Delfia Batavorum logo

Stadsschoon

Delfia Batavorum heeft onder andere als doel het bevorderen van het behoud en het herstel van het in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving aanwezige culturele erfgoed.
Binnen de vereniging zijn er twee commissies die zich actief bezighouden met (het behoud van) het stadssschoon.

Als historische vereniging kijken wij natuurlijk graag terug op de roemrijke geschiedenis van Delft. Daarmee houdt onze belangstelling echter niet op. Delfia Batavorum staat met beide benen in maatschappij. Dat betekent niet alleen terugkijken, maar vooral ook meedenken over het Delft van nu en het Delft van de toekomst. Daarom levert de vereniging via deze commissie graag met gemotiveerde kritiek en constructieve ideeën een bijdrage aan de discussie over de stedelijke ontwikkelingen van de stad. Op die manier waakt de commissie over het behoud van het culturele erfgoed van Delft.

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur refereert de verfraaiing op een of andere manier aan de Delftse historie, maar dat mag zeker ook de recente historie zijn. Iets nieuws in de naoorloogse buitenwijken kan dus ook in aanmerking komen. De commissie inventariseert en beoordeelt de verfraaiingen die in aanmerking komen en selecteert vijf nominaties waaruit het bestuur een keuze maakt.

Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.