Delfia Batavorum logo

Jaarboek Delfia Batavorum: inhoud 2001-2009

Inhoud 2001
 • Kroniek over 2001, door A.M. Bergman
 • In memoriam Anders Rozemond, door W. Aalbers
 • Anders Rozemond: Gemeentearchivaris geen liefhebber van giswerk, door Barry Raymakers
 • Een handleiding voor kaartgebruik uit 1554 van de Delftse landmeter-notaris Pieter Resen, door Peter van der Krogt en Ferjan Ormeling
 • Jonkvrouwe Ricardis, graaf Willem II en paus Innocentius IV en het in 1252 gestichte Gasthuis te Delft, door H.L. Houtzager
 • Jan Vermeers huis: Een poging tot reconstructie, door Ab Warffemius
 • Trekschuiten, haringbuizen en vrachtschepen op Vermeers Gezicht op Delft, door Kees Kaldenbach
 • Van glashut tot flessenfabriek: Een Delftse geschiedenis van kapitaal en arbeid uit de jaren 1798-1926, door K.F. Flippo
 • Het roemloze einde van witmolen de Oranjeboom, door A.J.J. Struijk
 • Een bijzonder museum: Het Gereedschap Museum, door Ton van Daalen
 • In gesprek met Ton van Oyen van de Haagsche Boekenbeurs
 • De Le Comteprijs 2000, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Archeologische kroniek van Delft en omstreken 1999-2001, door Epko Bult en Eveline van der Steen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2001, door Peter van der Krogt
 • Karl Wilhelm Naundorff (Jaarboek 2000) Rectificatie
Inhoud 2002
 • Kroniek over 2002, door A.M. Bergman
 • Het Bagijnhof te Delft in de Middeleeuwen, M.A. van der Meer
 • Tussen twee poorten: Impressies van reizigers naar en door Delft, 1500-1850, door H.W. van Leeuwen
 • Klok kijken in Delft, L.J. Meilink-Hoedemaker
 • Hak, pak en sak: Joden in Delft gedurende de achttiende eeuw, door Marianka van Lunteren-Spanjaard
 • De enerverende beginjaren van de St. Elisabethvereniging te Delft (1860-1871), door Arie Oliehoek
 • Jeugdherinneringen, 1910-1924, door W.P.H. Peterse
 • Het vliegveld dat aan Delft voorbij ging, door Frida de Jong
 • Geschilderde muurreclames in Delft, door Freek Boon
 • De Le Comteprijs 2001, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Archeologische kroniek van Delft en omstreken 2002, door Epko Bult en Eveline van der Steen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2002, door Peter van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2001-2002, door J.A. Meter Hagg
Inhoud Jaarboek 2003
 • Kroniek over 2003, door A.M. Bergman
 • In memoriam dr.ir. J.J. Raue, door M.A. Verschuyl
 • Het Sint-Agathaklooster te Delft: een middeleeuws succesverhaal, door Gerrit Verhoeven
 • Het oordeel van Salomo, door Danielle Lokin;
 • Het huwelijk van Jan Vermeer, door M.A. Lindenburg
 • De gemeentegrenzen van Delft, door H.V. van Walsum;
 • De Jolige Tippelaars: 65 jaar wandelsport in Delft, door Peter van der Krogt
 • Van dolhuis naar GGZ, door B.K.P. Griffioen
 • Particuliere verbeterhuizen in Delft, door A. Verbraeck
 • De Le Comteprijs 2003, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen 2003, door Peter van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2003, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2004
 • Kroniek over 2004, door A.M. Bergman
 • Gerrit de Hoog (1784-1812), Nederlands eerste gepromoveerde veearts, door A.H.H.M. Mathijsen
 • De Sint-Hippolytuskerk 1836-1886 in beeld, door A. Warffemius
 • Ruim negentig jaar zusters van Roosendaal en het lager onderwijs voor meisjes aan de Voorstraat in Delft (1873-1965), door drs. M. Remery
 • De molens van de Zuidpolder van Delfgauw, door A.J.J. Struijk
 • Grenspalen van Delft, door W.F. Weve
 • De Fabrieksbode als spiegel van maatschappelijke veranderingen. De vrouw in de Gistfabriek en De Fabrieksbode: 120 jaar emancipatie (1882-2001), door J. ter Haar-Kruize
 • De Le Comteprijs 2003, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen 2004, door P.C.J. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2004, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2005
 • Kroniek over 2005, door A.M. Bergman
 • Zeventig jaar vooruitgang in het echtheidsonderzoek van kunst en antiek, door Th. Laurentius
 • Het lustrumgeschenk 2005: De restauratie van de gevelsteen van de Latijnse School, door W.F. Weve
 • Per angusta ad augusta en de Y in Delft, door P.C.J. van der Krogt
 • De rol van kerk en staat bij de stichting van het klooster Koningsveld te Delft, door H.L. Houtzager
 • Koningsveld bij Delft: Theorie en praktijk van het kloosterleven, door G. Verhoeven
 • Opgravingen klooster Koningsveld, door E. J. Bult
 • Het militaire magazijn Koningsveld, door W.F. Weve
 • Het Klooster Koningsveld: een beschrijving van de geschiedenis van het klooster uit 1778, door H.L. Houtzager
 • De Le Comteprijs 2004, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen 2005, door P.C.J. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door Meter Hagg
Inhoud 2006
 • Kroniek over 2006, door A.M. Bergman
 • In memoriam Pieter van Koppen     
 • In memoriam Arie Kleijweg  
 • Drie meisjes met twee honden bij eene fontein zittende: Over een schoorsteenstuk uit 't Wapen van Spaengien aan de Oude Delft, door G. Wüstman 
 • Adversaria van Isaac van Haastert: Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd, door M. Hof
 • De instrumentenkasten aanwezig op de chirurgijnskamer te Delft, door H.L. Houtzager en H.W. van Leeuwen
 • Gerard van Wieringhen Borski (1800-1869): Rector van de Latijnse School en schoolopziener in Delft, door M. Remery-Voskuil
 • Een drama in Vrijenban, door J. Ham
 • 100 jaar academische promoties in Delft, door J. van Loef
 • Het Kruithuis aan de Schie: Korte geschiedenis van het Generaliteits Kruitmagazijn en de restauratie van de beschilderingen in de poortkamer, door A.M. Bergman
 • De Le Comteprijs 2005, door W.F. Weve
 • Delfiana, door M. van Noort
 • Nieuwe straatnaam in Delft 2006, door P.C.J. van der Krogt         
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2007
 • Kroniek over 2007, door A.M. Bergman      
 • In memoriam Klaas Deen
 • In memoriam Wim Zwennis
 • De Cloetings: een Delftse drukkersfamilie in de zeventiende eeuw, door J.C. Veldhoven
 • Vader en zoon Lettersnijder, veelzijdige drukkers in het zestiende-eeuwse Delft, door H.L. Houtzager
 • Het Wapen van Spangiën, Oude Delft 71, bouwhistorisch bekeken, door W.F. Weve
 • Een eeuw Openbare Bibliotheek, door J.L.W. van Leur
 • De totstandkoming van het kantongerechtsgebouw in Delft, door J.P. van Rigteren
 • Tachtig jaar thuis in Museum Paul Tetar van Elven, door A.M. Thijsse
 • Delftse zustersteden, door F. de Jong
 • Gedenktekens voor een Delftenaar in Tokio: Jan Joosten van Lodensteyn, door P.C.J. van der Krogt
 • De Le Comteprijs 2006, door W.F. Weve    
 • Delfiana, door M. van Noort 
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg 
   
