Delfia Batavorum logo

Canon van Delft - in 50 vensters

Nieuw uitgave van de Canon van Delft
januari 2018
In 2013 verzorgde Delfia Batavorum de uitgave van de Canon van Delft, waar veel deskundigen aan meewerkten. Niet minder dan 50 canonvensters nemen de lezer mee door de rijke geschiedenis van onze stad. Van het prille begin ruim 5600 jaar geleden tot de recente aanleg van de ondergrondse Spoortunnel. De uitgave was vanaf het begin zeer succesvol, wat zorgde voor een snelle tweede uitgave én een Engelstalige versie. Inmiddels is ook de tweede oplage al enige tijd uitverkocht, terwijl de vraag naar deze compacte geschiedenis van Delft blijft bestaan. Daarom verschijnt nu een derde, herziene uitgave van de Canon van Delft. Waar nodig is de tekst up-to-date gemaakt en aan de uitgave zijn vijf lees- en wandelwijzers toegevoegd in de vorm van vier historische kaarten én een hedendaagse kaart waarop de 50 canonvensters makkelijk terug te vinden zijn. Zo geniet u niet alleen van de Canon lezend op de bank, maar ook tijdens een wandeling door de historische stad, waar nog veel van onze geschiedenis is terug te vinden. Een prachtig geschenk voor alle liefhebbers van Delft.

Nieuwe leden van Delfia Batavorum ontvangen een brief van de penningmeester, waarmee zij een exemplaar van de Canon als welkomstgeschenk kunnen afhalen bij Boekhandel De Omslag aan de Wijnhaven. De Canon is daar ook te koop voor € 14,95.


Een canon bestaat uit een beknopte verzameling van bijzondere gebeurtenissen, personen of gebouwen die bij elkaar een beeld geven van de geschiedenis van een land, streek of stad. De nationale canon bijvoorbeeld kent vijftig  van dergelijke onderdelen, ook wel ‘vensters’ genoemd. Een terechte naam, want  de geselecteerde bijzonderheden kunnen nooit een volledig beeld geven. Zij worden gebruikt als een soort venster, met behulp waarvan je zicht kunt geven op een bepaalde periode van de geschiedenis of waarmee je een bepaald aspect goed kunt belichten.
Ook voor onze stad Delft bleek er behoefte te zijn aan een canon. Dankzij het initiatief van Delfia Batavorum is in 2013 de 'Canon van Delft, de geschiedenis van Delft in 50 vensters' verschenen, een jaar jater gevolgd door de vertaling 'Story of Delft - Delft's history through 50 windows'.


De 50 vensters van de Canon van Delft zijn:

 1. 3600 v.C.
  De eerste bewoners. Delftse grond een waddenlandschap.
   
 2. 12 v.C.-450 n.C.
  Boeren graven sloten. Delftse Cananefaten.
   
 3. 1000-1200
  De hof van Delft. Het ontstaan van Delft.
   
 4. 1246
  Graaf Willem II en jonkvrouw Rikarde. Delft krijgt stadsrechten.
   
 5. 1327
  Genezing van blinde Machtelt. Delft als middeleeuwse bedevaartplaats.
   
 6. 1342
  Een belangrijke oorkonde. Meer rechten voor de stad.
   
 7. 1351
  Visioen op de markt.
  De bouw van de Nieuwe Kerk.
   
 8. 1359
  Beleg van Delft.
  Hoekse en Kabeljauwse twisten.
   
 9. 1389
  Delfshaven.
  Delft een eigen haven en toegang tot de Maas.
   
 10. 1390
  Het Heilige-Geestzusterhuis.
  Instellingen voor bejaarden en zieken.
   
 11. 1402
  Het Sint-Agathaklooster.
  Religieuze gemeenschappen in de middeleeuwen.
   
 12. 1417
  Vier burgemeesters voor Delft.
  Bestuur en rechtspraak.
   
 13. 1450
  Schoon water voor de brouwers.
  Biernijverheid in Delft.
   
 14. 1477
  De Delftse Bijbel.
  Handschriften en boeken in Delft.
   
