Delfia Batavorum logo

Stadswal terug bij oude tuinpoort op de Westvest

De Commissie Behoud Stadsschoon is op de barricaden geklommen voor het behoud van een plek, waar de in 1928 gesloopte stadswal aan de Westvest nog een klein beetje aanwezig is.
Naast het voormalige Stedelijk Gymnasium, Westvest 41, is een oude tuinmuur te zien met op merkwaardige hoogte een Gotische tuinpoort. Een rijksmonument. De poort geeft toegang tot de tuin van Oude Delft 49, het Fundatiehuis. Hij zit zo hoog omdat de stadswal hier eeuwen lang tegen de tuinmuur ‘aanleunde’. De herinnering daaraan wil de Commissie Behoud Stadsschoon graag in stand houden.


De huidige situatie bij de schuilkelder.

Deze doorgang komt nu aan de Westvestkant uit op het dak van een voormalige schuilkelder, die vermoedelijk tijdens Wereldoorlog II werd gebouwd. Via een trap kom je op straatniveau in het nieuwe spoorzonegebied terecht, vlakbij het station. Voordat de schuilkelder werd gebouwd, was hier als het ware een dijkje met een talud, dat, afgaande op oude foto’s, begroeid was het gras. Dat was de oplossing die werd gekozen, nadat de stadswal was afgegraven en de poort bereikbaar moest blijven.
De wal verdween voor de aanleg van tramlijn 1, die tot dan toe over de Oude Delft reed. Ter plaatse van de tuinmuur had de wal een verbreding en sloot hij aan op de erfafscheiding van Oude Delft 49. Dergelijke uitgangen direct op de stadswal waren er vaker in dit gebied. Een stukje naar het noorden stond een manege, die in de Franse tijd bij een kazerne aan de Oude Delft hoorde. Ook de manege had de deur op de hoogte van de stadswal, en kwamen er twee trappen om deze ingang met het nieuwe straatniveau te verbinden.


In 1928 werd de stadswal bij dit deel van de Westvest afgegraven. Ook bij de tuinpoort van OD 49.
Foto Archief Delft.

Er werd een stukje ‘dijk’ tegenaan gelegd.
Foto Archief Delft.

 

Kadastrale kaart 1832. De stadswal is hier ingetekend.
De verbinding met de Gotische tuinpoort is niet te zien.

In 1925 werd de stadswal bij de manege afgegraven. Foto RCE.

De manege met de voordeur op de hoogte van de wal. Foto RCE.

Na de afgraving zag het er zo uit.
Foto RCE

De Commissie Behoud Stadsschoon wil graag dat bij de tuin van Oude Delft 49 de historische situatie in beeld blijft. Daarom heeft Delfia Batavorum voor de schuilkelder een monumentenstatus aangevraagd, maar dat verzoek is door B&W afgewezen. Het college wil niet meer monumenten aanwijzen in de binnenstad omdat de inzet van mens en middelen beperkt is en ook bouwwerken uit andere periodes beschermd moeten worden. Bovendien zijn er al andere schuilkelders in de stad die beschermd monument zijn.
Vervolgens heeft de Commissie Behoud Stadsschoon een protest of beter gezegd ‘zienswijze’ ingediend tegen de door de gemeente aangevraagde sloopvergunning voor schuilkelder. Wij vinden dat de oplossing veel beter en ook eenvoudiger kan. Er vallen nu bakstenen uit de muren, wat uiteraard een risico oplevert. Maar als de schuilkelder wordt volgestort met zand en wordt overdekt met aarde, waarop een grasmat wordt aangelegd, dan valt er geen gevaar meer te vrezen, en er ontstaat vanzelf een herinnering aan de stadswal.  
De invulling die de gemeente nu voorstelt ziet er weinig aantrekkelijk uit. Er zou een betonnen muur van de kelder tegen de oude tuinmuur aan blijven staan, en er komt een nieuwe trap met bij de tuinpoort een houten vlonder.


Plan van de gemeente voor de inrichting als de schuilkelder is gesloopt.
Een oude betonwand blijft voor het gemak als steunmuur aanwezig.

Wij vinden onze oplossing goedkoper en fraaier.

Hier leest u onze briefwisseling met de gemeente Delft:

Zoeken


Eerdere activiteiten CBS


Agenda

zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.