Delfia Batavorum logo

Buitenruimte Spoorzone

Wandelallee Westvest? RandstadRail wordt obstakel

De Commissie Behoud Stadsschoon volgt met een kritisch oog de inrichting van de buitenruimte van het Spoorzonegebied, die nu vorm begint te krijgen. Het beeld dat ontstaat wijkt nogal af van het ontwerp zoals het bij de presentatie van de plannen werd en nog steeds wordt getoond. Het hele Spoorzonegebied, inclusief het openbare gebied, is getekend door de Spaanse ontwerper Joan Busquets. De oude Westvest en de Phoenixstraat zouden in zijn visie een gedaantewisseling ondergaan. Met name de Westvest veranderde in de “artist impression” in een fantastische wandelallee, waar voetgangers zo ongeveer het rijk alleen hadden.


Zogenoemde ‘Artist impression’ van de nieuwe Westvest met het stadskantoor van Mecanoo

Natuurlijk kwamen er ook tramrails, maar de Haagse tram, die hier rijdt, leek op de plaatjes op een vriendelijk buurman, die zich kalmpjes aan tussen de  wandelaars bewoog. Ook bij de helikopterviews, nog altijd heel fraai te zien op http://www.spoorzonedelft.nl/, de website van Spoorzone Delft, bepaalt deze sfeer het beeld. Op cruciale plekken zijn ‘zebrapaden’ van natuursteen te zien, die de westelijke rand van de binnenstad met de ‘overkant’, zowel bij het nieuwe station met stadskantoor als bij de Spoorsingel verbinden.

 
Links: Helikopterview van de website www.spaarzone.nl De enige verhoging in de straat is het bushokje. / Rechts: In het ontwerp van Busquets kruizen natuurstenen lopers de westelijke route langs de stad.

Maar de werkelijkheid is weerbarstig.  Van het ideaal, om slenterend langs het water van Westsingelgracht en Spoorsingel een wandeling rond de oude binnenstad te beginnen of af te ronden, blijft weinig over.
De nieuwe trambaan, die op het ogenblik  wordt aangelegd bij de Westvest, en een stukje Phoenixstraat, gooit roet in het eten. Het is niet een gewone trambaan. Er moeten, zo is later besloten, RandstadRail-tramstellen op kunnen rijden. Het gaat om lijn 19, die nu al onderdeel van dit vervoerssysteem is geworden. RandstadRail heeft bredere wagens dan de ouderwetse Haagse tram. De tram is van een zwaarder kaliber, en krijgt een aangepaste fundering omdat er anders teveel druk op de kade van de Westsingelgracht zou komen te staan.


De aanleg van de verhoogde trambaan in de richting Constructiebrug. 

Dit nieuwe tramspoor komt op als het ware op laag dijkje te liggen. Het komt bovendien over een lengte van 200 meter zo dicht tegen de gracht aan te liggen, dat er veiligheidshalve langs het water niet valt te wandelen. Zelfs als er langs de hoge kade een hek wordt geplaatst, zoals bij de Zuidwal,  dan is het er zo smal dat het nauwelijks nog een aantrekkelijke ruimte is. Het is de vraag of een rolstoel er zou kunnen passeren.
De breedte hier wordt ook sterk ingeperkt door boombakken.  De bomen zouden aanvankelijk gewoon in de grond komen te staan. Althans, zo zag het er in de plannen van Busquets uit. Maar door de funderingseisen voor  de Randstadrail-tram kan dat niet en moeten de bomen in bakken worden geplant. In de praktijk zal dat wel betekenen, dat er hooguit kleine bomen of wat grotere struiken in kunnen groeien, gezien de beperkte ruimte voor wortelgroei. Dit groen zal vermoedelijk ook extra water moeten krijgen. Anders redden bomen het zeker niet. Ze hebben het op deze manier zelden goed naar hun zin.

Ongeveer ter hoogte van de Poppesteeg wordt de tweesporige trambaan verbreed naar drie sporen, om uitwijk- en wachtruimte voor de Randstadtram te creëren. Dat betekent op deze plek nog  verdere verbreding van de ‘tramdijk’ , waarbij betonranden zullen worden gebruikt voor de randafwerking.  Aan de Westvest, waar de nieuwe aanleg al een stuk is gevorderd, worden aan de waterkant bakstenen muurtjes gemaakt als keerwand. Dat ziet er wat minder ‘goedkoop’ uit dan het beton, dat aan de stadskant wordt gebruikt.
Lijn 19 zal uiteindelijk, als er ooit een nieuwe Sebastiaansbrug is, heel diep de TU-wijk inrijden, maar alleen overdag. Nu gaat hij, komend uit Leidschendam, niet verder dan het Kalverbos. 

Hoe het nu verder moet met de natuurstenen zebrapaden is niet helemaal duidelijk. Die zullen deze ‘tramdijk’ of  ‘tramspoorweg’ moeten kruisen. Worden het trapjes, worden het hellingbanen?? Iemand zal het weten. Wij niet. De conclusie van de Commissie Behoud Stadsschoon is: Delft is het spoorviaduct kwijt, en krijgt er een andere ‘hobbel’ voor in plaats:  verhoogd liggende tramsporen, de ‘tramspoordijk’.

(Verschenen in Nieuwsbrief 3-2015)

Zoeken


Eerdere activiteiten CBS


Agenda

zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.