Delfia Batavorum logo

Erelidmaatschap Joris van Bergen

      Geachte leden van Delfia Batavorum,
 

Het is mij een genoegen, u namens het bestuur van Delfia Batavorum het voorstel te doen om onze oud-voorzitter Joris van Bergen te benoemen tot erelid van de vereniging.

Naast de vele werkzaamheden die het voorzitterschap voor elke voorzitter met zich meebrengen en die ook Joris voortreffelijk deed, hebben we een aantal aanvullende redenen om hem met het erelidmaatschap te willen huldigen:

  • Joris gaf de vereniging nieuw elan door zich actief te richten op nieuwe ‘doelgroepen’ voor de vereniging. Dat bleken bijvoorbeeld nieuwe bewoners van de stad en jonge inwoners van Delft (zoals TU-studenten), die geïnteresseerd zijn in wat Delfia Batavorum doet en waar we voor staan. Door zijn toedoen werd een onderzoek uitgevoerd wie in onze vereniging en de geschiedenis van Delft interesse heeft, en de uitkomsten ervan zorgden er voor dat bijna alle activiteiten tijdens ons lustrumjaar open waren voor niet-leden en we onze lezingen voortaan openbaar maakten (gratis voor leden en betaald voor niet-leden). Dit laatste zorgt er voor, dat bij elke lezing tussen de vijf en twintig mensen komen die geen lid zijn maar wél naar het historische verhaal komen luisteren. Dit leidt overigens ook regelmatig tot nieuwe leden!
  • door de samenwerking met Museum Prinsenhof en de Vereniging Vrienden van het Prinsenhof invulling te geven. Dat resulteerde bijvoorbeeld in een gezamenlijk lezingenprogramma zoals de Pecha Kucha in 2015 en recent de succesvolle lezing van David de Haan over het Straatje van Vermeer.
  • door een bruisend lustrumprogramma in 2015. Dat programma werd door een grote groep mensen bedacht en uitgevoerd – altijd onder het enthousiasmerende en tegelijk scherpe oog van Joris.
  • door de vereniging te vertegenwoordigen in de Stichting Geschiedschrijving Delft, het imponerende nieuw overzicht van de geschiedenis van Delft. Het initiatief tot het schrijven van de Geschiedenis van Delft werd genomen door Greetje van Walsum, maar Joris heeft er meer dan zijn steentje aan bijgedragen
  • door te zorgen voor het verschijnen van de Canon van Delft. Het initiatief voor het schrijven van de Canon van Delft  is jaren geleden genomen en bij de uitvoering ervan zijn velen betrokken geweest en bij dit alles is Joris een belangrijke stuwende kracht geweest. In zijn voorwoord schrijft Joris in de Canon: “wij verwachten dat deze canon op allerlei manieren een rol in onze stad zal gaan spelen. In het onderwijs, bij educatieve activiteiten, voor nieuwe inwoners, bij toeristische evenementen en bij stadwandelingen”.

Het bestuur meent dat Joris voor onze vereniging is geweest wat hij de Canon toewenste: een drijvende kracht die op allerlei manieren een rol heeft gespeeld om de geschiedenis van Delft bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen!
Wij hopen dat u evenveel reden ziet in deze bijzondere werkzaamheden voor een vereniging als wij, en ik vraag u hierbij kenbaar te maken of u een erelidmaatschap van Joris van Bergen wilt ondersteunen.

Uitgesproken door de vice-voorzitter drs. Irene Jacobs tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 mei 2016.
 

Zoeken


Agenda

zaterdag 08 juni 2024
Rondwandeling door Pasgeld en ’t Haantje
zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.