Delfia Batavorum logo

Laudatio Le Comteprijs 2015

Dames en heren,

Verheugend is dat er dit jaar zoveel meer aanmeldingen zijn dan verleden jaar. Veertien in totaal, waarvan twee niet voor 1 januari 2016 gereed zijn en opschuiven naar het volgend jaar. Dat grotere  aantal maakt het nomineren echter niet gemakkelijker. Het bestuur prijst zich dan ook gelukkig dat niet hij, maar de zeer deskundige Le Comtecommissie, uit deze twaalf een selectie van vijf  moest maken.

De nominaties in ogenschouw nemend, constateert het bestuur dat zij gekenschetst kunnen worden als "veel oog voor detail" en "kleurrijk".
Onder "veel oog voor detail" vallen dan de reconstructie van het hek en de tuinommuring van Villa Maria en het herstel van het bordes en de reconstructie van de balustrade aan de Voorstraat 60, het studentenpastoraat.

"Kleurrijk" is zonder meer de wandschildering van het voormalig Sabout Vosmeer, thans Stanislascollege. Maar ook het nieuwe kleurenschema van de vier panden aan de Binnenwatersloot. In zijn omgeving zeker "kleurrijk" in de zin van "opvallend", is de herbouw van de vier arbeiderswoningen aan de Anthonie Heinsiussraat.

De criteria die het bestuur aanlegt voor de toekenning van de Le Comteprijs zijn: een bijzonder initiatief, meerwaarde voor het pand zelf, en de betekenis van de verfraaiing voor de omgeving/stad. De reconstructie van het hek en de tuinommuring van Villa Maria zijn, naast de twee eerdere restauraties aan het gebouw, zeker een bijzonder, afrondend, intitiatief  te noemen. Dat geldt eveneens  voor het herstel van met name de balustrade van het studentenpastoraat. Het completeert het groot onderhoud aan gevel en stoep van dit pand. Bij de muurschildering schuilt het bijzondere van het initiatief in de samenwerking van buurt en school. Wat de vier panden aan de Binnenwatersloot betreft is de keuze voor een niet-traditioneel kleurenschema voor een bedrijfspand al bijzonder. Los van de kleuren zelf. Het initiatief van een particulier om arbeiderswoningen in een buitenwijk te herbouwen en niet af te breken, is evenmin alledaags.

Zonneklaar is dat voor alle verfraaiingen sprake is van een meerwaarde voor het pand zelf. Hoewel bij de woningen aan de Heinsiusstraat de vraag rees of de witte kleur van de gevel eigenlijk niet thuis hoorde bij de vissershuisjes langs de kust.
Het derde criterium, een meerwaarde voor de omgeving/stad, is bij de ene verfraaiing wat duidelijker dan bij de andere. Zo "omlijsten" de nieuwe kleuren van de panden aan de Binnenwatersloot als het ware de entrée van de stad, wanneer dat stadsdeel weer op orde is. Alle vijf genomineerden voldoen aan de gestelde criteria en verdienen dan ook een oorkonde en een bloemetje.

Dames en heren,

Met een klein puntenverschil is de Le Comteprijs 2015 toegekend aan de herbouw van de vier woningen aan de Heinsiusstraat 2 tot en met 8.

Tot slot wil ik u een bijzonderheid die het bestuur pas onlangs vernam, niet onthouden. Een deel van dit, in verhouding tot de grote panden in de binnenstad, weinig pretenties hebbende rijtje woningen, is gebouwd met stenen afkomstig van de 15e eeuwse uitbreiding van de Waterslootsepoort, òf van verschillende bouwwerken van de stadstorens. Deze werden zoals bekend, in de 19e eeuw gesloopt. Zo blijkt maar weer: onder iets kleins kan iets groots schuil gaan!

Laudatio uitgesproken door de secretaris mr. Willy Claassen-Dales, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum op 12 mei 2016.

Zoeken


Prijswinnaars


Agenda

zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.