Delfia Batavorum logo

Een nieuwe stadsgeschiedenis

Onze vereniging  heeft het voortouw genomen om te komen tot een publicatie van een nieuwe stadsgeschiedenis van Delft. Zijn er nog niet genoeg boeken over Delft verschenen? Hebben wij niet de ‘Van Bleiswijck’ (1667-1680) en de onder meer op dit boek gebaseerde uitgave van R. Boitet uit 1729 en opnieuw uitgebracht in 1972? Zijn er niet de overzichtswerken zoals D. Wijbenga (1984-1986) die samenstelde, of speciale katernen die werden uitgegeven ter gelegenheid van 750 jaar Delft (1996)  en nog vele andere studies over deelonderwerpen of bepaalde tijdvakken?

Breed publiek
Ja, dat is zeker het geval,  maar wat ontbreekt is een hedendaagse geschiedschrijving die de gehele periode van het bestaan van onze stad omvat en die gebruikmaakt van de meest recente onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld die op archeologisch gebied. Delfia Batavorum streeft naar een boek dat voor een breed publiek aantrekkelijk is om te lezen, dat wetenschappelijk in orde is en er ook nog eens mooi uitziet, met goede illustraties en afbeeldingen.

Om dit ideaal te verwezenlijken is in 2008 de Stichting Geschiedschrijving Delft in het leven geroepen onder voorzitterschap van mr. W.E. Merens. Stadshistoricus Bas v.d. Wulp treedt op als adviseur van de stichting. Overige bestuursleden zijn:  mr. Dami van Doorninck (secretaris), Ruud Winkels (penningmeester), mr. Peter Ruysch  (sponsoring),  Nannette Verschoor (publiciteit), Greetje van Walsum-Kieft en Joris van Bergen.

Populair genre 
Al diverse steden zijn Delft voorgegaan met het op de markt brengen van  stadsgeschiedenissen, bijvoorbeeld Den Bosch, Dordrecht, Assen, Leeuwarden, Gouda, Amsterdam en Leiden. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden, zijn er al contacten gelegd met organisaties die deze boeken hebben verzorgd.  Delfia Batavorum verwacht dat er voldoende belangstelling is voor een boek over de Delftse stadsgeschiedenis. Er is op dit moment een toenemende interesse waar te nemen voor geschiedenis in het algemeen, getuige de populariteit van Geert Maks In Europa  en die van de eigen omgeving in het bijzonder. Wat dat betreft zit het tij mee. Maar het tij alléén is niet voldoende. Er zal over een langere periode veel werk moeten worden verzet. De auteurs zijn inmiddels begonnen en het bestuur werkt hard aan het verwerven van de benodigde fondsen.

Bijdrage leveren

U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de totstandkoming van dit tweedelig boekwerk. Meer informatie daarover vindt u hier.


  • februari 2011: 50.000 euro voor nieuw boek over Delft

    De gemeente Delft draagt 50.000 euro bij aan de historische publicatie die Delfia Batavorum in de komende jaren tot stand wil laten komen. Delfia Batavorum had om 125.000 euro gevraagd. Willem Merens, voorzitter van de Stichting Geschiedschrijving Delftt, is desondanks verheugd over het resultaat. "We kunnen nu echt van start." Het vinden van sponsors en het aanboren van andere subsidiemogelijkehden is het volgende punt op zijn agenda.
    Zie ook: Brief Gemeente Delft.
     
  • 5 juli 2012: Delft schrijft geschiedenis!

Het tweedelig boekwerk over de stadsgeschiedenis van Delft gaat er komen. Deze week ondertekende de Stichting Geschiedschrijving Delft de auteurscontracten. De redacteuren kunnen dus aan het werk. Het standaardwerk, dat uit twee delen bestaat, verschijnt in 2015.

De Stichting Geschiedschrijving Delft, opgericht op aangeven van de historische vereniging Delfia Batavorum, nam drie jaar geleden het initiatief om de Delftse stadsgeschiedenis in boekvorm uit te brengen. Voorzitter Willem Merens: ‘Delft is een bijzondere stad met een bijzondere geschiedenis. Iedereen over de hele wereld kent onze schilders, de TU en het Delfts blauw aardewerk. Maar een volledig overzicht van de Delftse geschiedenis bleek er niet te zijn.’ De stichting ging op zoek naar de benodigde middelen: ‘Dat was geen eenvoudige opgave, zeker niet in deze economisch lastige tijden. Dankzij een startsubsidie van de gemeente en toezeggingen van een aantal sponsoren hebben we nu voldoende financiële basis om het startsein te kunnen geven.’

De redactie is in handen van oud-gemeentearchivaris dr. Gerrit Verhoeven en dr. Ingrid van der Vlis. Beiden promoveerden op een onderwerp uit het Delftse verleden en verzorgden publicaties en lezingen over diverse deelonderwerpen. Hoofdredacteur Gerrit Verhoeven: ‘Het is de hoogste tijd dat er een Delftse stadsgeschiedenis verschijnt. Een rijk geïllustreerd boekwerk dat op wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk goed leesbare manier het verleden van Delft beschrijft. Want de verhalen over Delft en zijn bewoners zijn de moeite waard om te worden vastgelegd,voor nu en voor volgende generaties. Bovendien zijn er door recent archeologisch en historisch onderzoek veel dingen ontdekt die het bestaande beeld over de geschiedenis van Delft flink bijstellen.’

De komende tijd gaat het bestuur van de stichting hard op zoek naar extra financiële ondersteuning. Willem Merens: ‘We zijn een eind op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Bedrijven of particulieren die Delft een warm hart toedragen nodigen we graag uit om aan te haken. Particulieren kunnen bijvoorbeeld meedoen aan onze ‘Compagnie van Delft’, een fiscaal zeer aantrekkelijke manier om aan de totstandkoming van het boek bij te dragen.’
(Persbericht 5 juli 2012)


Laatste wijziging: 22 mei 2013

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.