 • Dit jaarboek is digitaal beschikbaar ⇒ Jaarboek 2007 (pdf, 6,4 Mb)
Inhoud 2008
 • Kroniek over 2008, door A.M. Bergman      
 • Arlewijn van der Made (1557 – 1590): Van brouwerszoon tot hoogleraar in de theologie, door J. Ham
 • Pieter Anthonisz. (van) Groenewegen (ca. 1600–1658): Een Delftse Italianisant, door H.L. Houtzager
 • Buitenplaatsen aan de Rotterdamseweg, door A. Struijk
 • Delft en de landbouwkoloniën, door Wil Schackmann
 • De eerste protestants-christelijke lagere scholen in Delft 1850-1922, door R. Poortier
 • De Congregatie van de Zusters Augustinessen van Barmhartigheid in Delft: een eeuw lang zorg voor zieken en bejaarden, door J.W. de Ridder
 • Willem Schermerhorn: Een Delfts ingenieur met wereldfaam, door Homme Martinus
 • De Le Comteprijs 2007, door W.F. Weve    
 • Archeologische kroniek, door J.P. Bakx en S.H. Jongsma
 • Delfiana, door M. van Noort 
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2008, door P.C.J. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2008, door J.A. Meter Hagg    
Inhoud 2009
 • Kroniek over 2009, door A.M. Bergman
 • Een geuzenlied van de Delftse rederijkers uit 1629, door T.C.J. van der Heijden
 • Delftse rariteitenverzamelingen in de zeventiende en achttiende eeuw, door H.L. Houtzager
 • De cholera als aanjager van de volksgezondheid, door H. van Walsum
 • De laatste veldwachter van Vrijenban, door A. Struijk
 • Na honderd jaar: Agneta naast Jacobus in het park, door R. van der Meer
 • Delft en de Elckerlyc, een bijzondere band, door J. Vrins
 • De Le Comteprijs 2008, door W.F. Weve
 • Archeologische kroniek, door J.P. Bakx, E.J. Bult, S.H. Jongma, M. Kerkhof en B. Penning
 • Delfiana, door M. van Noort
 • Nieuwe straatnamen, door P. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg

 

 

 

 

ZoekenAgenda

woensdag 24 april 2024
Hyacintenwandeling Ockenburgh, woensdag 24 april
woensdag 24 april 2024
Lezing Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630)
donderdag 25 april 2024
Algemene Ledenvergadering Delfia Batavorum
dinsdag 07 mei 2024
Lezing over trekvaarten en hun rol in de klimaatadaptatie (Nieuwe datum!)
woensdag 08 mei 2024
Lezing 'De geschiedenis van de ziekenverpleging'
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.