Delfia Batavorum logo

Commissie Expertise Platform Water

Het Expertise Platform Water (EPW) Delft is een commissie van de historische vereniging Delfia Batavorm. De commissie bestaat uit deskundigen, inwoners van Delft, (voormalige) raadsleden, ondernemers en watersportliefhebbers. De commissie wil de bekendheid en de historische betekenis van de Delftse vaarwegen vergroten en een concrete invulling geven aan een betere en daadwerkelijke benutting van de economische potentie van de Delftse vaarwegen en hun waterfronten.

Doelen

Het EPW wil een integraal waterbeleid in en om Delft. Want er liggen veel kansen voor erfgoed en economie. Het EPW wil herstel van de bevaarbaarheid van alle grachten in Delft door deze op voldoende diepte te houden en het herstel van de doorvaarthoogte en -breedte van bruggen. En dat de stad toegankelijk wordt voor fluisterschepen.
Het EPW wil een toekomstgerichte en optimale benutting van de cultuurhistorische identiteit van Delft vanaf het vaarwater en werkt daarbij samen met de Commissie Behoud Stadsschoon.

Erfgoedlijn trekvaarten

De provincie Zuid-Holland heeft een Beleidsvisie Cultureel erfgoed vastgesteld. Daarin staan voorstellen om te komen tot een beter beschermd, te ervaren en te benutten cultureel erfgoed in Zuid-Holland. De provincie wil zo ook samen met partners de trekvaarten in Zuid-Holland meer op de kaart zetten en het verhaal van de unieke cultuurhistorische vaarwegen meer bekendheid geven.

Realisatie

Het EPW wil haar doelen realiseren waardoor de ligging van Delft aan doorgaand vaarwater en het stelsel van grachten beter tot hun recht komen. En die het bouwen en leven met de natuur versterken, maar die ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie. De stadswateren kunnen beter beleefd en benut worden door een goed gebruik van het vaarwater. Dit gebruik brengt de sfeer en de levendigheid terug zoals te zien is op historische schilderijen en foto's van Delft.

Stedelijke ontwikkeling water in en om Delft

In tal van steden is men volop doende de relatie stad – water te herstellen zoals in ’s Hertogenbosch, Utrecht, Breda en in Den Haag. Ook voor Delft geldt dat de relatie stad – water grotendeels verloren is gegaan. Dit klemt temeer omdat de historie van Delft op dit gebied tot de meest roemruchte van het land behoort. Door bij de stedelijke ontwikkeling het herstel van de relatie (mede) in het oog te houden kan langs natuurlijke weg al veel worden bereikt.Hieronder een overzicht van gerealiseerde en te behalen doelen:

Voor Delft, historische stad aan het vaarwater, is in de afgelopen jaren het volgende bereikt (zie kaartje):

 1. Van de Zuid-Kolk moest eerst het beheer en onderhoud worden overgedragen. Op 3 juli 2009 is het bevoegd gezag terug bij Delft.
 2. Daarna de ontwikkeling van de Delftse Passantenhaven: havenkantoor op Hooikade 13 met in het souterrain de sanitaire voorzieningen (douche, toilet, wasmachine en droogmachine).
 3. De steiger (92 m) met drinkwatertappunten en aansluitpunten voor elektra aan de Zuidwal, een steiger die de PZH al in 2006 heeft aangelegd.
 4. De boodschappensteiger met hellingbaan aan de Hooikade. Hiermee is het zuidelijk deel van de passantenhaven gerealiseerd.
 5. Ten zuiden van de Koninklijke Porceleyne Fles is op 30 november 2016 de Schieparallelle insteekhaven (52 m. kadelengte) met 5 partijen geopend.
 6. Bolders werden in september 2017 geplaatst ten noorden van de draaibrug bij de Oostpoort.
 7. In het project “Rondje varen Delft” is het onderdeel “Herstel vaarverbinding Rijn-Schiekanaal – Kantoorgracht” in juni 2018 gerealiseerd.
 8. Op- en afstapplaats bij de andere ingang van de Hortus Botanicus TU Delft aan de Kanaalweg.
 9. Aansluitpunten voor elektriciteit (laadpalen), drinkwatertappunten op de steigers aan de westzijde van de Westsingelgracht.
 10. Het betaalsysteem Aan-Uit, voor de gebruikers van de aanlegplaatsen aan de Hooikade, Zuidwalsteiger en de steigers aan de Westsingelgracht, nu 125m en 60 m voor het station. Dit mede dankzij PZH, Water en Groen. Realisatie door Gemeente Delft: 1e kwartaal 2022.

De projecten 4 t/m 10 heeft het EPW kunnen initiëren dankzij het provinciale initiatief Erfgoedlijn Trekvaarten. Vanaf 2013 heeft Delft ieder jaar een project kunnen indienen, met ons advies. Het Expertise Platform Water wil dat voor Delft de volgende zaken gerealiseerd worden:

 1. Op- en afstapplaatsen in onze Binnenstad onderhouden, uitbreiden en voorzien van bordjes met de naam van de bestemming. Deze op- en afstapplaatsen zijn herkenbaar aan de staanders, gegoten in de vorm van de beëindiging van onze witte brugleuningen (op het kaartje aangegeven met een *).
 2. Zorgen voor de doorvaarbaarheid van onze grachten door het op diepte brengen daarvan door tijdig baggeren, het verwijderen van het teveel van plantenwortels en draadwieren die in de schroef komen. Bij bruggen moet gezorgd worden voor voldoende doorvaarthoogte, -breedte en -diepte, want juist hier wordt van alles in het water gegooid. Drijfvuil dient snel te worden verwijderd.
 3. De pilot “Duurzaam Varen” (varen met een sloep met elektromotor in de Binnenstad) definitief maken waardoor vaarondernemers arrangementen kunnen maken.
 4. Aanpassen VOGD 1996 met bijbehorende Ligplaatsenkaart, zodat duidelijk is wat wel kan en mag en varende bezoekers kunnen genieten van Delft als Waterstad.
 5. De aanleg van een boothelling uit het project “Rondje varen Delft” is noodzakelijk uit oogpunt van veiligheid en van belang voor de lokale economie.

 

E-mail: info@ExpertisePlatformWater.nl

Zoeken


Agenda

woensdag 24 april 2024
Hyacintenwandeling Ockenburgh, woensdag 24 april
woensdag 24 april 2024
Lezing Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630)
donderdag 25 april 2024
Algemene Ledenvergadering Delfia Batavorum
dinsdag 07 mei 2024
Lezing over trekvaarten en hun rol in de klimaatadaptatie (Nieuwe datum!)
woensdag 08 mei 2024
Lezing 'De geschiedenis van de ziekenverpleging'
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.