Delfia Batavorum logo

Bomen bij Watertoren staan in Beschermd Stadsgezicht

De aanleg van de Spoorzone dendert door, en het lijkt alsof er ook groen in de directe omgeving van de Watertoren aan de Wateringsevest slachtoffer gaat worden van deze bouwdrift. Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone wil hier een breder fietspad aanleggen dan wat er nu ligt. Breder, dan kan er in beide richtingen worden gefietst. En om dat aan te leggen moeten er een paar bomen worden gekapt. Bovendien worden er bomen geschrapt, die in het Spoorzone-ontwerp van de Spaanse architect Joan Busquets wèl stonden ingetekend, maar die nu op grond van allerlei praktisch overwegingen, toch maar niet worden geplant. 

Dat is bij de Commissie Behoud Stadsschoon in het verkeerde keelgat geschoten. Want groen weghalen in de directe omgeving van het Kalverbos? En een ontworpen bomenrij zomaar schrappen? Dat moet toch eigenlijk niet.
Ter hoogte van het Kalverbos ligt ook nog onmogelijk breed en lelijk tramstation, met een extra wachtspoor voor tram 19, die uit Leidschendam komt en niet verder kon rijden vanwege de Spoorzone-werkzaamheden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een wachtspoor ofwel tailtrack voor deze tram op de Westvest ter hoogte van het nieuwe station. En als dat klaar is, zo is beloofd, dan zou de situatie bij het Kalverbos weer worden terug gebracht naar twee tramsporen.
Kortom, De Commissie Behoud Stadsschoon vindt dat er voor de historische omgeving van het Kalverbos en de Watertoren eerst maar eens naar een totaalplaatje moet worden gekeken. 

Daarin staat zij niet alleen. Ook de Kwaliteitskamer heeft daar, zij het om een andere reden, al eens om gevraagd. Bovendien liggen de te slopen bomen in het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 en in het Beschermde Stadsgezicht Binnenstad, en dat brengt speciale regels en voorschriften met zich mee. Voor het kappen van de bomen is een welstandsadvies nodig. Voor het aanleggen van het fietspad moet een aparte vergunning worden aangevraagd.
Bovendien grenst deze plek aan het Beschermde Stadsgezicht voor de Nieuwe Plantage. Daarin wordt het belang van de ruimtelijke kwaliteit van deze omgeving benadrukt.Daarom heeft de Commissie Behoud Stadsschoon al deze overwegingen op papier gezet, en als zienswijze of mening aan het College van B&W gestuurd. Want het gemeentebestuur, dat is dan weer de organisatie, die aanvraag voor de bomenkap doet (en niet OBS). Ingewikkeld, maar het is niet anders. 

Lees hier de Zienswijze van CBS over de bomenkap.

Zoeken


Eerdere activiteiten CBS


Agenda

woensdag 24 april 2024
Hyacintenwandeling Ockenburgh, woensdag 24 april
woensdag 24 april 2024
Lezing Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630)
donderdag 25 april 2024
Algemene Ledenvergadering Delfia Batavorum
dinsdag 07 mei 2024
Lezing over trekvaarten en hun rol in de klimaatadaptatie (Nieuwe datum!)
woensdag 08 mei 2024
Lezing 'De geschiedenis van de ziekenverpleging'
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.