Delfia Batavorum logo

Excursie Streekmuseum Jan Anderson

In de middag van dinsdag 20 juni 2017 gaan wij (ieder voor zich) met eigen vervoer naar Vlaardingerambacht, het streekmuseum van Jan Anderson.

Maximum aantaal deelnemers: 30 

In dit museum worden wij om 14.00 uur, met een kopje koffie, welkom geheten door de eigenaar/beheerder  de heer Jan Anderson.  
Het is een bijzonder museum met een rijke collectie.Naast het aantrekkelijke ‘straatje’ met oude ambachten en winkeltjes zijn er de vele verzamelingen. Van oude boeken en prenten tot medailles en penningen, van archeologische voorwerpen tot producten van naoorlogse vormgevers: alle voorwerpen in het museum harmoniëren in een samenhang tussen heden en verleden.
Daarnaast zijn er op de 1e verdieping tentoonstellingen over Wereldoorlog I en Wereldoorlog 2  met bijzonderde aandacht voor de 8 verzetstrijders die op de Waalsdorpervlakte zijn gefusilleerd

Het ruikt nog naar zweet in het 'straatje'
In de vroegere koestal bevindt zich nu een prachtig 'straatje' met een aantal werkplaatsen waar vroeger nog met 'elleboogstoom' werd gewerkt. In de smederij maakte men hekken en gereedschappen, voor de deur besloeg de smid de paarden. In de schilderswinkel mengde men zelf olieverf.
Houten voorwerpen werden schitterend 'gemarmerd'. Goedkoop hout werd 'gehout': dan zag het er als echt eikenhout uit. De schoenmaker maakte uit wel 17 stukjes leer een schoen, die een heel leven mee ging.

De boenhoek
Vroeger had de boer geen koelkast; er was zelfs geen melkfabriek! Daarom moest hij de melk zelf elke dag op de boerderij verwerken. Hij roomde de melk af, en in de karn maakte hij of de boerin boter van de room. Die werd dan in vaatjes met paard en wagen van Vlaardingen naar de Botermarkt in Delft gebracht. De overgebleven melk verwerkte hij tot kaas. De boenhoek is felblauw: om de vliegen te verjagen.

Smederij, ca. 1900
Smederij, nagebouwd naar een tekening door Jaap de Raat van de smederij Schellekens te Kethel (Schiedam). De smederij is na de 2e Wereldoorlog afgebrand. Het materiaal is afkomstig uit smederij Bergeman aan de Kethelweg te Vlaardingen. Met o.a. vuurplaat, blaasbalg, aambeelden en slijpsteen welke buiten stond. 

Vlaardingen na de Tweede Wereldoorlog
De tentoonstelling is te zien tot 2 juli 2017 in het Streekmuseum.
"het touwtje uit de brievenbus tot de Kerst-cd van Bas van Toor"

De stad had ruim 40 melkboeren en evenzoveel bakkers en op iedere hoek een kruidenier. Ook waren er nog tientallen stegen waar nog honderden mensen woonden.
De stadsbestuurders waaronder de burgemeester J.Heusdens en wethouder T. de Bruin hadden de opdracht de stad te laten groeien tot 140.000 inwoners. Van de nieuwe bewoners werkten er veel aan de overkant bij de Shell en de Caltex. De stad werd uitgebreid met een wijk achter de van Hogendorplaan, de Indische Buurt, de Westwijk en de Holy. Er kwam een nieuw zwembad, een schouwburg, een expositiegebouw De Visbank(waar in 1953 een van Gogh tentoonstelling werd gehouden) en een nieuw verkeersvrij winkelcentrum, het 2e in ons land. Verder kwam er het Delta-hotel, de Beneluxtunnel, het Holy ziekenhuis, een nieuw stadhuis en de zalen Muzanda en Triangel. Ook werden er een tiental kerken gebouwd en de langste winkel boulevard van Nederland de van Hogendorplaan. Er was nog steeds visserij waarvan de meeste visserslui van buiten kwamen, de Vlaardingers werkten liever bij de Super, de Shell en de Sunlight dan waren ze tenminste iedere dag thuis.
Twintig vitrines tonen honderden voorwerpen en foto's. In een soort Kringloopwinkel worden de gebruiksvoorwerpen uit die tijd getoond, zoals transistorradios, een roomklopper en schaaltjes met pepsils en Tuc's, een Benzo-fiets en een stalen vuilnisbak.

 • Vertrek met eigen vervoer.
 • Kethelweg 50, 3135 GM Vlaardingen.
 • Begin excursie om 14.00 uur met een inleiding door de heer Jan Anderson gevolgd door een rondgang.
 • Wandeling in de naaste omgeving.
 • Einde excursie circa 16.30 uur.
 • Indien u deelnemers mee kunt nemen, dan graag het aantal bij de opgave vermelden.

Bijdrage

 • Kosten € 6.- p.p. inclusief koffie, rondleidingen en wandeling.
 • Uw bijdrage s.v.p. overmaken naar Bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 77 34 73 t.n.v. Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Streekmuseum.

Aanmelden

 • Via het aanmeldformulier.
 • Introductie is mogelijk als er nog plaatsen over zijn. 
 • In bijzondere situaties bereikbaar:  Peter van Tijn 06 22 795 117.
 • Uiterlijk 6 juni opgeven. Dit is in verband met de definitieve reservering.