Delfia Batavorum logo

Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 mei 2016

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 mei 2016

Beknopt verslag van de ledenvergadering op 12 mei 2016

Belangrijkste onderwerpen van de ledenvergadering waren de toekenning van de Le Comteprijzen 2015, het afscheid van voorzitter Joris van Bergen en de benoeming van Theo Thomassen tot zijn opvolger. Daarnaast stond een mix van inhoudelijke en administratieve onderwerpen op de agenda.

Le Comteprijs 2015
Zowel de Le Comteprijs 2015 als de Le Comte Publieksprijs gingen dit jaar naar naar de heer en mevrouw Van der Horst voor de herbouw van een rij van vier arbeiderswoningen aan de Anthonie Heinsiustraat (⇒ lees hier de laudatio). Alle genomineerden hebben een oorkonde en bos bloemen ontvangen.

   
Links: Gert Jan van der Harst licht de nominaties toe.
Rechts: voorzitter Joris van Bergen (rechts) met alle genomineerden.

Het jaarboek 2015
Dit jaar is de 25e editie van het Jaarboek verschenen. De voorzitter van de redactiecommissie, Wilma van Giersbergen, bood het eerste exemplaar aan aan Ria van der Meer, de secretaris van de redactiecommissie. Ria van der Meer heeft aan alle 25 edities meegewerkt en stopt nu als secretaris. Zij belichtte kort de hoogtepunten van 25 edities Jaarboek Delfia Batavorum en werd door de voorzitter bedankt voor het vele werk.

Links: Wilma van Giersbergen, voorzitter van de redactiecommisie.
Midden: Het jaarboek is opgedragen aan Greetje van Walsum. Huib van Walsum nam het jaarboek namens haar in ontvangst.
Rechts: Ria Vermeer belicht 25 jaar Jaarboek.

Commissie Behoud Stadsschoon
Peter Jonquière deed verslag van de belangrijkste activiteiten van de Commissie: het tramspoor aan de Westvest, de ontwikkeling van een supermarkt aan de Kruisstraat en de beoogde uitbreiding van roeivereniging Laga. De leden ondersteunden de activiteiten van de Commissie.

Terugblik op het lustrumjaar
Irene Jacobs, voorzitter van de lustrumcommissie, liet nog een keer de vele activiteiten tijdens het lustrumjaar de revue passeren. Activiteiten als de Pecha Kucha lezingen gaan we vaker terugzien.

Begroting en financieel verslag
De kascommissie prees de penningmeester voor zijn nauwgezette financiële administratie. Onder acclamatie stemde de ledenvergadering in met het financiële verslag 2015 en met de begroting 2016.

Links: Peter Jonquiere, voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon.
Midden: Irene Jacobs, voorzitter van de Lustrumcommissie.
Rechts: Maarten Jonquiere, voorzitter van Kascomissie.

Bestuurssamenstelling
Aan het eind van de vergadering nam de vereniging afscheid van bestuurslid Margriet van Bebber. Voorzitter Joris van Berger bedankte haar voor het vele werk dat zij als organisator van het lezingenprogramma heeft verricht. Tevens werd Janny van der Jagt herbenoemd voor de 3e periode. Vervolgens droeg Joris van Bergen - na instemming van de leden - de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Theo Thomassen.
Tenslotte benoemden de leden van Delfia Batavorum Joris van Bergen bij zijn afscheid op grond van zijn verdiensten tot erelid van de vereniging. ⇒ Lees hier het voorstel van het bestuur.

Links: Afscheid Margriet van Bebber.
Midden: Overhandiging van de voorzittershamer,
Rechts: Erelid Joris van Bergen.

Foto's: René van der Krogt. Meer foto's staan op zijn website.

Zoeken


Agenda

zaterdag 02 maart 2024
Excursie naar het Nationaal Monument Oranjehotel
woensdag 13 maart 2024
VOLGEBOEKT: Excursie naar Deltares, 13 maart
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.