Delfia Batavorum logo

Nominaties Le Comteprijs 2022

De Historische Vereniging Delfia Batavorum reikt jaarlijks de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. De commissie voor de Le Comteprijs beoordeelt de verfraaiingen, selecteert de nominaties en draagt deze voor aan het bestuur van Delfia Batavorum. Het bestuur kiest uit de nominaties de winnaar van de Le Comteprijs, en lezers van Delft op Zondag kiezen de winnaar van de Le Comte Publieksprijs.   

De commissie voor de Le Comteprijs ontving elf mogelijke kanshebbers voor de Le Comteprijs 2022. Deze kandidaten zijn aangemeld of door de commissie zelf opgemerkt. Het zijn, in willekeurige volgorde: 

 1. De Vries van Heystplantsoen/Julianalaan, herinrichting van deze omringende straten en het De Vries van Heystplantsoen zelf
 2. Hooikade 9, kopgevel met vernieuwde reclame
 3. Hoek Heertjeslaan/Thijsseweg (Thijsseweg 1), semipermanente evenementenlocatie van de Firma Van Buiten
 4. Korte Geer 1, met het hotelgedeelte gereedkomen van herbestemming en verbouwing van het Armamentarium
 5. Korte Geer 11, reconstructie oorspronkelijke kleurstelling van het vroegere Kantongerecht
 6. Nieuwe Plantage 58, gevelrenovatie van het oude raadhuis van Vrijenban
 7. Phoenixstraat, molentuin aan noordzijde van Molen de Roos (Phoenixstraat 12)
 8. Station Delft Campus (vroeger Delft Zuid), nieuwbouw vanwege spoorverdubbeling
 9. Hoek Van Kinschotstraat/Sasboutstraat, muurschilderingen noordelijke kopgevel als onderdeel gevelrenovatie
 10. Tweemolentjeskade, viaduct A13, beschildering op de viaductpijlers
 11. Westlandseweg/Van Leeuwenhoekpark, inrichting binnenplein van het bouwblok aan De Groene Haven als afsluiting van de nieuwbouw  

De commissie heeft uit deze inventarisatie de volgende drie nominaties voor de Le Comteprijs 2022 voorgedragen aan het bestuur van Delfia Batavorum:  

Nominatie 1
De Vries van Heystplantsoen/Julianalaan, herinrichting


In het TU-Noord gebied is vorig jaar de herinrichting van het De Vries van Heystplantsoen en zijn omringende straten uitgevoerd. Dit project kon gerealiseerd worden na het inrichten van de Mijnbouwstraat voor tweerichtingsverkeer. Sindsdien is de Julianalaan aan de zuidkant uitsluitend voor langzaam verkeer bestemd en werd het mogelijk de toegang tot het plantsoen te verbeteren.
Het plantsoen werd in 1917 ingericht en beplant volgens een geraffineerd ontwerp van tuinarchitect H.A.C. Poortman. Vanuit het in een vrije, Engelse landschapsstijl ingerichte parkje werden zichtlijnen op de grote, nieuwe gebouwen van, toen nog, de Technische Hogeschool gecreëerd. Aan de noordkant is het zicht gericht op de middenpartij van het oude Gebouw voor Mijnbouwkunde uit 1912, aan de zuidkant op het vroegere hoofdgebouw uit 1923, nu BkCity.
Bij de herinrichting is een nieuwe, heldere begrenzing aan de zuid- en westkant gevormd. De rudimentaire, al lang niet meer gebruikte tweede rijstrook van de Julianalaan is veranderd in een lange laan met halfverharding. Deze materiaalkeuze sluit aan op die van de oude paden in het plantsoen. Ongeveer haaks hierop staat een gelijke strook aan de westkant, die met een brede groenstrook de vroegere bestrating daar vervangt. Aan deze korte zijde en schuin tegenover BkCity zijn nieuwe doorsteken gemaakt, zodat het park nu optimaal toegankelijk is. Dat wordt ook zichtbaar door het met beleid snoeien van de lage beplanting aan de randen. In plaats van een wat geïsoleerd groen eiland is het plantsoen nu een met zijn omgeving verbonden rustige verblijfsplek. 

