Delfia Batavorum logo

Excursie naar de Maastunnel te Rotterdam

De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en toe aan groot onderhoud. Op 25 april 2019 gaan wij daar naar toe.

De Maastunnel is een afgezonken tunnel, gebouwd volgens een bepaalde tunnelconstructiemethode. Deze methode bestaat uit geprefabriceerde losse afzinkelementen, gemaakt op een bouwdok en (over het water) gesleept naar de bouwplaats. Hier worden de elementen stuk voor stuk afgezonken.

Sinds de zomer van 2017 voert de gemeente Rotterdam een grootscheepse renovatie en restauratie uit, waar 2 jaar voor is uitgetrokken. Een bijzonder project met grote uitdagingen vanwege onder andere authentieke elementen die niet verloren mogen gaan.

TBI-ondernemingen Croonwolter&dros (CW&D), Mobilis en Nico de Bont kregen van de gemeente Rotterdam opdracht om samen de renovatie en restauratie van de Maastunnel in goede banen te leiden. Samen vormen zij Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM). Zij zijn al 7 maanden hard aan het werk in de tunnel.
Technisch dienstverlener CW&D is verantwoordelijk voor de hele verkeerskundige en tunnel technische installatie van de Maastunnel, van het ontwerp (engineering) tot het inbedrijfstellen. Denk hierbij aan verlichting, hulppostkasten, ventilatie, camerasystemen en brandblus- en meldinstallaties.

Op 25 april 2019 organiseren wij een excursie naar de Maastunnel. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee.

De rondleidingen beginnen bij Ventilatiegebouw Zuid (Charlois), Charloisse Hoofd 26 3087 CA te Rotterdam.

  • Omrijden, want de noord-zuid tunnel is geblokkeerd.
  • Er is daar parkeerplaats, maar beperkt en het is niet te garanderen dat er plekken vrij zijn.
  • Met het OV is het circa 10 minuten lopen van halte Dorpsweg (tramlijn 2).
  • NB: er zijn steile trappen.

Kosten: € 3 p.p. vooraf te betalen op bankrekeningnummer NL 76 INGB 0000587345, ten name van Delfia Batavorum ( let op: gewijzigd rekeningnummer)  onder vermelding van Maastunnel.
De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Delfia Batavorum
Uiterste dag van aanmelden 18 april 2019.