Delfia Batavorum logo

Algemene ledenvergadering op 31 mei 2018

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 mei 2018

Beknopt verslag

De algemene ledenvergadering werd dit jaar in het Prinsenkwartier/Agathaplein gehouden. De belangrijkste onderwerpen waren de toekenning van de Le Comte-prijzen 2017, de presentatie van het Jaarboek 2017 en de doorstart van het tijdschrift Delf. Daarnaast waren er de gebruikelijke verenigingstechnische agendapunten, zoals de jaarrekening/begroting en de bestuurssamenstelling.

Le Comteprijzen 2017
De secretaris van het bestuur, Willy Claassen, sprak de laudatio over de genomineerden uit. De Le Comteprijs 2017 werd vervolgens toegekend aan pand Oude Delft 65 voor de algehele restauratie en het herstel van de dakruiter. De Delft op Zondag Publieksprijs werd gewonnen door Claudia Latorre. Zij ontwierp het mozaïektableau bij de speelplaats aan het Achterom. Daarmee werd deze plek met veel fietsverkeer een stuk aantrekkelijker. 

Het jaarboek 2017
Dit jaar is de 27e editie van het Jaarboek verschenen. De voorzitter van de redactiecommissie, Ingrid van der Vlis, meldde dat het Jaarboek 2017 is opgedragen aan Elke Olsder-Toxopeus vanwege al haar werk voor de Delfia Batavorum-boekencollectie. Ze beheert de enorme collectie en verzorgt de verkoop vanuit de collectie. De opbrengsten komen ten goede aan het Delfia Batavorumfonds. Elke bedankte de redactie en meldde dat zij in verband met verhuizing op zoek is naar een vervangende opslag voor de DB-boekencollectie.

Doorstart van het tijdschrift Delf
Het tijdschrift Delf kan in de huidige opzet niet verder, omdat de gemeente zich er grotendeels uit terugtrekt. Delf is een gewaardeerd tijdschrift voor belangstellenden in het Delftse erfgoed. Daarom heeft Delfia Batavorum onderzocht of het mogelijk is het tijdschrift vanuit de vereniging voort te zetten. Delfia Batavorumvoorzitter Theo Thomassen deed verslag van de stappen die zijn gezet om een doorstart mogelijk te maken. Virtumedia zal het tijdschrift uitgeven onder deskundige redactie van Gerrit Verhoeven, Ingrid van der Vlis, Abel Streefland en Carla de Wilt. Begin 2018 is een tusseneditie verschenen, tijdens de ALV is nummer 2 van 2018 gepresenteerd. Alle leden krijgen het tijdschrift in bus. Door middel van applaus spraken de leden hun waardering uit voor de inzet voor de doorstart van Delf. 

Commissie Behoud Stadsschoon
Peter Jonquière deed verslag van de belangrijkste activiteiten van de Commissie. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en collegeonderhandelingen heeft de Commissie onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, erfgoed en monumenten onder de aandacht van de politiek gebracht. Naast algemene uitgangspunten (‘meer samenhang en coördinatie’) ook concrete projecten, zoals de invulling van de Gasthuisplaats. 
Bekijk hier de presentatie (pdf)

Begroting en financieel verslag
De kascommissie constateerde dat penningmeester Marinus Hom de financiële administratie nauwgezet en inzichtelijk uitvoert. Onder acclamatie stemde de ledenvergadering in met het financiële verslag 2017 en met de begroting 2018.  

Bestuurssamenstelling
De bestuursleden Marinus Hom en Aad van Tongeren worden door de leden voor een nieuwe termijn herbenoemd.   


Foto's: René van der Krogt. Meer foto's staan op zijn website.

Zoeken


Agenda

zaterdag 02 maart 2024
Excursie naar het Nationaal Monument Oranjehotel
woensdag 13 maart 2024
VOLGEBOEKT: Excursie naar Deltares, 13 maart
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.