Delfia Batavorum logo

Nominaties 2017

Inventarisatie van 12 verfraaiingen 

 1. Achterom, de ‘’Achtertuin’’ bij de Hamtunnel, mozaïekmuur bij speelplaats, aangemeld door Peter van Tijn.  NOMINATIE 1
 2. Buitenwatersloot 136, nieuw kleurenschema, aangemeld door Harrie Fruyt van Hertog.
 3. Buitenwatersloot 162, gevelrenovatie met onder andere nieuw kleurenschema, aangemeld door Harrie Fruyt van Hertog, Jan Hoekstra, en Jan van der Tuin (eigenaar).
 4. Oosteinde 214 hoek Harmenkokslaan, restauratie van historische muurreclame.  NOMINATIE 2
 5. Hippolytusbuurt 5, nieuwe winkelpui.
 6. Hippolytusbuurt 22, nieuwe winkelpui, aangemeld door dhr. en mevr. Korevaar (winkeleigenaren).
 7. Kanaalweg 2, restauratie en herbestemming van vroeger TU-gebouw, aangemeld door architectenbureau dp6 (ontwerpend architect) en Peter van Tijn.
 8. Oude Delft 65, gevelrenovatie met nieuw kleurenschema en herstel dakruiter, aangemeld door de Commissie Behoud Stadsschoon.  NOMINATIE 3
 9. Oude Delft bij de Breestraat, restauratie Weesbrug, aangemeld door mevr. A. Sterringa.  NOMINATIE 4
 10. Phoenixstraat 32, verbouwing kantoor Hoogheemraadschap met onder andere nieuwe entreepartij, aangemeld door Peter van Tijn.
 11. Stationsplein, herstel noordgevel van het oude stationsgebouw met herplaatsing van keramiektableau, aangemeld door de CBS.  NOMINATIE 5
 12. Wijnhaven 9, nieuwe winkelpui, aangemeld door Peter van Tijn.

De commissie selecteerde uit deze inventarisatie de volgende vijf nominaties: 

Nominatie 1
Aanbrengen van een mozaïek bij de speelplaats aan het Achterom: Claudia Marcela Latorre Barrera 

De blinde zijgevel naast de speelplaats “’Achtertuin’’ bij het Achterom is verlevendigd met een ruim 12 meter lang mozaïek. Op deze plaats lag exact bij de knik van de gracht eeuwenlang een wat merkwaardig, ruitvormig plein tegen de oude stadswal, ‘’Den Ham’’. Dat plein werd na 1960 doorsneden door het verkeerstracé van de Zuidwal, de bouwvalig geworden bebouwing eraan was al eerder in etappes gesloopt. In de overgebleven restruimte werd 1980 de fietsroute naar de Hamtunnel en de nieuwe Hambrug gelegd, die alleen maar bijdroeg aan definitieve versnippering van wat eens De Ham was.
Op het stuk grond tegen de blinde zijgevel van Achterom 63, een 1935 gebouwd winkel/woonhuis, is voor de buurtkinderen de speelplaats ‘’Achtertuin’’ ingericht. Mevr. Barrera, industrieel ontwerpster, vatte het plan op om deze speelplaats te verlevendigen. Zij ontwierp een grote, uiteindelijk op de zijgevel aan te brengen voorstelling. De kunstenares Nan Deardorf-McClain heeft dat ontwerp gebruikt als ‘’onderlegger’’ op ware grootte voor het mozaïek. Samen met vrijwilligers van de Stichting Delft Mama is dit tegen de blinde muur aangebracht. Het tot dan wat ongenaakbare karakter van deze muur is opgeheven door het vrolijke, kleurrijke tafereel: een ‘’stadsleven’’ met spelende, over letterlijk Delftsblauwe boogbruggen lopende kinderen.
De ruimtelijke versnippering kan uiteraard niet door dit kunstwerk worden opgeheven. Maar anders als tot voor kort is er nu iets dp moeite waard om te zien aan De Ham. 

 • Ontwerp: Claudia Marcela Latorre Barrera.
 • Uitvoering: Nan Deardorff-McClain en vrijwilligers van de Stichting Delft MaMa.
 • Aangemeld door: Peter van Tijn.

