Delfia Batavorum logo

Delft wandelt door de Delftse Canon: duister Delft

Delft: een mooie en schone stad. Maar dat was niet altijd zo. Straatverlichting bestond in het verleden niet. Men moest het doen met het licht van de maan. Geheel veilig was dat niet met al die grachten in de stad. Het donker is ook bij uitstek geschikt voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. En hoewel de stad veel water had, was dat verre van schoon. Het duurde nog tot in de negentiende eeuw voordat men zich realiseerde dat schoon water van belang was voor de gezondheid.
Tijdens deze tocht wordt u rondgeleid in de wereld van de Delftenaar in de middeleeuwen en in de Gouden Eeuw. Er wordt aandacht geschonken aan armoede, hygiëne, ziekte, criminaliteit en strafbepalingen. Een stadswandeling langs de vensters van de Canon onder leiding van een gids van het Gilde. Maximaal 15 deelnemers.

  • Wanneer: Dinsdag 29 september, van 19:00 uur tot circa 21:00 uur
  • Waar: Sint-Agathaplein (startpunt)