Delfia Batavorum logo

Bezoek aan restauratieatelier kruiswegstaties Sint Hippolytuskerk

Op vrijdag 19 oktober wordt een excursie georganiseerd naar het atelier van de firma Hoogduin in Delft, waar de acht bewaard gebleven kruiswegstaties uit de Sint Hippolytuskerk worden gerestaureerd. Een groot project van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, waaraan Delfia Batavorum een financiële bijdrage heeft geleverd. De kruiswegstations zijn vervaardigd door kunstenaar Herman Veldhuis (1878-1954), die gewerkt heeft in het atelier van Jan Schouten. 

Praktische informatie

  • Aanmelden via het aanmeldformulier.
  • Plaats: Hoogduin papierrestauratoren, Lagosweg 37-43 Delft
  • Tijd: Er zijn twee sessies: de eerste om 13:00 uur en de tweede om 15:00 uur. Per sessie kunnen maximaal 20 personen deelnemen.