Delfia Batavorum logo

Algemene ledenvergadering op 11 mei 2017

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 mei 2017
Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 mei 2017

Belangrijkste onderwerpen van de ledenvergadering 2017 waren de toekenning van de Le Comteprijzen 2016, de presentatie van het Jaarboek 2016 en de samenwerking tussen Delfia Batavorum en de werkgroep ‘Achter de gevels van Delft’. 

Le Comteprijzen 2016
De secretaris van het bestuur, Willy Claassen, sprak de laudatio over de genomineerden uit. De winnaar van de Le Comteprijs 2016 is dhr. Rob van der Leeuw voor de reconstructie van het pand Oude Langedijk 2. Hij ontving de oorkonde en het keramieken bord behorend bij de prijs. De prijzen hebben een nieuw ontwerp, gebaseerd op de nieuwe huisstijl van de vereniging. De Delft op Zondag Publieksprijs werd gewonnen door dhr. en mw. Koegler voor het verwijderen van een gevelreclame. Daardoor werd een goed bewaard gebleven tegeltableau P. De Gruyter & Zn. weer zichtbaar. 


Voorzitter Theo Thomassen (links) met de genomineerden.

Het jaarboek 2016

  Dit jaar is de 26e editie van het Jaarboek verschenen. De voorzitter van de redactiecommissie, Ingrid van der Vlis, meldde dat het Jaarboek 2016 is opgedragen aan Ria van der Meer vanwege haar grote verdiensten bij alle 25 edities tot aan 2016. Zij was secretaris van de redactie tot 12 mei 2016. Het Jaarboek 2016 is opgemaakt in de nieuwe huisstijl.


Ingrid van der Vlis (links) reikte het jaarboek uit aan de auteurs.

Achter de gevels van Delft wordt een commissie van Delfia Batavorum
De werkgroep ‘Achter de gevels van Delft’ heeft in circa 10 jaar de geschiedenis van circa 150 panden in Delft onderzocht, beschreven en op de gelijknamige website gepubliceerd. Door verder te gaan als commissie van Delfia Batavorum kan het fundament onder deze activiteiten worden verstevigd. Voorzitter van de commissie Ignatz de Schepper en Delfia Batavorumvoorzitter, Theo Thomassen, lichtten gezamenlijk de voordelen van deze opzet toe. De leden stemden in met deze nieuwe samenwerking. Aan het eind van de vergadering gaf initiatiefnemer van de werkgroep, Kees van der Wiel, aan de hand van voorbeelden een toelichting op de activiteiten van ‘Achter de gevels van Delft’. 

Commissie Behoud Stadsschoon
Peter Jonquière deed verslag van de belangrijkste activiteiten van de Commissie aan de hand van de vraag of het goed of slecht gaat met de historische binnenstad? Hij ging o.a. in op de ideeën voor ‘de rode loper vanaf de Binnenwatersloot naar de Nieuwe Langedijk’, het laatste ontwerp van de Sint Sebastiaansbrug en de voorgenomen bouwactiviteiten op de plek van de voormalige openbare bibliotheek aan de Kruisstraat. Is er wel sprake van een samenhangende gemeentelijke visie? 

Begroting en financieel verslag
Namens de kascommissie constateerde Maarten Jonquière dat penningmeester Marinus Hom de financiële administratie nauwgezet en inzichtelijk uitvoert. Onder acclamatie stemde de ledenvergadering in met het financiële verslag 2016 en met de begroting 2017. 

Bestuurssamenstelling
Aan het eind van de vergadering nam de vereniging afscheid van bestuurslid Wilma van Giersbergen. Zij verlaat het bestuur, maar blijft deel uitmaken van de redactie van het Jaarboek. Voorzitter Theo Thomassen bedankte Wilma voor het vele werk aan vele edities van het Jaarboek. Dat werk speelt zich voor een deel achter de schermen af, maar is daardoor niet minder belangrijk. In het bestuur wordt Wilma opgevolgd door Peter Becker. De bestuursleden Irene Jacobs, Peter van Tijn en Willy Claassen worden door de leden voor een nieuwe termijn herbenoemd.  

Foto's: Edith van den Berg, e.a.

Zoeken


Agenda

woensdag 24 april 2024
Hyacintenwandeling Ockenburgh, woensdag 24 april
woensdag 24 april 2024
Lezing Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630)
donderdag 25 april 2024
Algemene Ledenvergadering Delfia Batavorum
dinsdag 07 mei 2024
Lezing over trekvaarten en hun rol in de klimaatadaptatie (Nieuwe datum!)
woensdag 08 mei 2024
Lezing 'De geschiedenis van de ziekenverpleging'
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.