Delfia Batavorum logo

Laudatio Le Comteprijs 2020

Waren er de laatste jaren nogal wat detailverfraaiingen bij de aanmeldingen, zoals gevelstenen, dit jaar was er een hele nieuwe wijk bij, Nieuw Delft. Een ander verschil met voorgaande jaren is dat meer aanmeldingen zich buiten de binnenstad bevonden, in de buitenwijken en in het buitengebied.

Bij de voor het bestuur niet gemakkelijke keuze een winnaar te bepalen, is het zeer geholpen door de Le Comtecommissie met zijn prachtige, beeldende taalgebruik.

In alfabetische volgorde van de straatnamen de nominaties besprekend, deden de volgende overwegingen de ronde binnen het bestuur:

Gevelrenovatie met nieuwe hoofdentree van flatgebouw aan het Arthur van Schendelplein.
Zoals de commissie formuleert is dit flatgebouw gelegen in een architectonisch niet  uitgesproken omgeving. Des te opvallender is de nieuwe uitnodigende hoofdentree van het flatgebouw. ‘s Avonds wanneer de verticale kolom tussen de beide vleugels in de top de initialen van Arthur van Schendel verlicht, kun je je met enige fantasie met de schrijver voorstellen - zoals de titel van één van zijn boeken luidt- dat de wereld een dansfeest is.

Tulpenpiramide bij de parkeerplaats Vrijenban, langs de A13
Als 17e eeuw pronkstuk van Royal Delft hoort een tulpenvaas min of meer bij Delft. Een visitekaartje, dat je niet doet vergeten dat je in Delft bent geweest, hoewel sommige bestuursleden van mening waren dat de vaas ook als welkomstgroet passend was geweest. Dus aan de andere kant van de A13.

Muurschildering la Perla op flatgebouw aan de Chopinlaan.
Verrast was het bestuur door de samenwerking van studenten en buurtbewoners bij de totstandkoming van deze muurschildering, een vrouwengezicht en profil. Ook de plek, strategisch ten opzichte van het speelplein en het tegenover gelegen Woonzorgcentrum Buytenweye is wel gekozen. De warme kleuren fleuren de Gillesbuurt in de wijk Buitenhof op. Werkelijk een parel.

Keramiekkaart, Papenstraat 
De keramiekkaart in de Papenstraat lijkt op enige afstand een “gewone” 17e eeuwse kaart. Bij nadere beschouwing blijkt echter de intrigerende wijze waarop de kenmerkende gebouwen van de traditionele kaarten weergegeven zijn. Het bestuur heeft geconstateerd dat niet alleen zij hierdoor geïntrigeerd zijn, maar ook menig passant.

Restauratie Vakwerkhuis bij de Sebastiaansbrug langs het Kanaal.
Als gebouw en als herinnering aan de oude TH-wijk, raakte het ketelhuis aan de voet van de Sebastiaansbrug in verval. Totdat enkele jaren geleden het gebouw gerestaureerd en uitgebreid werd. Met de opbouw in hout en glas aan de kant van de brug is het gebouw als het ware herrezen, in ieder geval herbestemd.

Ten slotte:

Dwalend door Delft, van de ene nominatie naar de andere gaand, blijken alle nominaties ook ten opzichte van elkaar iets bijzonders te hebben. De ligging en functie in de wijk, de samenwerking met andere groepen, een bijzondere verkenning van de hedendaagse mogelijkheden van een gebouw en het leggen van hedendaagse accenten. Het is allemaal de moeite waard en laat zien waartoe creatieve geesten in staat zijn. Het schitterendst (ook in letterlijke zin) oordeelde het bestuur echter de keramiek kaart in de Papenstraat. De Le Comteprijs 2020 is dan ook toegekend aan Nan Deardorff McClain en Colja de Roo  voor de Keramiek Kaart in de Papenstraat.

Zoeken


Prijswinnaars


Agenda

zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.