Delfia Batavorum logo

Geschiedschrijving

Onze vereniging  heeft het voortouw genomen om te komen tot de publicatie van een nieuwe stadsgeschiedenis van Delft.
Er zijn natuurlijk genoeg boeken over Delft verschenen, maar wat ontbreekt is een hedendaagse geschiedschrijving die de gehele periode van het bestaan van onze stad omvat en die gebruikmaakt van de meest recente onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld die op archeologisch gebied. Delfia Batavorum streeft naar een boek dat voor een breed publiek aantrekkelijk is om te lezen, dat wetenschappelijk in orde is en er ook nog eens mooi uitziet, met goede illustraties en afbeeldingen. Om dit ideaal te verwezenlijken is in 2008 de Stichting Geschiedschrijving Delft in het leven geroepen.
Lees meer over dit project: Een nieuwe stadsgeschiedenis

ZoekenAgenda

zaterdag 27 mei 2017
Grote boekenverkoop/opruiming
donderdag 08 juni 2017
Lezing Wezenzorg in vele gedaanten
dinsdag 20 juni 2017
Excursie Streekmuseum Jan Anderson
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.