Delfia Batavorum logo

Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 februari 2020

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 februari 2020

De ledenvergadering wordt gehouden in het Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 in Delft.


Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2020

In 2020 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) vroeg in het jaar gehouden, zodat de begroting aan het begin van het jaar kan worden vastgesteld. Deze ALV is vooral gericht op de interne verenigingszaken. Voorzitter Theo Thomassen lichtte toe dat op 14 mei een speciale, afzonderlijk avond wordt georganiseerd voor de uitreiking van de Le Comteprijzen en de presentatie van het Jaarboek die ook voor niet-leden interessant kan zijn.  

Begroting 2020 en financieel verslag 2019
Penningmeester Marinus Hom verbleef tijdens de ALV in het buitenland, maar was via een internetverbinding aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Vanwege vertraging op de lijn heeft de voorzitter het agendapunt verder toegelicht. De leden waardeerden de moeite van de penningmeester om op afstand persoonlijk een toelichting te kunnen geven. Namens de kascommissie constateerde Henk Wijnen dat penningmeester de financiële administratie nauwgezet en inzichtelijk uitvoert. Onder acclamatie stemde de ledenvergadering in met het financiële verslag 2019 en met de begroting 2020.  

Toelichting nominaties Le Comteprijzen 2019
Gertjan van der Harst lichtte de nominaties voor de Le Comte prijzen voor stadsverfraaiing 2020 toe. De prijzen zullen op 14 mei worden bekend gemaakt. Tot de nominaties behoren o.a. de restauratie van de stallen van de Hammenwoning aan de Rotterdamseweg 155 en een grote muurschildering in de Kloksteeg. 

Bestuurssamenstelling

De vereniging nam na drie bestuurstermijnen afscheid van bestuurlid Irene Jacobs. Voorzitter Theo Thomassen memoreerde de vele onderwerpen waar Irene met veel enthousiasme en energie aan heeft gewerkt: het lustrum in 2015, de lezingencommissie, het vicevoorzitterschap en de Canon die er nu in verschillende varianten is (Nederlands, Engels, digitaal). Namens het bestuur en de vereniging bedankte de voorzitter Irene voor al haar werk voor de vereniging.
De leden stemden vervolgens in met de volgende bestuursbenoemingen:
  • Ank Mokveld in de plaats van Irene Jacobs;
  • Peter Jonquière als vertegenwoordiger van CBS tot er in de vacature Van der Jagt is voorzien, maar uiterlijk tot de ALV van 2021;
  • Peter van Tijn, die na zijn laatste termijn statutair aftredend is, verkreeg dispensatie voor één jaar om in die periode een opvolger in te werken;
  • Peter Becker, die na zijn eerste termijn statutair aftredend is, zal de functie van vicevoorzitter gaan vervullen;
  • Secretaris Willy Claassen, die na haar tweede termijn statutair aftredend is, werd herbenoemd.

Achter de Schermen en Onder de Leden
Voorzitter Theo Thomassen hield een ronde tafelgesprek met vertegenwoordigers van de verschillende commissie van de vereniging. Aan tafel zaten: Els Kemper (Achter de gevels van Delft), Aad van Tongeren (publiciteit en pr), Nan Deardorff-McClain (mozaïekproject), Irene Jacobs (lezingencommissie) en Peter Becker (publicaties). Na een korte introductie en toelichting op de activiteiten, vroeg de voorzitter naar trends en nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens een gesprek met de leden naar aanleiding van vragen en suggesties.  

Commissie Behoud Stadsschoon/CBS
Peter Jonquière gaf een toelichting op de activiteiten van CBS bij gebouwde erfgoed in 2019. Belangrijke onderwerpen waren: de herontwikkeling van het Armamentariumterrein (met name de nieuw geplande brug aan de westzijde), de bebouwing op de plek van de voormalige V&D (balkonnen steken uit de gevel), verbeteringen aan de openbare ruimte in het spoorzonegebied, de rode loper vanaf de Binnenwatersloot en het – al meer dan 40 jaar – ontbreken van een ontwikkelplan voor de Gasthuisplaats.       

 

Zoeken


Agenda

zaterdag 08 juni 2024
Rondwandeling door Pasgeld en ’t Haantje
zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.