Delfia Batavorum logo

Excursie Haastrecht

Op 24 oktober 2019 is er een excursie naar Museum Paulina Bisdom van Vliet en het Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem in Haastrecht.


Paulina Bisdom van Vliet

Poldergemaal De Hooge Boezem


Programma:

  • 10.30 uur Verzamelen en koffie bij restaurant Het Witte Hof (naast het museum ).
  • Om 11.15 start rondleiding in museum Paulina Bisdom van Vliet, , een sfeervol, authentiek ingericht woonhuismuseum. Dit woonhuis sluit binnenkort voor een langere periode vanwege een grote renovatie.
  • Aansluitend gebruiken we de lunch in restaurant Het Witte Hof, gesitueerd in een prachtig monumentaal pand, grenzend aan de Hollandsche IJssel.
  • Daarna - op een afstand van 10 minuten lopen - naar het Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem voor een rondleiding. Dat gemaal is in de 19e eeuw gebouwd om te kunnen blijven wonen en werken onder zeeniveau. Maquettes, filmpjes, kaarten en originele machines in Gemaal De Hooge Boezem geven op aanschouwelijke wijze een antwoord op al die vragen.
  • De excursie eindigt om omstreeks 15.00 uur.  

Vervoer
Het is de bedoeling dat u al of niet gecombineerd met andere deelnemers met eigen vervoer naar Haastrecht rijdt. De auto kan in de buurt van het museum worden geparkeerd.

Kosten en aanmelding

  • Kosten € 27,50,- per persoon, vooraf te betalen op rekeningnummer NL 76 INGB 0000587345, ten name van Delfia Batavorum (let op: gewijzigd rekeningnummer)  onder vermelding van Haastrecht.
  • Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website.
  • Aanmelden tot uiterlijk 20 oktober 2019.