Delfia Batavorum logo

Jaarboek Delfia Batavorum: inhoud 2010-heden

Inhoud 2016
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum Jaarverslag over 2016
 • Ria van der Meer: Vijfentwintig jaar Jaarboek
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2016
 • Aart Struijk: De Kartuizerwoning aan de Buitenwatersloot
 • Theo van der Heijden: Literaire echo's van de Delftse donderslag
 • Wim Weve: Het Straatje van Vermeer: een hypothese uit 1982 herzien
 • Gerard van Roon: Voor de brandschouw naar Delfshaven: Delftse stadsbestuurders in actie
 • Theo Thomassen: Een leven lang wees: De lotgevallen van dokter Jan Weteling 1811–1886
 • Anneke Landheer-Roelants: Louis Bouricius: Een eerbetoon aan een ambitieuze archivaris en museumdirecteur
 • Frans Kok: Van studievriend tot doodsvijand: Hoe de levens van Willem Schermerhorn en Anton Mussert elkaar kruisten
 • Bas van der Wulp: Verborgen regentenglorie van het Oude en Nieuwe Gasthuis: het laatste restauratierapport van Pieter de Ruyter (1944–2015)
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2015
 • Archeologie Delft: Archeologische kroniek over 2016
 • Wilma van Giersbergen en Jos Hilkhuijsen: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2016
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2016
 • De Delftse bevolking
 • Over de auteurs
 • Lijst van adverteerders
 • Naamregister
 • Fotoverantwoording
Inhoud 2015
 •  Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum Jaarverslag over 2015
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2015
 • Wilma van Giersbergen: Afscheid van de vertrouwde ridder: Een nieuw logo voor de vereniging
 • Aart Struijk: Het tapverbod voor herbergiers en molenaars
 • Hans Houtzager: Stedelijke gezondheidsregels
 • Theo van der Heijden: Volkspoëzie en de Delftse loterij van 1563–1564
 • Wouter Kuyper: Verheven als het huis des Heeren: Wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek 1618–1631
 • Marc Boer: De Engelse Kerk te Delft en de strijd tussen kerkenraad en burgemeesters 1636–1646
 • Hans Houtzager: Nicolaas van Assendelft, een zeventien-de-eeuwse Delftse chirurgijn en vertaler van Harvey's De motu cordis                                                                                                                                     
 • Suus Boef-van der Meulen: Susanna Jacoba Adriana van Dijk (1828–1901) en het Meisjeshuis in Delft
 • Jos Hilkhuijsen: De 'alleskunner' Bram Gips (1861–1943)
 • Dolf van Weezel Errens: Model voor Henk Etienne: Hélyette Pautex als model voor het Wetenschappelijk Onderwijs aan de Hippolytuskapel                                                                                                                                     
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2014                                                                                                                                     
 • Archeologie Delft: Archeologische kroniek over 2015
 • Wilma van Giersbergen en Jos Hilkhuijsen: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2015
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2015
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2015
 • De Delftse bevolking
 • Over de auteurs
 • Lijst van adverteerders
 • Fotoverantwoording
 • Naamregister
Inhoud 2014: Themanummer: Tweehonderd jaar Koninkrijk
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2014
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2014
 • Wilma van Giersbergen: Tweehonderd jaar predicaat Koninklijk en Hofleverancier in Delf t: 1815 -2015
 • Peter van der Krogt: Het Koninkrijk in de Delftse openbare ruimte
 • Peter van der Kruk: Delft, november 1813
 • Wilma van Giersbergen: De bijzetting in Delft van Willem I (1772-1843), koning van Nederland:  Een koninklijke
 • begrafenis met een zwart randje
 • Theo van der Heijden: J.J.F. Wap (1806–1880): Dichter voor God, vorst, volk en vaderland
 • Alexandra Oostdijk: Geschenken voor Willem III. Kunstenaars eren de koning: Paul Tetar van Elven en het koningshuis
 • Kees van der Wiel: Gedwongen Oranjeliefde
 • Marie-Louise ten Horn-van Nispen: Delft viert 100 jaar Koninkrijk: De onafhankelijkheidsfeesten van 1913
 • Wilma van Giersbergen: Erwin Dolder, couturier van koningin Juliana
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2013
 • Jorrit van Horssen en Bas Penning: Archeologische kroniek over 2014
 • Wilma van Giersbergen, Jos Hilkhuijsen en Max van Noort: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2014
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2014
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2014
 • De Delftse bevolking
 • Over de auteurs
 • Lijst van adverteerders
 • Fotoverantwoording
 • Naamregister
Inhoud 2013
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2013
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2013
 • Thomas H. von der Dunk: Een souvenir uit het Heilige Land: De grote bol op de toren van de Nieuwe Kerk
 • Theo van der Heijden: Constantijn Huygens en Delft
 • Aart Struijk: Delftse volmolens langs de Vliet
 • Dennis de Kool: Johannes Franciscus Maes (1707-1769): De beeldhouwer die in Delft uit de schaduw van zijn leermeester trad
 • Juul, Ger en Jeanneke van den Akker: Door de 'Jap' bepaald: Het trieste levenslot van de Delftse onderwijzer Jan van den Akker
 • Jos Hilkhuijsen: Goederenkist van de doodgeschoten marechaussee P.G. van Rijn, 1949
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2012
 • Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen, Steven Jongma en Bas Penning: Archeologische kroniek over 2013
 • Max van Noort: Delfiana                                                                                                                                     
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2013
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2013
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2013
 • De Delftse bevolking
 • Over de auteurs 
 • Lijst van adverteerders
 • Fotoverantwoording
 • Naamregister