 • Genomineerde: gemeente Delft  

Nominatie 2
Station Delft Campus, nieuwbouw


Het station Delft Zuid werd in 2019 hernoemd tot Delft Campus. Het station is de afgelopen jaren flink verbouwd om de uitbreiding naar vier sporen in de spoortunnel mogelijk te maken. Het vernieuwde station is vanaf 2021 in gebruik en geldt sinds december 2022 als gereed, hoewel het nog officieel moet worden geopend. De terreininrichting aan de oostzijde en de begroeiing van de tunnelwand zijn recent als laatste aangebracht.
De verwachte hogere reizigersaantallen en -stromen en de sociale veiligheid waren onder meer uitgangspunt om een andere toegang te maken. Het zwaartepunt van het naar drie perrons verbrede station is aan de noordzijde gelegd, weg van het duistere viaduct van de Kruithuisweg. Liften en trappen leiden naar de nieuwe toegangstunnel onder de sporen, die ook een nieuwe oost-westverbinding vormt voor fietsers. Van de noodzakelijke verbouwing is gebruik gemaakt om het uiterlijk van het station te verbeteren. De toegangen worden geaccentueerd door de overkappingen, waarin over het hele dakoppervlak zonnepanelen zijn opgenomen. Delft Campus is daardoor het eerste energie-neutrale station in ons land.
In 2011 was het stationsgebied om – toen nog – Delft Zuid ook al genomineerd voor de Le Comteprijs van dat jaar, vanwege de nieuwe terreininrichting. Deze is voor een flink deel behouden en aansluitend gemaakt op de nieuwe tunnel. Dankzij deze verbinding konden de trappen naar het Kruithuisviaduct vervallen. De ruim dertig jaar geleden gemetselde ommantelingen van de viaductpijlers zijn gesloopt, de karakteristieke V-vormige pijlers zelf wit geschilderd om dit overdekte deel wat luchtiger te maken. 

 • Genomineerde: ontwerp Benthem Crouwel architecten, voor Prorail  

Nominatie 3
Westlandseweg/Van Leeuwenhoekpark, inrichting binnenplein

De nieuwbouw in het zuidelijke deel van de Spoorzone, om het Van Leeuwenhoekpark, begint op stoom te raken. Als eerste is een woonblok aan de oostkant ervan, grenzend aan de Westlandseweg en De Groene Haven, gereedgekomen. Bijzonder aan dit project is dat het grote blok in vier woongebouwen is verdeeld. Deze vier bouwdelen omsluiten een binnenplein dat van alle zijden bereikt kan worden door relatief smalle doorgangen. Dat deze binnenruimte als het ware is gevormd uit het doorsnijden van één groot blok toont de architectuur. De naar het Van Leeuwenhoekpark en de Westlandseweg gekeerde buitengevels zijn van donker metselwerk met horizontaal reliëf. De andere gevels, aan de vier doorgangen en aan het pleintje zelf, contrasteren daar mee. Zij zijn in lichtgrijze baksteen uitgevoerd. Daardoor krijgt dit binnengebied een eigen sfeer.
De vier bouwdelen zijn al in 2020 opgeleverd, maar de inrichting van het binnenplein is pas recent als sluitstuk aangelegd. In contrast met de hoge strakke gebouwen is het bestraat met golvende banen uit twee tinten steen, daarop enkele zwerfkeien. Verder staat er een lage plantenbak die met zijn houten randafdekking meteen als zitelement kan dienen. Het plein verrast door zijn haast verborgen karakter en zijn intieme sfeer tussen de vrij hoge woonblokken. Zo is een verblijfsruimte gevormd die een welkome aanvulling op, en afwisseling van de grote stedelijke maten in de Spoorzone vormt. 

 • Genomineerde: Barcode Architects

Gertjan van der Harst
(secretaris van de commissie voor de Le Comteprijs) 


Uitreiking Le Comteprijs en presentatie Historisch Jaarboek

Op 25 mei 2023 worden de winnaars van de Le Comteprijs en de Le Comte Publieksprijs 2022 bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van Delfia Batavorum. Naast de feestelijke uitreiking wordt ook het Historisch Jaarboek Delft gepresenteerd.

Dit evenement is gratis voor leden en niet-leden. Wel verzoeken wij u om u vooraf aan te melden via onderstaande link. Er is een maximum aantal deelnemers, wees dus op tijd!

 • Datum: 25 mei
 • Locatie: Lutherse kerk, Noordeinde 4
 • Inloop vanaf 19.30 uur, programma start om 20.00 uur
Aanmelden kan via het volgende formulier: https://forms.office.com/e/bPBmUYexuj

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.