 15. 1528
  Processie verstoord door David Jorisz.
  Ketterse ideeën in Delft.
   
 16. 1536
  Stadsbrand.
  Wederopbouw.
   
 17. 1558
  Pieter van Foreest.
  Stadsgeneesheer en lijfarts van Willem van Oranje.
   
 18. 1572
  Van Schoonhoven en Musius opgehangen.
  Godsdiensttegenstellingen ontaarden in gruwelijkheden
   
 19. 1584
  Moord op Willem van Oranje.
  Delft als centrum van de opstand tegen Spanje.
   
 20. 1592
  François Spiering.
  Wandtapijtwevers in Delft.
   
 21. 1597
  Kamer van Charitate.
  Sociale zorg in de zeventiende eeuw.
   
 22. 1602
  De Kamer Delft.
  De invloed van de VOC
   
 23. 1618
  Hugo de Groot in ongenade.
  Godsdienstconflicten leiden tot een staatsgreep.
   
 24. 1638
  Zeehelden in de Oude Kerk.
  Piet Hein en Maarten Harpertsz. Tromp.
   
 25. 1645
  Het Gemeenlandshuis.
  Zetel van het Hoogheemraadschap van Delfland.
   
 26. 1653
  De Porceleyne Fles.
  Exponent van de Delftse aardewerkindustrie.
   
 27. 1654
  De Delftse Donderslag.
  Delft als wapenkamer van Holland.
   
 28. 1660
  Gezicht op Delft.
  Delftse schilders in de zeventiende eeuw.
   
 29. 1667
  Beschrijvinge der Stadt Delft.
  Dirck Evertsz. van Bleyswijck, zeventiende-eeuws geschiedschrijver.
   
 30. 1680
  Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf.
  Experimentele wetenschap.
   
 31. 1738
  Delft en zijn heerlijkheden.
  De verhouding tussen stad en platteland.
   
 32. 1749
  Het testament van Maria Duyst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude.
  De Fundatie van Renswoude, kweekplaats van talent.
   
 33. 1787
  Revolutie in Delft.
  De Patriottentijd.
   
 34. 1829 Afbraak van de Schoolpoort. Delftse poorten gesloopt.
   
 35. 1832
  De cholera in Delft.
  Epidemieën leiden tot schoon drinkwater.
   
 36. 1841
  Delftsche Courant.
  Kranten in Delft.
   
 37. 1842
  De Artillerie- en Genieschool als opmaat tot de Koninklijke Akademie.
  Een opleiding voor burgerlijke ingenieurs en Oost-Indische ambtenaren.
   
 38. 1847
  Spoorwegaanleg door Delft.
  Laantje van Van der Gaag, de Cromme lijn.
   
 39. 1855
  De Koninklijke Akademie verlicht.
  De komst van de nutsvoorzieningen gas en elektriciteit.
   
 40. 1884
  Het Agnetapark, de eerste ‘modelkolonie’ in Nederland.
  Van Marken als sociaal bewogen ondernemer.
   
 41. 1893
  De bouw van Huis Oud-Holland.
  Delftse art nouveau.
   
 42. 1904
  Dirk Coster.
  Het letterkundig klimaat in Delft.
   
 43. 1921
  De langste grenswijziging van Nederland.
  De kracht van Hof van Delft en Vrijenban.
   
 44. 1927
  Het Waterloopkundig Laboratorium Delft.
  Experimenteren met modellen.
   
 45. 1940-1945
  Bezetting en verzet.
  De Tweede Wereldoorlog in Delft.
   
 46. 1945
  Codewoord Bacinol.
  Pionierswerk met penicilline.
   
 47. 1948
  Het Prinsenhof gerestaureerd.
  Drie culturele initiatieven kort na de oorlog.
   
 48. 1945-1970
  Delft zoekt het hogerop.
  Stadsuitbreiding
   
 49. 1961-1965
  Jan Schoonhoven en de Nul-groep.
  Experimentele kunst als antwoord op de maatschappij.
   
 50. 1986
  Technische Universiteit Delft.
  Van industriestad naar kennisstad.

Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.