Nominatie 2
Restauratie van een historische muurreclame, Oosteinde 214 hoek Harmenkokslaan 

Op de zijgevel van het hoekpand Oosteinde 214/ Harmenkokslaan is een oude muurreclame gerestaureerd. Het pand is een eenvoudig bedrijfspand met bovenwoning, daterend van rond het midden van de negentiende eeuw. Het werd in 1996 gemeentelijk monument vooral vanwege de het lokale stadsbeeld bepalende hoekligging. Het markeert door zijn hoogte het begin van de Harmenkokslaan die zelf met meest lagere, in schaal van dit hoekpand afwijkende panden is bebouwd.
De muurreclame was toen al lang vervaagt. Zelfs op de in 1960 gemaakte gevelwandfoto van dit dele van de Harmenkokslaan is de reclame al nauwelijks meer te zien. De restauratie kwam voor een groot deel in feite neer op reconstructie. Maar de oorspronkelijke, in het begin van de 20e eeuw geschilderde reclame was goed bekend door enkele oude afbeeldingen. Bovendien waren de contouren en opschriften nog afgetekend door intrekking van de verf in de zachte geelbruine baksteen. Hier was reconstructie betrouwbaar en dus goed te rechtvaardigen. Het opschrift laat gene twijfel bestaan over wat er in het pand werd verhandeld: op een geknikte banderol staan ‘’glas’’, ‘’porselein’’ en ‘’aardewerk’’. Alledaagse, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, en het is aardig dat deze herstelde reclame inzicht geeft in de vroegere, lokale bedrijvigheid aan en om het Oosteinde. En, hoewel de artistieke waarde op zich niet zo hoog is, de schildering doet het hoekpand des te meer opvallen. De herinnering aan verdwenen bedrijvigheid is de toegevoegde, cultuurhistorische waarde van deze verfraaiing.   

 • Genomineerde: eigenaren zijn I. van der Elst en H. Friedel.

Nominatie 3
Gevelrenovatie en herstel dakruiter met nieuw kleurenschema, Oude Delft 65: dhr. en mevr. Koerse 

Het pand Oude Delft 65 is geen gewoon huis. Het is namelijk een restant van de circa 1550 na de stadsbrand ge- of herbouwde noordelijke vleugel van het Sint-Barbaraklooster. Begin twintigste eeuw was dit complex in bezit van de gemeente. In 1926 werd de vleugel drastische ingekort - lees gesloopt - om een ruimere binnenplaats te maken voor het politiebureau, dat toen even verderop in de vroegere Indische Instelling zat. Achter op het dak staat een torentje waar volgens oude foto’s van de sloop een luiklokje in hing. Deze dakruiter is gelukkig bij de drastische inkorting gespaard gebleven. Door de inkorting lijkt OD 65 nu als ‘’gewoon’’ huis op zijn eveneens zestiende-eeuwse buur nr. 67. De gevel heeft wat wijzigingen ondergaan op de begane grond, en de oorspronkelijke trapgevel is vereenvoudigt tot een driehoekige top. Maar in de geveltop zitten nog kleine kozijnen met onderluiken.
Tot voor enkele jaren was het pand geschilderd in vrij veel in de binnenstad voorkomende kleuren: een donkergroene tint voor vensterinvullingen, voordeur, luiken en de lamellen in het torentje. Het huis onderscheidde zich niet echt in het stadsbeeld ter plekke.
In 2015 begon een verbouwing waarbij voor het buitenwerk een meer onderscheidend kleurenschema is gekozen. Engels rood is gebruikt voor de luiken bovenin en voor de lamellen in het torentje. Het vaste houtwerk kreeg een lichte crème-gele tint die mooi contrasteert met het heldere Engels rood. Alleen de voordeur kreeg een donkergroene tint terug. Met deze kleuren heeft dit historisch belangrijke pand een daarbij passend eigen karakter gekregen. Vooral het torentje spreekt nu veel meer als het deed met de oude, donkere tinten. 

 • Genomineerde: dhr. en mevr. Koerse, eigenaren/ bewoners van het huis Oude Delft 65.
 • Aangemeld door: Commissie Behoud Stadsschoon. 

Nominatie 4
Restauratie van de Weesbrug, Oude Delft bij de Breestraat: Gemeente Delft samen met diverse uitvoerende partijen.

