Delfia Batavorum logo

Laudatio Le Comteprijs 2017

Dames en heren, 

Zoals vrijwel elk jaar, zijn er onder de genomineerden en overige aanmeldingen kleine en grotere verfraaiingen. Samen vormen zij echter het stadsbeeld dat zo gewaardeerd wordt door inwoners, en kennelijk ook door toeristen. 

Tot de eerste categorie behoort de restauratie van de historische muurreclame van het hoekhuis Oosteinde/ Harmen Kokslaan. Het geknikte banderol met daarop “glas, porselein en aardewerk” geeft een zwierig accent aan dit hoekpand. Mooi, dat op deze wijze de herinnering aan de inmiddels vrijwel verdwenen bedrijvigheid aan het Oosteinde bewaard blijft. 

Tot de wat kleinere verfraaiingen kan eveneens gerekend worden het herstel van de noordgevel van het station met herplaatsing van het keramiektableau. Nu alle aanbouwen van deze gevel verwijderd zijn, komt het vrolijke keramiektableau goed tot zijn recht. Dat zal de nazaten van de ontwerper, die zich enkele jaren geleden in de NRC afvroegen of het tableau misschien stilletjes afgevoerd was, goed doen. Althans zo klonk het tijdens de bestuursvergadering waar beslist werd over de nominatie. 

“In de details herkent men de meester”, die uitdrukking is van toepassing op de restauratie van de Weesbrug. Bij eerste aanblik zou je niet meteen denken dat een restauratie heeft plaatsgevonden. Zojuist is echter uiteengezet hoe subtiel dat is gebeurd. Ook het bestuur heeft dat waargenomen en op waarde geschat. 

De renovatie van Oude Delft 65 en de mozaïekmuur bij speelplaats aan het Achterom hebben  een andere schaal.
De gevelrenovatie met een nieuw kleurenschema en een herstelde dakruiter van O.D. 65 was verleden jaar net niet op tijd gereed om mee te kunnen dingen met de nominaties. Het bestuur meent zich te herinneren dat de verfbeurt toen nog niet afgerond was. De nieuwe kleuren van m.n. de luiken en de luidklok maken een belangrijk verschil.   

Het mozaïek bij de speelplaats aan het Achterom, springt als het ware uit de muur. Een bijzonder initiatief ( een statutair criterium voor nomineren)  van ontwerpster mevrouw Barrera. Ook de wijze waarop dit initiatief vorm gekregen heeft is bijzonder, n.l. door samenwerking met kunstenares Nan Deardorff- McClain en de stichting Delft Mama. 

Zonder de deskundige begeleiding van de Le Comtecommissie zou het voor het bestuur nog moeilijker geweest zijn om een winnaar aan te wijzen dan het nu al was, Maar,…. na twee stemrondes is, hoewel de initiatiefnemers berichtten dat veel van de aandacht en energie van de renovatie tussen de muren en vloeren is gaan zitten en niet in het zicht, gekozen voor Oude Delft 65. Aan het criterium uit de statuten  “meerwaarde voor het pand zelf”, maar ook aan de maatstaf “betekenis van de verfraaiing voor de stad” is zeker voldaan.     

Zoeken


Prijswinnaars


Agenda

zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.