Delfia Batavorum logo

Excursie Westland in de Gouden Eeuw

WESTLAND ALS TOEVLUCHTSOORD VOOR DE RIJKEN


De buitenplaatsen dienden als toevluchtsoord voor de zomermaanden, omdat er dan een enorme stank in de stad hing. Al het huisvuil werd immers in de grachten gegooid. Met de familie en de hele huishouding kwam men daarom in juni naar het buitenhuis en verbleef daar gedurende enkele maanden. Rondom de huizen lagen grote barokke tuinen die men gebruikte voor spel en wandelen. Maar ook werden familie en vrienden uitgenodigd om hen mee te laten genieten van alle pracht en praal.

De tentoonstelling geeft een prachtig beeld van de tijd dat de stedelijke elite het platteland ontdekte en er megalomane huizen ging bouwen. Kleine paleizen die in de loop der tijd helaas grotendeels verdwenen zijn.

De tentoonstelling laat zien hoe de buitenplaats aan het begin van de 17e eeuw opkwam als herenkamer op de pachtboerderijen, en evolueerde tot de lusthoven aan het eind van die eeuw. Van een van die lusthoven, Zuidwind in 's-Gravenzande, is een grote maquette te zien in de expositie, die op basis van nieuwe kennis is gereconstrueerd.

Topstukken zijn in bruikleen gegeven door onder andere het Koninklijk Huisarchief (koninklijk speelgoed), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (meubilair voor de stijlkamer), Museum het Prinsenhof en Kasteel-museum Sypesteyn (17e eeuws servies). Een heel bijzonder object is het rariteitenkabinet, een verzameling zeldzame en exotische voorwerpen die een buitenplaatseigenaar graag aan zijn gasten liet zien.

Wij gaan er naar toe, op eigen gelegenheid, op 28 februari 2020.
De excursie begint om 14.00 uur.
Museumkaart svp meenemen, anders entreegeld betalen.

Praktische informatie

  • Datum bezoek expositie: 28 februari 2020
  • Start 14:00 uur bij  het Westlands Museum, Middel Broekweg 154, Honselersdijk
  • Max. 20 deelnemers.
  • Kosten: € 7,50 per persoon, vooraf te betalen op rekeningnummer NL 76 INGB 0000587345, t.n.v. Delfia Batavorum o.v.v. Westland Museum