Delfia Batavorum logo

Lezing Pieter van Foreest, de Hollandse Hippocrates

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. Ondanks de steeds wisselende richtlijnen van het RIVM is de lezingencommissie er toch in geslaagd om een aantal lezingen voor u te organiseren. De meeste lezingen vonden online plaats via ZOOM en de laatste lezing live en online tegelijk. We weten niet wat het komend jaar voor ons in petto heeft, maar de lezingencommissie gaat met frisse moed het nieuwe jaar tegemoet. We starten in januari met de lezing over Pieter van Foreest. Deze lezing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen.

Lezing Pieter van Foreest, de Hollandse Hippocrates

  • Door: Hans Breugem van Museum de Griffioen
  • Tijdstip: Donderdag 27 januari 2022 20.00 – 21.15 uur
  • Locatie: Online via ZOOM

Pieter van Foreest of Petrus Forestus werd 400 jaar geleden geboren in Alkmaar. Hij wordt de “Hollandse Hippocrates” genoemd. Waarom is dat? Dat gaat Hans u tijdens deze lezing haarfijn uitleggen.

Pieter werd in Delft aangesteld als stadsarts om de pestepidemie, die toen genadeloos om zich heen sloeg, te bestrijden. De pijlers waarop zijn uiteindelijk succesvolle aanpak rustte waren hygiëne en betere doorstroming van het grachtenwater. Hij besteedde veel aandacht aan preventieve geneeskunde met een gezonde leefstijl: eigenlijk eigentijds.

Hij werd een uitstekend humanistisch arts die met veel kennis natuur-kruiden-geneeswijzen toepaste bij de behandeling. Een aantal recepten van zijn naam, zijn jarenlang voorgeschreven in heel Europa.

Eén ziekte draagt zijn naam. Deze is terug te vinden, met honderden andere casussen, in de na zijn dood uitgegeven, Opera Omnia; de verzamelde “Observationes & curatorium medicinalium ac. chururgicarum”. Hierin beschreef hij nauwgezet ziektegeschiedenissen, met kritische nabeschouwingen. Hij ontwikkelde een eigen toendertijd zeer bijzonder “algoritme” - om met een moderne term te spreken - in zijn diagnostiek. Vele generaties artsen in heel Europa hebben zich met dat boek eeuwenlang de klinische geneeskunde eigen kunnen maken. Hiervoor verdient hij de eretitel “Hollandse Hippocrates”.

Cruciaal in de strijd van Willem van Oranje tegen de Spanjaarden is het feit dat Pieter hem als zijn lijfarts met succes behandelde toen deze ernstig ziek was en voor zijn leven werd gevreesd.

(Afbeelding Pieter van Foreest; geschilderd portret, anoniem, 1590. Stichting van Foreest en van Egmond van de Nyenburg, Heiloo.)

Spreker:
Drs. Hans Breugem (1947), huisarts te Delft van 1976-2011. Palliatief consulent voor het Integraal Kankercentrum Nederland (IKN) van 2002-2016. Als huisarts actief voor de Diabetes Vereniging, in de werkgroep “Huisartsen” van het Integraal Kankercentrum West en in de nascholing voor het district DWO, vooral in de palliatieve geneeskunde.

Hans is medeoprichter van VPTZ Delft en heeft nog zitting in het bestuur van het Hospice /VPTZ Delft. Daarnaast is hij vrijwilliger in het Medisch Farmaceutisch museum “De Griffioen”.