het behoud van het culturele erfgoed van Delft. De commissie bestaat uit:

Informatie over de activiteiten van deze commissie vindt u op de pagina Stadsschoon.

► Excursiecommissie

Delfia Batavorum organiseert excursies voor haar leden. Enkele malen per jaar wordt er een georganiseerd bezoek gebracht aan musea of steden die uit cultuur-historisch oogpunt interessant zijn. Stadswandelingen en rondleidingen in musea worden begeleid door deskundige gidsen. In veel gevallen vindt vervoer plaats per autobus. Soms wordt gebruikgemaakt van eigen vervoer. De Excursiecommissie bestaat uit:

Informatie over de activiteiten van deze commissie vindt u op de pagina Excursies.

► Kascommissie

De Kascommissie bestaat uit:

 • Frits van der Jagt
 • Willem Merens
 • Ben Drentje

► Le Comteprijs commissie

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur refereert de verfraaiing op een of andere manier aan de Delftse historie, maar dat mag zeker ook de recente historie zijn. Iets nieuws in de naoorloogse buitenwijken kan dus ook in aanmerking komen. De inzendingen worden beoordeeld door de Le Comte Commissie

 • Wil Aalbers, voorzitter
 • Gertjan van der Harst, secretaris
 • Bert Ettekoven
 • Wim Weve

Meer informatie over de Le Comteprijs vindt u hier.

► Lezingencommissie

Delfia Batavorum organiseert 6 à 7 keer per jaar een lezing voor haar leden. Deze lezingen zijn altijd gerelateerd aan een Delfts cultuurhistorisch onderwerp. Commissaris Lezingen is:

Meer informatie over de lezingen vindt u hier.

Lustrumcommissie

 • momenteel geen leden

Redactie digitale Canon

 • Marinus Hom
 • Irene Jacobs
 • Peter van Tijn

Redactiecommissie Delf
Delf is een rijk geïllustreerd magazine over geschiedenis en cultuur van Delft en omstreken. Het verschijnt 4x per jaar en wordt gratis verstrekt aan de leden. De samenstelling en redactie is in handen van de Redactiecommissie Delf, bestaande uit:

 • Gerrit Verhoeven
 • Ingrid van der Vlis
 • Abel Streefland
 • Carla de Wilt

Redactiecommissie Jaarboek

Ieder jaar stelt Delfia Batavorum een jaarboek samen, bestaande uit diverse historisch artikelen over Delft e.o. Dit boek wordt gratis verstrekt aan leden. De samenstelling en redactie is in handen van de Redactiecommissie Jaarboek, bestaande uit:

 • Ingrid van der Vlis, voorzitter (jaarboek@delfia-batavorum.nl)
 • Bas van der Wulp, secretaris
 • Wilma van Giersbergen
 • Peter Becker
 • Peter van der Krogt
 • Peter van der Kruk
 • René van der Krogt (beeldredactie)

Inhoudsopgaven en jaarboeken vanaf 1991 vindt u hier.

Websites

Delfia Batavorum: www.delfia-batavorum.nl

 • Jenny Omvlee, webmaster (webmaster@delfia-batavorum.nl)
  Naast de website verzorgt de webmaster ook
  • de Facebookpagina (i.s.m. Margriet van Bebber),
  • de Twitterpagina (i.s.m. Aad van Tongeren),
  • en de verzending van de digitale nieuwsbrief.

Achter de gevels van Delft: www.achterdegevelsvandelft.nl

Zoeken


Agenda

woensdag 15 februari 2023
Lezing Naundorff, het mysterie van het Kalverbos
dinsdag 04 april 2023
Excursie naar Deltares
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.