Delfia Batavorum logo

Excursie Botanische Tuin TU Delft

Vorig jaar hield Trudy van der Wees bij Delfia Batavorum een lezing over de Botanische Tuin op basis van haar boek ‘Het groene laboratorium, Honderd jaar Botanische Tuin TU Delft’. In vervolg daarop vindt op donderdag 7 juni 2018 een excursie naar de Botanische Tuin plaats.  Het terrein van de tuin was oorspronkelijk een drassig weiland met ernaast de kruidentuin voor Delftse apothekers. De Botanische Tuin is nu ongeveer 2,5 ha groot. Het is de grootste aaneengesloten groene ruimte bij de Delftse binnenstad. De Botanische Tuin bestaat uit een bomentuin, middentuin, kassen, technische gewassen en het boompaviljoen.

De bomentuin en middentuin
De Botanische Tuin een gastvrije en leerzame oase van rust in de drukke stad. Na de ingang allereerst de bomentuin met een collectie van loof- en naaldbomen. Hier ook de bijenstal, de volière, de rotstuin, het kinderspeelhuis en het blote-voetenpad. Verderop, geflankeerd door hoge gevels, is de formele middentuin met als karakteristieke elementen zestien geschoren taxusbomen en twee watercypressen. De middentuin is sinds enkele jaren het werkterrein van het team tuinvrijwilligers. Zij telen er eetbare gewassen, vergeten groentesoorten en bijenplanten.  

De kassen, technische gewassen en het boompaviljoen
In het hart van de tuin staan de kassen met tropische en subtropische planten, voornamelijk uit Azië. Veel 'technische planten', zoals kapok, bamboe en oliepalm. De Botanische Tuin van de TU Delft is binnen de Nationale Plantencollectie van Nederland verantwoordelijk voor 'technische planten'. Bij de kassen ook de oranjerie waar 's winters de kuipplanten vorstvrij geborgen worden en 's zomers exposities worden ingericht. Ten noorden van de kassen bevinden zich de akkers met technische gewassen, onder andere medicinale planten en vezelplanten. Ook wordt gewerkt aan de opbouw van een collectie beschermde planten. In dit deel van de tuin zal een nieuwe rotstuin gerealiseerd worden.  

Praktische informatie

  • donderdag 7 juni 2018, start 10:30 uur, verzamelen bij Poortlandpein 6 Delft.
  • Onze gids is de wetenschappelijk adviseur drs. ir. B. Ursem.

 Aanmelden en bijdrage

  • Aanmelden via de website van Delfia Batavorum, excursies.
  • Kosten € 5,00 inclusief rondleiding en wandeling met een Museumkaartjaar, Delftpas, Rotterdampas  of als vriend van de Botanische Tuin. Anders € 4,00 entree, te voldoen aan de kassa.
  • Uw bijdrage s.v.p. overmaken naar Bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 77 34 73 t.n.v. Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Botanische Tuin.
  • Pas na ontvangst van de betaling wordt uw deelname zeker.