Delfia Batavorum logo

Fietstocht Midden-Delfland ‘vergeten molens’

Elke twee jaar organiseren wij met de Midden-Delfland vereniging een fietstocht vanuit Delft naar delen van het Westland. Op zondag 17 juni 2018 houden we een fietstocht in het kader van de Molens in Midden-Delfland. De route van deze excursie is gebaseerd op de door de Historische vereniging van Vlaardingen samengestelde ‘verdwenen molens tocht’. 


De Groeneveldse molen bij ’t Woudt

Programma
Start om 10:30 uur bij Molen de Roos in Delft. Vervolgens fietsen we richting ’t Woudt. Daar drinken we koffie, gevolgd door een rondleiding in de Groeneveldse Molen nabij ‘t Woudt. Deze molen is gebouwd in 1719 ter vervanging van een eerdere houten molen die na blikseminslag was afgebrand. Van de vele molens in dit gebied is deze als een van de weinige overgebleven. De molen is sinds 1977 eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland en bemaalt samen met een vijzelgemaal de Groeneveldse polder. Tot 1960 werd de polder uitsluitend op windkracht bemalen. Na de bouw van een gemaal werd de molen stilgezet. Het scheprad dat het water 1,90 m opvoert werd begin jaren ‘80 uitgerust met een elektromotor, die nog steeds functioneert. 

Rond 13:00 uur lunch in het restaurant van de watersportvereniging Bommeer. Na de lunch een bezoek aan een kleine tentoonstelling met uitleg over de verdwenen molens op het terrein van de kanovereniging Natsec. Daarna via de Vlaardingsevaart terug naar Delft. Rond 16:00 uur zijn we terug in Delft. De tocht voert langs locaties van verdwenen molens en wordt begeleid door een gids van de Historische Vereniging Vlaardingen die uitleg geeft op de verschillende locaties en een begeleider vanuit de Midden Delfland Vereniging om bijkomende zaken te regelen. Er kunnen circa 25 fietsers aan de fietstocht deelnemen 

Aanmelden en bijdrage

  • Kosten € 25.- p.p. inclusief koffie, lunch, rondleidingen.
  • Uw bijdrage s.v.p. overmaken naar Bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 77 34 73 t.n.v. Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Molens.
  • Aanmelden via het aanmeldformulier op de website.
  • Introductie is mogelijk, als er nog plaatsen over zijn.
  • In bijzondere situaties bereikbaar:  Peter van Tijn 06 22 795 117.
  • Uiterlijk 12 juni 2018 opgeven. Dit in verband met de definitieve reservering.