Delfia Batavorum logo

Benoeming erelid mw. drs. G.D. van Walsum-Kieft

      Algemene ledenvergadering 16 mei 2013. Extra agendapunt:  Benoeming van een erelid.
 

Dames en heren,

Hierbij stel ik u voor een extra agendapunt in te lassen, te weten de benoeming van een erelid.

Het betreft mevrouw Greetje van Walsum-Kieft. Ik zal dit voorstel kort toelichten.

Velen die haar kennen weten hoe betrokken zij is op Delft en ook op de geschiedenis van Delft. Zij en haar man, Huib van Walsum zijn al zeer lang lid van onze vereniging.
In mei 2001 werd zij benoemd tot 2e voorzitter van het bestuur van Delfia Batavorum en kreeg al gauw de portefeuille lezingen erbij.
In november 2006 nam Greetje het voorzitterschap over van Wil Aalbers. Als voorzitter heeft zij met nog meer inzet, met hart en ziel, gewerkt voor Delfia Batavorum en voor de bevordering van de kennis van de geschiedenis van onze stad.
Zij bleef naast haar taak als voorzitter ook de lezingen organiseren.

In haar periode als voorzitter heeft zij vele initiatieven genomen of eraan meegewerkt:
Om maar meteen de belangrijkste te noemen. Zij heeft het initiatief genomen om de Stichting Geschiedschrijving Delft op te richten, die zich beijvert om een nieuw, groot standaardwerk tot stand te brengen over de stadsgeschiedenis van Delft.
U weet daar allen van en een aantal van u hebben daaraan reeds een financieel steentje bijgedragen.
Het bestuur van deze stichting, onder voorzitterschap van Willem Merens, waarin ons bestuur ook betrokken is, streeft ernaar om dat boek in het najaar van 2015 uit te laten komen, tijdens ons volgende lustrum.
En als lid van dit bestuur besteedt Greetje samen met haar man veel tijd aan het verkrijgen van subsidies en sponsorbijdragen en met veel succes.

Andere voorbeelden zijn: Zij heeft een rol gespeeld in de omvorming van het Cultuurhistorisch Bulletin naar het blad Delf zoals wij dat nu kennen. En ervoor gezorgd dat er een mooie folder kwam ten behoeve van ledenwerving.

En tenslotte mag niet onvermeld blijven dat zij ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het tot stand komen van de Canon van Delft.

Om onze waardering te uiten voor haar belangstelling en inzet vòòr, tijdens en na haar voorzitterschap voor het werk van Delfia Batavorum stelt het bestuur voor haar te benoemen als erelid.

De voorzitter,
Joris van Bergen

Zoeken


Agenda

zaterdag 08 juni 2024
Rondwandeling door Pasgeld en ’t Haantje
zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.