Inhoud 2012

 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2012                                                                                                                                     
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2012
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2011
 • Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen, Steven Jongma en Bas Penning: Archeologische kroniek over 2012
 • Max van Noort: Delfiana
 • Peter van der Krogt en Jacques Moerman: Nieuwe straatnamen in Delft 2012
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2012
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2012
 • De Delftse bevolking
 • Over de auteurs
 • Lijst van adverteerders
 • Fotoverantwoording
 • Naamregister
Inhoud 2011
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2011
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2011
 • Theo van der Heijden: Cornelis Musius en de Delftse ooievaar
 • Kees van der Wiel: Oude Delft 194: De Peereboom, hetlevensverhaal van een oud regentenpaleis
 • Aart Struijk: Molen De Papegaaij en het papegaaischieten
 • Thijs van der Heijden: Het vrouwenoproer 1 en 2 augustus 1616 te Delft
 • Hans Houtzager: Pieter van Bleiswijk: In het kielzog van stadhouder Willem V
 • Emese von Bóné: Het vredegerecht van Delft en de vrederechter
 • Laura Meilink-Hoedemaker: Nogmaals: het beiaardiershuisje aan de Kerkstraat
 • Pieter de Ruyter: Restauratie van de gevelstenen van het Kruithuis 2011
 • Wim Weve: De Le Comteprijs 2010
 • Max van Noort: Delfiana 2011
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2011
 • H.W. van Leeuwen: Toegang op Jaarboeken Delfia Batavorum 2000-2010
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2011
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2011. De Delftse bevolking
 • Over de auteurs
 • Lijst van adverteerders
 • Fotoverantwoording
 • Naamregister
Inhoud 2010
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2010
 • G. Lansbergen: Kroniek over 2010
   
 • Vijftiende lustrum van de Historische Vereniging Delfia Batavorum
  • Greetje van Walsum-Kieft: Openingstoespraak
  • Eva Vastenholt: Hoe de Delftse Donderslag van 1654 de toekomst van het Hofje van Gratie bepaalde
  • Trudy van der Wees: De Delftse industrie 1880-1940: Smaakmakend en baanbrekend
 • Samenvattingen van de lezingen van het lustrumsymposium 11 november 2010
  • Paul van de Laar: Stedelijk erfgoed, stadsgeschiedenis en stadsidentiteit: Delft en zijn ‘creating history’
  • Reinout Rutte: Een unieke Hollandse grachtenstad? De ruimtelijke ontwikkeling van Delft in vogelvlucht
  • M.A.P. van Haersma Buma en S.W.T. van Ipenburg Grijpma: Delft BlueTechnology en het Watercentrum
    
 • Marie-Louise ten Horn-van Nispen: Delft en het toerisme in het begin van de twintigste eeuw
 • Gerard A. van de Schootbrugge: Ontstaan en ontwikkeling van TNO tot 1970
 • Wilma van Giersbergen: De Vereeniging Kunst aan het Volk: 1918-1940: Hoe de arbeider kon genieten van ‘met oordeel gekozen kunst’
 • W.F. Weve: De Le Comteprijs 2009
 • J.P. Bakx, S.H. Jongma en M. Kerkhof: Archeologische Kroniek
 • M. van Noort: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2010
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2010
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2010
 • De Delftse bevolking
 • Over de auteurs
 • Lijst van adverteerders
 • Naamregister

ZoekenAgenda

donderdag 24 oktober 2019
Lezing Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Vormgever van de Republiek
donderdag 24 oktober 2019
Excursie Haastrecht
vrijdag 29 november 2019
Excursie naar Tentoonstelling Klein leven, grote impact – 150 jaar Gist
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.