Delfia Batavorum logo

Projecten

Delfia Batavorum neemt regelmatig het initiatief voor en participeert in bijzondere projecten. De vereniging was iniatiefnemer van de inmiddels verschenen 'Canon van Delft' en de Engelse vertaling daarvan 'Story of Delft', denkt mee over een oral historyproject en een speciale stichting Geschiedschrijving houdt zich bezig met de publicatie van een nieuw historisch standaardwerk over Delft dat eind 2015 zal verschijnen.

Wilt u meewerken of meedenken over een van deze projecten, dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt reageren via het contactformulier op deze website.

 • Canon
  Een canon bestaat uit een beknopte verzameling van bijzondere gebeurtenissen, personen of gebouwen die bij elkaar een beeld geven van de geschiedenis van een land, streek of stad. Delfia Batavorum nam het initiatief voor een Delftse canon.
   
 • Geschiedschrijving
  Onze vereniging  heeft het voortouw genomen om te komen tot een publicatie van een nieuwe stadsgeschiedenis van Delft. Daartoe is in 2008 de Stichting Geschiedschrijving Delft in het leven geroepen.
   
 • Onderwijs
  Delfia Batavorum probeert zo veel mogelijk jongeren  te interesseren voor de geschiedenis van Delft. In samenwerking met het Delftse onderwijs worden regelmatig projecten opgezet. Daarnaast reikt Delfia Batavorum elk jaar de Geschiedenisprijs uit aan middelbare scholieren die met een hoog cijfer zijn geslaagd voor hun geschiedenisexamen.
   
 • Oral history
  Delfia Batavorum wil graag de persoonlijke herinneringen van Delftenaren vastleggen. Het is de bedoeling dat deze verhalen een plek krijgen op onze site.
   
 • Delfologie
  Er zijn plannen voor een cursus over de geschiedenis van Delft.

Zoeken


Agenda

donderdag 27 januari 2022
Lezing Pieter van Foreest, de Hollandse Hippocrates
donderdag 03 maart 2022
Algemene ledenvergadering
dinsdag 08 maart 2022
Lezing Delfts Literair Vrouwengenootschap
zondag 10 april 2022
Online pubquiz
donderdag 19 mei 2022
Uitreiking Jaarboek en Le Comteprijs
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.