In een tijdsbestek van ongeveer een kwartjaar is de Weesbrug over de Oude Delft bij de Breestraat gerestaureerd. De brug was in een matige tot slechte staat, vooral het dek en de top van de boog. Voor de grondige restauratie moest bijna de complete top van de boogconstructie worden gedemonteerd. Dat is voorzichtig gedaan: de natuursteenblokken van de boogkanten bleven op hun positie voor zover ze niet vervangen moesten worden. Een groot deel van het materiaal was nog goed genoeg om te behouden. Maar er was ook het nodige volume aan slechte, te ver verweerde en gebroken stenen te vervangen, vooral in de naar de kaden aflopende landhoofden.
Van de werkzaamheden is gebruik gemaakt om de aanzetten van de boog vlak boven de waterlijn te reconstrueren. Op enkele plekken waren in de loop der tijd de grote natuursteen kantblokken vervangen door baksteen. Hier zijn nieuwe blokken ingemetseld. Van de bestaande blokken waren vooral aan de noordelijke flank van de brug een aantal tot stukken verbrokkeld. Deze zijn voor het merendeel - als bleek dat ze niet meer te lijmen waren - vervangen door nieuwe blokken. Behouden moest natuurlijk blijven de sluitsteen met het jaartal ‘’1573’’; gelukkig was deze in redelijk goede staat.
Het is een zorgvuldige en ‘’conserverende’’ restauratie geweest. Op het eerste gezicht is er niet zo veel veranderd in het aanzicht, maar dat de brug zijn authenticiteit heeft behouden door maximaal behoud van oud, verweerd materiaal is op zich al winst. De eigenlijke verfraaiing van de brug bestaat in de reconstructie van de boogkanten tot complete, van waterlijn tot waterlijn zich krommende natuurstenen bogen.

 • Genomineerde: Gemeente Delft, afdeling Programma’s en projecten, Lidwine van Elteren (opdrachtgever). 
 • Aangemeld door: mevr. A.M.G. Sterringa.

Nominatie 5
Herstel noordgevel station met herplaatsing van keramiektableau: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS), en gemeente Delft, Monumentenzorg.

 

In de herstelde, feitelijk ‘’aangeheelde’’ noordgevel van het oude stationsgebouw is het keramiektableau uit 1965 van de opening van het spoorviaduct ingemetseld.
Tegen de noordelijke kopgevel van het 1885 geopende stationsgebouw hebben altijd aanbouwen gestaan. Oorspronkelijk een open rijtuigoverkapping, later bij de bouw van het spoorviaduct begin zestiger jaren een rechthoekig, zwart bakstenen gebouw. Dat werd voor het grenswisselkantoor diverse keren verbouwd, en na sluiting van het oude station begin 2015 is het uiteindelijk gesloopt. De vrijgekomen onderste zone van de noordgevel vertoonde alle littekens van de opeenvolgende verbouwingen. Restauratie van dit geveldeel resulteerde in het overnemen van de vormen van het vrijstaande geveldeel erboven. De cementen lijsten (‘’spekbanden’’) daarin werden in de onderste zone herhaald tot aan de plint, zodat de noordgevel nu een samenhangend geheel vormt. Op de noordwesthoek is het frivole keramiektableau ingemetseld dat in 1965 werd gemaakt door de Porceleijne Fles ter gelegenheid van de opening van het spoorviaduct. Aangeboden door de stad, draagt het de naam van de toenmalige burgemeester De Loor. Het vrolijk gekleurde tableau was aangebracht op de nieuwe afscheiding van het eerste perron. Bij de recente sloop van dat onderdeel is het gespaard met de bedoeling het op te nemen in het te restaureren en verbouwen oude station.
Vanuit artistiek en cultuurhistorisch gezichtspunt is de herplaatsing van dit vrolijke tableautje alleen maar toe te juichen. Het is een opvallend, kleurrijk accent in de kopgevel van het station. Een belangrijke recente periode uit de Delftse geschiedenis wordt zo aan de vergetelheid onttrokken. 

 • Genomineerde: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS), Marc Schouwenaars.
 • Aangemeld door: Commissie Behoud Stadsschoon.

ZoekenAgenda

zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.